BUDZIMY SUMIENIA POLAKÓW

 

 

Celem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej. Promujemy i bronimy podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” – mówi prezes Sławomir Olejniczak.

 

Początki i nasza misja…

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz, Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach.

Dwa lata później, w listopadzie 2001 roku został powołany do życia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi. Obie organizacje na przestrzeni lat podjęły wiele wartościowych inicjatyw.

Status

Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą katolików świeckich. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w zgodzie z prawem państwowym. Z tego punktu widzenia mamy status organizacji o celach niezarobkowych (tzw. non profit) i działamy w oparciu o prawo cywilne, natomiast z punktu widzenia prawa kościelnego stanowimy stowarzyszenie prywatne wiernych, nieposiadające kościelnej osobowości prawnej i niepodlegające prawu kanonicznemu.

 

Taka forma działania i propagowania wartości chrześcijańskich jest z powodzeniem praktykowana na całym świecie, między innymi w USA, Brazylii, Niemczech, Chorwacji, we Włoszech, Francji.

Patron

Za patrona obraliśmy Sługę Bożego, Księdza Piotra Skargę – wielkiego kaznodzieję królewskiego, obrońcę Kościoła i gorliwego patriotę. Pragniemy być, tak jak on, donośnym głosem opinii katolickiej. W 2012 roku uroczyście obchodziliśmy 400. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji między innymi wydaliśmy album Kaznodzieja Narodu, który trafił już do tysięcy naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, a także wyprodukowaliśmy film Skarga, wyświetlany w całej Polsce (obejrzało go ponad 15 tysięcy widzów), a także w Telewizji Polskiej. Dumą i radością napawa nas rozpoczęty w grudniu 2014 roku proces beatyfikacyjny Ks. Skargi. Więcej o tym niestrudzonym obrońcy wiary i polskości w zakładce Patron.

 

Działalność i inicjatywy SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Nasza działalność jest w całości finansowana z datków Dobrodziejów Stowarzyszenia i Instytutu. Kontaktujemy się z naszymi Przyjaciółmi na różne sposoby – poprzez kampanie mailingowe, e-mailingowe, media społecznościowe oraz osobiście na spotkaniach w miastach i miasteczkach całego kraju, a także przy okazjach specjalnych, jak np. coroczny Kongres Konserwatywny czy Kongres Apostołów Fatimy zorganizowany w 2017 roku w Krakowie.

 

W roku 2002 w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut Ks. Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie chrześcijańskich wartości i zasad moralnych wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.

 

W momencie powstania Stowarzyszenia byliśmy jedyną organizacją katolików świeckich w Polsce, która postawiła sobie za cel organizowanie publicznych kampanii w obronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a przede wszystkim małżeństwa i rodziny. (Z naszymi akcjami można zapoznać się w dziale: Kampanie). Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 2000 różnego typu akcji: pikiet, konferencji, protestów, które miały za zadanie obudzić sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę zasad chrześcijańskich w życiu publicznym.

 

Nasze media

W ramach swojej działalności wydajemy pisma, m.in. Przymierze z Maryją” - największe nieodpłatnie dostępne chrześcijańskie czasopismo w Polsce, ukazujące się co dwa miesiące w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. „Polonia Christiana” to z kolei magazyn opinii, gromadzący głosy uznanych katolickich i konserwatywnych publicystów, takich jak Grzegorz Braun, Andrzej Pilipiuk, prof. Grzegorz Kucharczyk czy kardynał Raymond Leo Burke.

 

Chcąc trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców, w marcu 2012 roku otworzyliśmy portal informacyjny PCh24.pl. Pierwszym redaktorem naczelnym został Piotr Doerre. Od listopada 2017 roku tę funkcję sprawuje red. Krystian Kratiuk. Na portalu możemy regularnie czytać artykuły uznanych publicystów konserwatywnych i katolickich, m.in. prof. Jacka Bartyzela, prof. Roberta de Mattei, dr. Bartłomieja Grysy, dr. Marcina Jendrzejczaka, Grzegorza Górnego, Pawła Chmielewskiego, Tomasza Cukiernika, Bogdana Dobosza czy Łukasza Karpiela. 

 

Publikujemy wiele książek o tematyce religijnej i pobożnościowej. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia i Instytutu im. Ks. Skargi ogromną wagę przywiązujemy do promowania Orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszą książką, którą rozpowszechniliśmy na wielką skalę, była Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei? Antonia Borellego Rozeszła się w nakładzie blisko miliona egzemplarzy. Kolejną publikacją o tematyce fatimskiej, która osiągnęła ogromną popularność, stała się książka Fatima – Orędzie aktualne jak nigdy dotąd autorstwa Luiza S. Solimeo. 

 

Propagujemy tradycyjną pobożność katolicką, przypominamy piękne nabożeństwa i modlitwy, rozsyłamy do polskich domów sakramentalia – poprzez kampanie na wielką skalę: dotychczas rozdaliśmy ponad 3 miliony różańców, ponad milion Cudownych Medalików, ponad 750 tysięcy Tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa, setki tysięcy wizerunków Matki Bożej i świętych.

 

Duchowni ze Stowarzyszeniem i Instytutem 

Kampanie społeczne i akcje promujące tradycyjną pobożność podejmowane przez Stowarzyszenie i Instytut zaowocowały wieloma kontaktami z polskim i zagranicznym duchowieństwem. Blisko dwustu pięćdziesięciu kapłanów i kilkadziesiąt sióstr z różnych zgromadzeń jest obecnie zaangażowanych w nasze kampanie, przede wszystkim poprzez modlitwę w intencji podejmowanych przez nas akcji.

 

Otrzymujemy także listy z poparciem dla naszych kampanii. W ciepłych słowach pisali o nas abp Józef Michalik, kard. Stanisław Dziwisz, abp Marek Jędraszewski czy kard. Raymond Burke. Wiele naszych akcji wspierali duchowni, kierując do Darczyńców Stowarzyszenia i Instytutu specjalne listy uwierzytelniające. Pośród nich był na przykład posługujący przez wiele lat w San Giovanni Rotondo ś.p. bp Juan Rodolfo Laise OFMCap, który za życia patronował rozpowszechnianiu w Polsce książki Ojciec Pio. Droga do świętości Giovanniego Cavagnariego.

 

W naszym archiwum znajduje się obecnie kilka tysięcy listów zawierających życzenia i podziękowania oraz błogosławieństwa od kardynałów, arcybiskupów i biskupów a także braci i sióstr zakonnych.

 

W obronie rodziny i moralności

Jak mówi Piotr Kucharski, kierownik Biura Kontaktów Publicznych: Zwraca się do nas coraz więcej osób, które chcą się angażować w obronę obecności Krzyża w przestrzeni publicznej oraz w prowadzone przez nas kampanie przeciw legalizacji związków homoseksualnych, promocji niemoralnego stylu życia i pornografii, próbom wprowadzania edukacji seksualnej do szkół, uchwalaniu ustaw antyrodzinnych. Koordynacją tych działań zajęło się właśnie Biuro Kontaktów Publicznych, które jednocześnie utrzymuje relacje z ważnymi osobami życia publicznego oraz z innymi organizacjami katolickimi, konserwatywnymi i patriotycznymi. Szczególnie cenimy sobie wspólne działania z organizacjami odważnie broniącymi życia dzieci nienarodzonych, z którymi przygotowujemy wspólne projekty lub udzielamy im wsparcia.

 

Warto podkreślić, że od 2006 roku jesteśmy współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny odbywającego się zwykle w ostatnią niedzielę maja. Początkowo Marsz przechodził tylko ulicami Warszawy, ale inicjatywa się rozrosła i od 2013 roku odbywa się już w ponad 150 miastach. Z kolei od 2004 roku organizujemy Kongres Konserwatywny. Jego pierwsze edycje odbyły się w Krakowie, a obecnie gromadzimy się co roku w październiku na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Od 2012 roku podczas Kongresu w uroczysty sposób przyznawana jest Nagroda ks. Piotra Skargi. Jej fundatorem jest obecnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

 

Co najistotniejsze, regularnie odwiedzamy mniejsze i większe miasta w całej Polsce, organizując wykłady i prezentacje. – Na każdym ze spotkań z naszymi Korespondentami w różnych miejscach Polski przybliżamy naszą aktywność, pokazując jednocześnie owoce naszej pracy oraz propagujemy Orędzie Matki Bożej Fatimskiej – opowiada organizator spotkań, Przemysław Kołtun.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o Stowarzyszeniu i Instytucie, zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą „Budzimy sumienia Polaków!”, którą można otrzymać tutaj.

 

Opinie o naszej działalności

Jan Pospieszalski, muzyk, kompozytor, dziennikarz i publicysta
Rangę działalności Stowarzyszenia widać dopiero wtedy, gdy wyobrazimy sobie, co by było, gdyby was nie było.

Jak wyglądałaby Polska dzisiaj, debata publiczna, media katolickie, jak wyglądałyby pewne sprawy, które dzieją się w łonie Episkopatu i duchowieństwa, gdyby nie było tak silnego ośrodka myśli konserwatywnej, ortodoksji i prawowierności, dbania o świętą Wiarę Katolicką w Polsce. Próbując sobie to kiedyś wyobrazić, stwierdziłem, że ta opinia o Polsce zawsze wiernej, o Polsce katolickiej, jaką mamy w Europie (…) taka by nie była.

rozwiń

Ks. dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin KEP
To wielka radość współpracy ze Stowarzyszeniem Ks. Piotra Skargi z Krakowa, ponieważ ich działania docierają do rodzin, do małżeństw, docierają tam, gdzie czasami panuje dezinformacji, tam gdzie czasami są wątpliwości i tam, gdzie ludzie są umocnieni wiarą.
To działanie przez "Przymierze z Maryją", przez periodyk "Polonia Christiana", przez stronę internetową, ale także przez współpracę z Krajowym Ośrodkiem oraz wieloma innymi, potrzebującymi osobami.
rozwiń

Wojciech Cejrowski, podróżnik, publicysta, fotograf, wydawca:
„Polonia Christiana” czytuję. A jako wydawca książkowy dodatkowo doceniam okładki tego pisma - wyjątkowe!

Marsz dla Życia i Rodziny - uczestniczę.

rozwiń

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wniosło świeży, ożywczy powiew do życia katolickiego w Polsce.

Ten odnowicielski impuls dostrzegam w trzech zasadniczych wymiarach.

 

Po pierwsze, SKCh znakomicie adaptowało do polskich warunków strategię opracowaną przez założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, prof. Plinia Corrêa de Oliveirę, a którą można określić jako „myśl w działaniu” i „działanie przemyślane”, tzn. oparte na teorii kontrrewolucji, której celem jest powszechne przywrócenie Społecznego Panowania Chrystusa Króla i Jego Matki.

 

Po drugie, poprzez swojego bezpośredniego patrona nawiązało do najlepszej – kontrreformacyjnej – tradycji polskiego katolicyzmu, będącego nadto szkołą rozumnego patriotyzmu.

 

Po trzecie, wzbudzając na nowo zapomnianego, a nawet celowo spychanego w niepamięć jako rzekomo „złe” dziedzictwo, ducha rycerstwa krucjatowego, wypracowało i zastosowało najodpowiedniejszą w sytuacji instytucjonalnej przewagi „pohańców” taktykę „wojny szarpanej” na tych polach, gdzie ważą się losy chrześcijańskiej cywilizacji i moralności. Można rzec, iż „skargowcy” są jak chorąży orszański Andrzej Kmicic, który wziął sobie do serca „Żołnierskie nabożeństwo” i „Wsiadane na wojnę kazanie”.

rozwiń

Mariusz Dzierżawski, Rada Fundacji Pro - prawo do życia
Wielokrotnie Fundacja Pro-Prawo do życia i wszyscy zaangażowani w tę działalność mogliśmy liczyć na pomoc Stowarzyszenia.

Wiele wystaw, wiele inicjatyw ustawodawczych zostało zrealizowanych dzięki pomocy Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi.

rozwiń