Budzimy sumienia Polaków!

Budzimy sumienia Polaków!

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi za swoje główne cele działalności publicznej obrało pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochronę kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej. Przypominamy, propagujemy i bronimy podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną. Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków – mówi prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak.

 

Początki i nasza misja...


Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz – wieloletni współpracownik założyciela sieci TFP prof. Plinia Correi de Oliveiry, a także młodzi działacze katoliccy i konserwatywni: Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach.

Po dwóch latach, dla usprawnienia i poszerzenia działalności, wyżej wymienieni doprowadzili do powstania i zarejestrowania fundacji o nazwie Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Obie organizacje na przestrzeni następnych kilkunastu lat podjęły wiele wartościowych inicjatyw.

Wiele osób szuka informacji odnośnie charakteru działalności i misji Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. Dlatego też warto podkreślić, że jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą katolików świeckich. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w zgodzie z prawem państwowym. Z tego punktu widzenia mamy status organizacji o celach niezarobkowych (tzw. non profit) i działamy w oparciu o prawo cywilne, natomiast z punktu widzenia prawa kościelnego stanowimy stowarzyszenie prywatne wiernych, nieposiadające kościelnej osobowości prawnej i niepodlegające prawu kanonicznemu.

Taka forma działania i propagowania wartości chrześcijańskich jest z powodzeniem praktykowana na całym świecie, między innymi w USA, Brazylii, Niemczech, Chorwacji, we Włoszech, Francji, czy na Słowacji.

Obecnie zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi tworzy pięć osób. Sławomir Olejniczak to Prezes Zarządu (niezmiennie od 1999 roku), natomiast funkcje Wiceprezesów sprawują Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Członkami Zarządu są Piotr Doerre i Przemysław Kołtun.

Wystarczy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o zarządzie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

 

Nasz Patron – ks. Piotr Skarga


piotr skargaZa patrona obraliśmy Sługę Bożego Księdza Piotra Skargę – wielkiego kaznodzieję królewskiego, obrońcę Kościoła i gorliwego patriotę. Pragniemy być, tak jak on, donośnym głosem opinii katolickiej. W 2012 roku uroczyście obchodziliśmy 400. rocznicę Jego śmierci. Z tej okazji między innymi wydaliśmy album Kaznodzieja Narodu, który trafił już do tysięcy naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, a także wyprodukowaliśmy film Skarga wyświetlany w całej Polsce (obejrzało go ponad 15 tysięcy widzów), a także w Telewizji Polskiej (pod tym linkiem można go zobaczyć bezpłatnie).

Dumą, radością i nadzieją na szczęśliwe zakończenie napawa nas trwający obecnie proces beatyfikacyjny naszego Patrona. W 2016 r. zamknięto jego etap diecezjalny, przekazując papieżowi Franciszkowi dokumentację świadczącą o świętości ks. Piotra Skargi.

Zachęcamy do odwiedzenia działu Nasz Patron, w którym zawarliśmy wiele ciekawych informacji na temat Sługi Bożego księdza Piotra Skargi

 

Działalność i inicjatywy SKCh im. Ks. Piotra Skargi


Nasza działalność jest w całości finansowana z datków Dobrodziejów Stowarzyszenia. Kontaktujemy się z naszymi Przyjaciółmi na różne sposoby – poprzez kampanie mailingowe (drogą pocztową), e-mailingowe, media społecznościowe oraz osobiście na spotkaniach w miastach i miasteczkach całego kraju. Czynimy to także przy okazjach specjalnych, jak np. coroczny Kongres Konserwatywny czy Kongres Apostołów Fatimy (zorganizowany w 2017 roku w Krakowie). Od 2012 roku podczas Kongresu Konserwatywnego w uroczysty sposób przyznawana jest Nagroda ks. Piotra Skargi.

W momencie powstania Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, byliśmy jedyną organizacją katolików świeckich w Polsce, która postawiła sobie za cel organizowanie publicznych kampanii w obronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a przede wszystkim małżeństwa i rodziny (z naszymi akcjami można zapoznać się w dziale: Kampanie). Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 2500 różnego typu akcji: pikiet, konferencji, kongresów, protestów, które miały za zadanie obudzić sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę zasad chrześcijańskich w życiu publicznym.

 

Nasze mediaW ramach swojej działalności wydajemy rozwijamy media takie jak:

  • „Przymierze z Maryją” - największe nieodpłatnie dostępne chrześcijańskie czasopismo w Polsce, ukazujące się co dwa miesiące w nakładzie ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Z okazji jubileuszu 100. numeru pismo otrzymało nową winietę i dodatkowe treści;
  • „Polonia Christiana” - to z kolei magazyn opinii, gromadzący od 2008 roku głosy uznanych katolickich i konserwatywnych publicystów, takich jak Andrzej Pilipiuk, prof. Jacek Kowalski, dr Jakub Wozinski, ks. prał. dr Roman Kneblewski, czy kardynał Raymond Leo Burke;
  • PCh24.pl - poczytny portal informacyjno-opiniotwórczy, który wystartował w marcu 2012 roku pod hasłem Prawa Strona Internetu. Pierwszym redaktorem naczelnym został red. Piotr Doerre, natomiast od listopada 2017 roku tę funkcję sprawuje red. Krystian Kratiuk. Pisze dla nas liczne grono cenionych autorów konserwatywnych i katolickich, jak np. prof. Jacek Bartyzel, prof. Marek Kornat, prof. Roberto de Mattei, prof. Kazimierz Braun, dr Bartłomiej Grysa, Grzegorz Górny, Paweł Chmielewski, Tomasz Cukiernik, Bogdan Dobosz, Łukasz Karpiel, Piotr Relich;
  • PCh24TV - telewizja internetowa, obecna w serwisie YouTube oraz na niezależnej platformie streamingowej w domenie pch24.tv; w ostatnich latach wypromowaliśmy w niej szereg cenionych audycji cyklicznych, takich jak "Ja, Katolik", "Ja, Katolik Extra", "Prawy Prosty", "Prawy Prosty Extra", "W pośpiechu", "Na straży", "Jaka jest prawda?"; występują w nich osobistości takie jak prof. Andrzej Nowak, red. Witold Gadowski, red. Paweł Lisicki, red. Grzegorz Górny, red. Łukasz Warzecha, red. Jan Pospieszalski, adw. Jerzy Kwaśniewski, dr Jakub Majewski, Andrzej Sadowski.

 

Najważniejsze publikacje książkowe i dewocjonalia


Publikujemy wiele książek o tematyce religijnej i pobożnościowej. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi ogromną wagę przywiązujemy do dbałości o wysoką jakość publikacji i wielostopniową weryfikację treści. W sferze merytorycznej, zaczynaliśmy od promowania Orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszą książką, którą rozpowszechniliśmy na wielką skalę, była Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei? fatimologa dra Antonia Borellego. Rozeszła się w nakładzie blisko miliona egzemplarzy.

Kolejną publikacją o tematyce fatimskiej, która osiągnęła ogromną popularność, stała się książka Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd autorstwa Luiza S. Solimeo. W 2021 roku wydaliśmy natomiast książkę poświęconą objawieniom w Akita, której autorem jest red. Jerzy Wolak (jej tytuł to Akita. Więcej ostrzeżeń nie będzie).

Propagujemy tradycyjną pobożność katolicką, dlatego też na wielką skalę udaje nam się kolportować różnego rodzaju dewocjonalia. Dotychczas rozdaliśmy ponad 3 miliony różańców, ponad milion Cudownych Medalików, ponad 750 tysięcy Tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także setki tysięcy wizerunków Matki Bożej i świętych.

 

Duchowni ze Stowarzyszeniem


Kampanie społeczne i akcje promujące tradycyjną pobożność podejmowane przez Stowarzyszenie i Instytut zaowocowały wieloma kontaktami z polskim i zagranicznym duchowieństwem. Blisko dwustu pięćdziesięciu kapłanów i kilkadziesiąt sióstr z różnych zgromadzeń jest obecnie zaangażowanych w nasze kampanie, przede wszystkim poprzez modlitwę w intencji podejmowanych przez nas akcji.

Otrzymujemy także listy z poparciem dla naszych kampanii. W ciepłych słowach pisali o nas abp Józef Michalik, kard. Stanisław Dziwisz, abp Marek Jędraszewski, bp Wiesław Mering, czy kard. Raymond Burke. Wiele naszych akcji wspierali duchowni, kierując do Darczyńców Stowarzyszenia i Instytutu specjalne listy uwierzytelniające. Pośród nich był na przykład posługujący przez wiele lat w San Giovanni Rotondo ś.p. bp Juan Rodolfo Laise OFMCap, który za życia patronował rozpowszechnianiu w Polsce książki Ojciec Pio. Droga do świętości Giovanniego Cavagnariego.

W naszym archiwum znajduje się obecnie kilka tysięcy listów zawierających życzenia i podziękowania oraz błogosławieństwa od kardynałów, arcybiskupów i biskupów a także braci i sióstr zakonnych.

Wystarczy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się więcej o misji i kierunkach działania SKCh im. Ks. Piotra Skargi

 

W obronie rodziny i moralnościJak mówi Piotr Kucharski, dyrektor Biura Kontaktów Publicznych: Zwraca się do nas coraz więcej osób, które chcą się angażować w obronę obecności Krzyża w przestrzeni publicznej oraz w prowadzone przez nas kampanie przeciw legalizacji związków homoseksualnych, promocji niemoralnego stylu życia i pornografii, próbom wprowadzania edukacji seksualnej do szkół, uchwalaniu ustaw antyrodzinnych.

Koordynacją tych działań zajęło się właśnie Biuro Kontaktów Publicznych, które jednocześnie utrzymuje relacje z ważnymi osobami życia publicznego oraz z innymi organizacjami katolickimi, konserwatywnymi i patriotycznymi. Szczególnie cenimy sobie wspólne działania z organizacjami odważnie broniącymi życia dzieci poczętych oraz podstawowych swobód i praw obywatelskich, z którymi przygotowujemy wspólne projekty lub udzielamy im wsparcia.

Warto podkreślić, że od 2006 roku jesteśmy współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny odbywającego się zwykle w ostatnią niedzielę maja. Początkowo Marsz przechodził tylko ulicami Warszawy, ale inicjatywa się rozrosła i od 2013 roku odbywa się już w ponad 150 miastach, skupiając wielu indywidualnych aktywistów, jak też i bliskie nam organizacje. Innym przykładem kongresu skupiającego szerokie grono organizacji społecznych i patronów medialnych był zorganizowany w czerwcu 2021 roku Tydzień Życia i Wolności. Podczas sześciu tematycznych konferencji dotarliśmy drogą naziemną, nagraniami i transmisjami internetowymi do ok. 800 tysięcy osób.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu, zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą „Budzimy sumienia Polaków!”, którą można otrzymać tutaj.