WESPRZYJ NASZE AKCJE!
Każde wsparcie, jakie otrzymujemy, przeznaczamy na cele statutowe oraz realizację projektów naszego Stowarzyszenia.
Swój datek możecie Państwo przekazać szybko i bezpiecznie za pomocą systemu TPay.com:
DALEJ
Dzięki uzupełnieniu formularza o dodatkowe dane, będziemy mogli podziękować Państwu za okazane wsparcie wyjątkowym upominkiem.
tak chcę otrzymać upominek
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Warto wiedzieć, że dzięki naszemu Stowarzyszeniu w przestrzeni publicznej rozpowszechniliśmy:
  • blisko 9 milionów egzemplarzy kalendarza ściennego 365 dni z Maryją rozprowadzonych w ciągu 17 lat działalności,
  • ponad milion Cudownych Medalików wykonanych wedle wzoru objawionego świętej Katarzynie Labouré w ramach akcji Dar Maryi,
  • wielkonakładowe dwumiesięczniki Przymierze z Maryją (350 tysięcy nakładu!) oraz Polonia Christiana (35 tysięcy nakładu!),
  • jeden z najpopularniejszych portali internetowych dla katolików PCh24.pl
... a to tylko wycinek naszej działalności.
Państwa wsparcie modlitewne i finansowe może uczynić wiele dobra.

Swój datek mogą Państwo też przesłać na poniższe konto:
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej 
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

Bank:
Pekao SA Odział Kraków
Numer konta: 76 1240 4432 1111 0011 0362 2441
 (wystarczy tylko wydrukować, wpisać swoje dane oraz kwotę i wpłacić w banku lub na poczcie).
Wspierając naszą działalność, podaj swoje dane adresowe, a prześlemy Ci pakiet darczyńcy, w skład którego wchodzą m.in. najnowszy numer magazynu Przymierze z Maryją oraz bogato ilustrowana książeczka Budzimy sumienia Polaków.