Warto przypomnieć w kontekście bieżących zmian prawnych w Polsce: w 2010 roku w Hiszpanii odnotowano gwałtowny wzrost sprzedaży pigułek poronnych. W stosunku do roku poprzedniego, gdy ministerstwo zdrowia zezwoliło na dystrybucję tych medykamentów praktycznie bez żadnych ograniczeń, ich sprzedaż wzrosła aż o 83 proc.
Są książki, do których warto wracać, by lepiej zrozumieć ich przekaz, a w konsekwencji także mechanizmy rządzące naszym światem. Tym bardziej, że mechanizmy te, szczególnie w obrębie świata polityki, regularnie winny być poddawane ocenie i krytyce. Do takich pozycji niewątpliwie należy „Demokracja” prof. dr hab. Jacka Bartyzela. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Prohibita, prezentujemy poniżej fragmenty nowego wydania książki, które ukazało się w listopadzie bieżącego roku.
Nierzadko możemy usłyszeć świadectwa osób nawróconych. Zdarza się, że są to ludzie o bardzo ciężkich doświadczeniach życiowych, takich jak narkomania, alkoholizm, aborcja czy bezdomność, które dzięki nieskończonej łasce Bożej podniosły się z upadku i wiodą godne życie katolika. Skupianie się na takich „mocnych” świadectwach niesie jednak ze sobą zarówno szanse, jak i duchowe zagrożenia.
Temat opętania wrócił niedawno na łamy prasy po tym, jak w sieci internetowej pojawił się film z nagraniem interwencji policjantów w Grupsku pod Nowym Tomyślem. Internauci określali zachowanie kobiety atakującej policjantów w Sylwestra 2022/2023 jako opętanie, a zapis foniczny faktycznie wywołuje dreszcze. O sposobach działania złego ducha pisaliśmy na naszym portalu wielokrotnie, wróćmy więc do przekazu artykułu relacjonującego konferencję egzorcysty ks. Marcina Hołuja, doświadczonego duchownego, który jest znawcą tej tematyki.
Monarchia brytyjska niedawno wywołała u wielu komentatorów żywą reakcję. Wiązało się to bezpośrednio ze śmiercią Elżbiety II, która ten fenomen monarchii na Wyspach Brytyjskich uosabiała. Czy w tym tronie i tym obecnym państwie brytyjskim jest cokolwiek, co ludzie wiary mogą jeszcze podziwiać – oto wątpliwość, która się pojawiła...
Niezbędny jest powrót do zasad chrześcijańskich i konieczna zmiana trybu życia, obyczajów i urządzeń ludów, podług świętych chrześcijaństwa przepisów; potrzeba ta objawia się, co dzień potężniej. Coraz bardziej oddalano się od chrześcijaństwa, przez co gwałtownie wezbrała powódź złego, które nas otacza, i to tak gwałtownie, że wszyscy dobrze myślący ludzie z obawą myślą o teraźniejszości, a z drżeniem spoglądają w przyszłość. (Leon XIII)
Wiek XIX to ciężki czas dla Polaków. Pozbawieni Ojczyzny pragnienia swoje koncentrowali na idei walki o niepodległość. Niestety, wielu z rozpaczy traciło rozsądek i, ulegając ideologom rewolucyjnym, brali udział w różnych buntach czy rewoltach, niekiedy nawet wymierzonych w Kościół. Większość jednak Polaków łączyła walkę o Polskę ze służbą Bogu. Do tej grupy należał Adam Morawski.
Ze świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które od blisko 100 lat obchodzimy dnia 3 maja, wiążą się nie tylko doniosłe okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz odzyskania przez nasz kraj niepodległości. To również dzień, w którym głośno wołamy, iż Matka Zbawiciela - wedle Jej osobistego życzenia - jest czczona jako Królowa Polski. Jak pisze red. Agnieszka Stelmach na łamach "Przymierza z Maryją", historia ta ma swój początek 215 lat temu, kiedy to pewien włoski franciszkanin podczas Mszy Świętej zobaczył postać Maryi.
Czy naprawdę chcemy żyć w kraju, w którym Pismo Święte drze się na strzępy, lekcję religii ruguje ze szkół, a krzyż usuwa z przestrzeni publicznej? – pytał swego czasu bp Piotr Libera w parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Warto przypomnieć w całości jego słowa.
Doktor Catherine Constable do tego stopnia jest zatroskana o ludzkie życie i wierna przysiędze Hipokratesa, że posunęła się do stwierdzenia, iż człowieka należy zagłodzić i odwodnić. Pseudolekarze postulują już nie tylko zabijanie narodzonych dzieci. Teraz przyszedł czas na ciężko chorych pacjentów.
1
2
3
4
5
...