Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/admin/domains/piotrskarga.pl/public_html/kaznodzieja-narodu/application/controllers/IndexController.php on line 3
Kaznodzieja narodu
  • czołowy obrońca Kościoła wobec heretyckiej fali reformacji
  • filantrop skupiony na trosce wobec chorych i najbiedniejszych
  • patriota, który dla dobra ojczyzny miał odwagę przeciwić sie dominującym opiniom, piętnując największe polskie przywary.
Mamy dla Ciebie album o ks. Skardze.
Odbierz go teraz!
Trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi, który zasłynął jako niestrudzony kaznodzieja, autor najpoczytniejszych w polskiej literaturze Żywotów świętych, oraz wieszczych Kazań sejmowych. Mając na uwadze potrzebę szerokiego rozpropagowania Jego życiowego dorobku oraz duchowego dziedzictwa, pragniemy dotrzeć do jak największej liczby Polaków z niezwykłym albumem Kaznodzieja Narodu. W formacie e-booka można go przeglądać zarówno na laptopie jak i na smartfonach czy tabletach.
tablet
Wyjątkowy patron
-niezwykła publikacja
Album Kaznodzieja Narodu to unikatowe dzieło opisujące postać ks. Piotra Skargi i przezentujące miejsca i przedmioty zwiazane z jego osobą.

Z niego dowiesz się o licznych pismach, które wyszły spod jego pióra i pozostały w polskiej literaturze trwałym śladem geniuszu, a także o rozwijanych za życia Skargi dziełach miłosierdzia - prawzorach działalności charytatywnej, jakie ten wybitny jezuita stworzył i pozostawił po sobie.

Przeczytasz również o jego wielkich zasługach w budzeniu polskich sumień i podnoszeniu wiary w sercach najwybitniejszych możnych tamtego okresu.
Królewski kapłan
Tuż po objęciu tronu, Zygmunt III Waza mianował księdza Piotra Skargę – jako pierwszego kapłana w historii Rzeczypospolitej– królewskim kaznodzieją. Monarcha i cały jego dwór żywili do ks. Skargi zaufanie – każde jego kazanie było uważnie słuchane i komentowane.
Promuj postać
ks. Piotra Skargi
Pomożesz nam?
Chcemy wysłać ten album do kolejnych
50 000 osób.
Wesprzyj nas dowolnym datkiem, a otrzymasz e-book Kaznodzieja Narodu z dedykacją specjalnie dla Ciebie.
Tak, chcę wesprzeć akcję promującą postać
ks. Piotra Skargi i przekazuję na ten cel:
Inna kwota
WSPIERAM AKCJĘ
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi