”W obronie wyższych praw” na Łotwie

2007-07-01
”W obronie wyższych praw” na Łotwie

Na Łotwie ukazała się książka "W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych?". JE Ks. Kard. Janis Pujats, Arcybiskup Metropolita Rygi skierował list do Instytutu im. Ks. Piotra Skargi, w którym podziękował za pomoc w przygotowaniu i wydaniu tej publikacji. Ksiądz kardynał zaopatrzył książkę swoim wstępem i polecił jej rozpowszechnianie na Łotwie.
 
W swoim liście - podziękowaniu skierowanym do Instytutu im. Ks. Piotra Skargi Metropolita Ryski napisał: Na łotewski język przetłumaczono książkę "W obronie wyższych praw". Ta książka jest bardzo aktualna, bo homoseksualiści na Łotwie są wciąż aktywni. Jestem bardzo wdzięczny, że Fundacja Instytut im. Ks. Piotra Skargi wzięła na siebie ciężar wydawniczy i finansowy tej książki.
 

Arcybiskup Rygi napisał też wstęp do łotewskiego wydania, w którym zwraca uwagę na zagrożenie homoseksualne. Na specjalnej konferencji prasowej zorganizowanej przez Kurię Metropolitalną w Rydze, JE Ks. Kard. Janis Pujats zaprezentował książkę i raz jeszcze podziękował za jej wydanie. W imieniu Instytutu im. Ks. Piotra Skargi głos zabrał również Piotr Kucharski, który mówił o zagrożeniach ze strony zorganizowanego lobby homoseksualnego. Podkreślił, że problem promowania tej dewiacji nie dotyczy tylko Polski, czy Łotwy, a działania aktywistów homoseksualnych zmierzają do wymuszenia na opinii publicznej w Europie i na świecie, akceptacji tego zjawiska. W tym dążeniu środowiska homoseksualne nie cofają się przed najbardziej agresywnymi formami prowokacji, szykan oraz bezpardonowego zwalczania wszystkich tych, którzy ośmielają się stanąć na ich drodze.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.