Krakowski Klub „Polonia Christiana” zaprasza na interesujące spotkanie z szefem redakcji popularnego magazynu rodzin katolickich „Przymierze z Maryją”. Bogusław Bajor to postać świetnie rozpoznawalna wśród ponad 200 tys. odbiorców tego pisma, jak również wśród Czytelników innych mediów wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.
2023-01-23 00:00:00
Dla Polaków mieszkających od pokoleń na terenie dzisiejszej Litwy każdy kontakt z narodowym dziedzictwem kulturowym jest ważny. Dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi stara się od lat docierać do setek tysięcy naszych rodaków poza granicami kraju z materiałami patriotycznymi, religijnymi i poszerzającymi wiedzę o dawnej oraz współczesnej Polsce. Taką inicjatywą jest także dystrybucja wśród polskiej mniejszości narodowej na Litwie najpopularniejszego w Polsce chrześcijańskiego kalendarza ściennego - „365 dni z Maryją”.
2023-01-25 00:00:00
Zachęcamy do obejrzenia krótkiej wypowiedzi Prezesa SKCh im. Ks. Piotra Skargi Sławomira Olejniczaka, który podsumował dotychczasowe starania naszego środowiska o wprowadzenie do debaty wokół Synodu o synodalności mocnego, katolickiego głosu wiernych przywiązanych do Tradycji i Magisterium Kościoła Katolickiego. Choć sam Synod jeszcze trwa, to jednak jego dwie pierwsze fazy – diecezjalna i krajowa – dobitnie zobrazowały kryzys społecznej recepcji Kościoła. W tym chaosie pojęć, postulatów i problemów nasz głos zdołał się przebić i zyskać zainteresowanie niemałej liczby katolików.
2023-01-26 00:00:00
Inspirowany ideologicznie i wspierany przez lewicowe środowiska pomysł likwidacji krakowskiego pomnika księdza Piotra Skargi okazał się niewypałem. Społeczny opór i ujawnienie błędnej polityki władz miasta zastopowały ponowioną po latach próbę wymazania z przestrzeni miasta zasłużonego duchownego i patrioty.
2022-05-27 00:00:00
Współczesny świat zdąża w kierunku przekazywania coraz większej liczby zadań do realizacji przez sztuczną inteligencję. Wirtualni doradcy, sklepy bez pracowników obsługi, sterowanie produkcją i … sugerowanie rozwiązań oraz decyzji przez podmiot bez duszy. Gdzie jest granica oddawania świata maszynom i algorytmom?
styczeń - luty 2023
Chrystus jest Królem! Jest Panem naszego życia. Trzeba bowiem, ażeby królował – pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Jakimż jest paradoksem, że Ten, przez Którego wszystko się stało, przyszedł na świat w lichej stajence, między zwierzętami. Tak jednak nasz Pan postanowił i tak się stało.
listopad/grudzień 2022
Wielkie wytwórnie filmowe od dłuższego czasu skręciły na tory wytyczone przez środowiska LGBT+ i w swoich produkcjach prześcigają się w promowaniu tzw. postępowości, stosując metodę zawłaszczania symboli, dat i świąt chrześcijańskich lub wypaczając ich treść. „Tęczowa bombka” na święta, jaką jako przykład podaje Jan Pospieszalski w programie „Święta w kolorach tęczy? Odrażający pomysł homolobby!” to tylko wierzchołek góry lodowej.
2022-12-20
Nasze media społecznościowe
SKCh im. Ks. Piotra Skargi na Facebooku
Nasze Stowarzyszenie na trwałe wpisało się do grona organizacji walczących o szacunek dla religii i ostrzegających przed próbami wypierania zasad chrześcijańskich z życia publicznego i prywatnego. O inicjatywach i akcjach podejmowanych przez SKCh dowiecie się Państwo także na Facebooku.