”Dać świadectwo Europie i światu”

2006-06-05
”Dać świadectwo Europie i światu”

W niedzielę 4 czerwca ulicami Warszawy przeszedł pierwszy "Marsz dla Życia i Rodziny". Przy dźwiękach muzyki marszowej granej przez orkiestrę z Wyszkowa ponad 2000 osób, głównie młodych ludzi, przeszło Traktem Królewskim na Plac Teatralny wyrażając tym swoje przywiązanie do wartości rodzinnych oraz poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Rozpoczynając imprezę Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, które wraz z Fundacją Pro zorganizowało marsz, powiedział m.in.: - Jako Polacy mamy obowiązek dać świadectwo Europie i światu. Dać świadectwo prawdzie o wartości życia i rodziny. Prawdzie, która nas wyzwoli z ciemności cywilizacji śmierci i stanie się fundamentem do odrodzenia Europy. Pamiętamy, że prosił nas o to Papież Benedykt XVI podczas swojej niedawnej wizyty, gdy mówił: "Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa!

Ponad głowami uczestników marszu obok biało-czerwonych sztandarów pojawiły się transparenty na których można było przeczytać hasła: Chłopak i dziewczyna to prawdziwa rodzina, Stop aborcji, Prawo do narodzin dla każdego dziecka, Stop dewiacjom.

Chodźcie z nami! - zachęcali przechodniów uczestnicy marszu. Jak się okazało skutecznie, bo od chwili wyjścia z ul. Agrykoli liczba uczestników pochodu cały czas rosła. W szeregach manifestujących można było zobaczyć wiele znanych osób ze świata kultury i polityki, którym często towarzyszyły rodziny. Uczestnicy przemarszu przyjęli z aplauzem obecność Łukasza Wróbla, działacza pro-life, ukaranego niedawno za antyaborcyjną wystawę "Wybierz życie". Pod gwiaździstym sztandarem demonstrowali też przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Tradycji Rodziny Własność (TFP) ze Stanów Zjednoczonych.

Marsz zakończył prorodzinny koncert na Placu Teatralnym.

Organizatorzy zaprosili uczestników do wzięcia udziału w Marszu dla Życia i Rodziny w przyszłym roku. Impreza wzorem podobnych inicjatyw za granicą ma odbywać się cyklicznie i stać się stałym wydarzeniem w życiu społecznym Polski.

* * *

Przemówienie Sławomira Olejniczaka, prezesa Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi - Marsz dla Życia i Rodziny (4 czerwca 2006 r).

Zgromadziliśmy się tutaj, aby dać świadectwo prawdzie. Prawdzie o czym? Prawdzie o fundamentach naszego życia, które są zagrożone przez cywilizację śmierci. Chcemy zamanifestować prawdę o tym, że każdy człowiek ma prawo do życia bez wyjątku - od poczęcia do naturalnej śmierci, prawdę o tym, że rodzina powinna być oparta na małżeństwie jako związku między mężczyzną i kobietą.

Dziś promotorzy cywilizacji śmierci próbują zrelatywizować te podstawowe prawdy, które wynikają z naszej ludzkiej natury i stanowią fundament życia społecznego. Relatywizacja tych prawd ma służyć budowaniu kolejnego utopijnego raju na ziemi, w którym będzie można swobodnie i pod osłoną prawa pozbawiać życia niewinnych, a dewiacyjne związki stawiać na równi z rodziną. To właśnie przed taką cywilizacją śmierci przestrzegał nas Ojciec Święty Jan Paweł II.

Jak wiemy z historii, realizacja takich utopijnych pomysłów opartych na poprawianiu ludzkiej natury i zasad Dekalogu prędzej czy później prowadzi do katastrofy. Dziś narody Europy na podobieństwo Imperium Rzymskiego stają wobec groźby wymarcia. I coraz częściej o tym zagrożeniu mówią demografowie. Jest to właśnie skutek kultury śmierci coraz bardziej przenikającej do mentalności narodów europejskich.

Dlatego naszym moralnym obowiązkiem jest dać świadectwo prawdzie o życiu i rodzinie, jako nienaruszalnych fundamentach naszej cywilizacji, które muszą cieszyć się należytym szacunkiem w kulturze i obyczajowości oraz znajdować się pod szczególną ochroną prawną ze strony państwa.

Przed kilkoma dniami sąd ukarał Pana Łukasza Wróbla, za wystawę "Wybierz życie" uznając ją za publiczne zgorszenie. Przed dwoma laty na skutek nacisków ówczesnego rządu poczta zablokowała dystrybucję materiałów Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi sprzeciwiających się promocji dewiacji seksualnych. Dlatego tym bardziej jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa prawdzie pomimo szykan i prób zamykania ust tym, którzy stają w obronie życia i rodziny.

Jako Polacy mamy obowiązek dać świadectwo Europie i światu. Dać świadectwo prawdzie o wartości życia i rodziny. Prawdzie, która nas wyzwoli z ciemności cywilizacji śmierci i stanie się fundamentem do odrodzenia Europy. Pamiętamy, że prosił nas o to Papież Benedykt XVI podczas swojej niedawnej wizyty, gdy mówił: "Niech nie zabraknie światu waszego świadectwa!"

Sławomir Olejniczak
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.