Książeczka o zaufaniu
Pomóż nam głosić Chrystusa i odbierz
w prezencie ebook „Książeczka o zaufaniu”
Książeczka o zaufaniu to poruszająca i umacniająca w wierze lektura o naszych słabościach i o mocy Boga, dzięki której możemy je przezwyciężyć. Zarazem jest to rzeczowe i przystępne kompendium wiedzy na temat jednej z najważniejszych cnót katolika. Poznaj korzyści, jakie przysporzysz sobie w życiu doczesnym i wiecznym dzięki bezwarunkowemu i pełnemu zaufaniu Panu Jezusowi.
  • DOŁĄCZ DO NASZEJ AKCJI PROMOWANIA ZAUFANIA DO PANA JEZUSA!
  • DAJ NADZIEJĘ ZALĘKNIONYM, NIECH DZIĘKI TOBIE ZAUFAJĄ.
  • POMÓŻ ZAGUBIONYM POWRÓCIĆ NA ŚCIEŻKĘ PROWADZĄCĄ DO PANA JEZUSA!
okladka_prosto
„Książeczkę o zaufaniu”, piękny traktat o wyjątkowej łasce, którą otrzymaliśmy od naszego Pana, o łasce, która pozwoliła Piotrowi chodzić po wodzie i która nam pozwala iść do przodu przez kręte ścieżki naszego życia. Jeśli bowiem ufamy Bogu – nie musimy się lękać wzburzonych fal!
Powtarzajcie często to bardzo głębokie wołanie: Serce Jezusa, ufam Tobie! Pan nasz powiedział do uprzywilejowanej duszy:

"Ta mała modlitwa jest wystarczająca, aby oczarować moje serce, ponieważ jest w niej zawarte zaufanie, wiara, miłość i pokora". Nie obawiajcie się przesady w praktykowaniu tej cnoty!"

Masz do wyboru 3 formaty, w których możesz pobrać ebooka:

PDF: uniwersalny - otworzysz na każdym komputerze, tablecie i smartfonie
MOBI: odpowiedni dla czytników ebooków marki Amazon Kindle
EPUB: odpowiedni dla czytników innych firm, a także dla systemów iOS

WYPEŁNIJ FORMULARZ, A EBOOK KSIĄŻECZKA O ZAUFANIU
WYŚLEMY BEZPŁATNIE NA TWÓJ ADRES E-MAIL

Wybierz format pliku:
PDF EPUB MOBI
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną

Wydawcą ebooka Książeczka o zaufaniu jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Publikację prześlemy na Twój adres e-mail

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji.
Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.