1 grudnia otwarta premiera kinowa w Warszawie: „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”

2021-11-28
1 grudnia otwarta premiera kinowa w Warszawie: „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”

 Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.

 

Doświadczenia przeszłości powinny być dla nas ostrzeżeniem przed zakusami nowych totalitarystów, wdrażających w życie plan odcinania społeczeństwom wolności i swobód obywatelskich, prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, do godności i innych praw. Orwellowski podział społeczeństwa i świata w „Roku 1984” od momentu wydania tej książki stał się punktem odniesienia dla wielu komentatorów przemian jakich doświadczamy współcześnie.

 

Ważne pytania

 

Obserwując rewolucje społeczne i obyczajowe, wojny handlowe i konflikty polityczne widzimy, że dzisiejszy świat zmierza w niebezpiecznym kierunku. W zapowiedzi premierowego pokazu filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” na portalu Stowarzyszenia „Polonia Christiana” zadawane są ważne dla nas tu i teraz pytania:

„Czy wizja George’a Orwella zawarta w książce „Rok 1984” właśnie spełnia się na naszych oczach? Czy jesteśmy świadkami końca systemu politycznego liberalnej demokracji i zastąpienia go nową, nieznaną dotąd formą dyktatury, w której podstawowe prawa i wolności obywatelskie przejdą do historii?”

 

W nowym dokumencie filmowym, sygnowanym logo PCh24TV, wystąpili między innymi red. Rafał Ziemkiewicz, red. Witold Gadowski, Krzysztof Karoń i Mateusz Ochman. Zastanawiają się oni nad konsekwencjami stawiania pozornego poczucia bezpieczeństwa ponad wolność.

 

Omnipotencja państwa?

 

Symptomów odbierania praw, wolności i wprowadzania ograniczeń na masową skalę mamy w XXI wieku coraz więcej. Rugowanie z przestrzeni publicznej elementów religijnych, zakaz praktyk religijnych i prześladowania chrześcijan, rosnąca rola państw w dystrybucji wpływów z podatków, ograniczenia w swobodzie przemieszczania się i w działalności gospodarczej, zawiłe prawo i wiele innych przykładów dowodzą, że pod pozorem praworządności wprowadzane są na świecie ograniczenia, jakie były zamysłem niejednego polityka czy dyktatora – komunistycznego czy narodowo-socjalistycznego.

 

Warto więc spojrzeć na otaczający nas świat oczami twórców nowego filmu, nieprzypadkowo tytułem nawiązującego do dzieła George’a Orwella. Film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego, znanego czytelnikom i widzom mass mediów wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, będzie dobrą okazją do refleksji nad rzeczywistością poddaną dynamicznym zmianom na szczeblach państw i organizacji międzynarodowych.

 

Zapraszamy do Warszawy

 

Już w środę 1 grudnia 2021 r. będą Państwo mogli w warszawskim kinie „Luna” zobaczyć film, który odnosząc się do przeszłości, trafnie kreśli obraz, który znamy z codzienności. Może też być natchnieniem do przymierzenia się – z własnego punktu widzenia – do utworzenia własnej wizji scenariusza na przyszłość… i refleksji nad swoją rolą w obronie zdobyczy cywilizacji łacińskiej.

Niewątpliwie film pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” powinien stać się alarmem budzącym do działania wobec coraz groźniejszych dla wolności obywatelskich projektów politycznych.

 

Film, który powstał dzięki Darczyńcom

 

„Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” powstał dzięki pomysłowości i zaangażowaniu ekipy telewizyjnej PCh24TV, ale przede wszystkim – dzięki ofiarności darczyńców Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Ideę stworzenia filmu ostrzegającego przed niebezpiecznymi zmianami o cywilizacyjnym wymiarze poparło wiele osób.

Dzięki licznym drobnym wpłatom udało się pokryć podstawowe koszty produkcyjne w kwocie 50 tys. zł. Za sprawą naszych Darczyńców teraz film trafia do odbiorców – w pierwszej kolejności do wspierających jego powstanie, ale także i do szerszej widowni.

 

Przypominamy – w środę 1 grudnia 2021 r. odbędzie się oficjalna kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”. Bezpośrednio po emisji zaplanowany jest krótki panel dyskusyjny z udziałem twórców i niektórych bohaterów filmu. Swoją obecność potwierdzili już Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Karoń.

Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia na kinową premierę filmu „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” oraz do poinformowania o tym wydarzeniu Państwa rodziny i znajomych. Wstęp wolny!

 

Miejsce: Kino Luna, Sala A, ul. Marszałkowska 28, Warszawa.

Data i godzina: 1 grudnia 2021 r. (środa), godz. 19:00.

Zobacz trailer filmu Rok 1984. Totalitaryzm 2.0”

Pierwsze tegoroczne spotkanie w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w piątek 21 stycznia w Opolu. Jego temat – „Utopie, dystopie, teorie spiskowe” – pobudza wyobraźnię i inspiruje do zadawania sobie pytań na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, wiodących czasami do abstrakcyjnych i nienormalnych sytuacji.
Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Rezygnacja z tego pomnika lub jego przesunięcie w inne miejsce oznaczałyby odwrócenie się władz miejskich od staropolskiej kultury i tradycji, których Kraków powinien być strażnikiem. - pisze dr hab. prof. UJ Zenon Piech w liście poparcia dla akcji petycyjnej "Skarga zostaje", którą prowadzi nasze Stowarzyszenie. Publikujemy dla Państwa ten list w całości.
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pan Ireneusza Kratiuka, taty red. Krystiana Kratiuka (redaktora naczelnego portalu PCh24.pl). Składamy szczere kondolencje synowi oraz całej pogrążonej w smutku rodzinie.
Władze Krakowa od dłuższego czasu starają się spełnić oczekiwania "postępowców", którym przeszkadza tradycja i dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Teraz na celowniku ideologicznym znalazła się postać księdza Piotra Skargi, zasłużonego dla Polski patrioty i duchownego. W obronie pomnika stanęło Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, które zbiera podpisy pod petycją o porzucenie ideologicznie motywowanego i kosztownego pomysłu usunięcia pomnika z placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Likwidacja pomnika może kosztować podatników miliony, podczas gdy miasto ma przed sobą wiele poważniejszych wydatków.
Bezprecedensowy w dziejach Kościoła Katolickiego proces synodalny to działanie, które grozi wieloma zmianami, mogącymi sprowadzić wspólnotę wiernych na niebezpieczną drogę budowaną na błędach, w jakie wpadł Kościół w Niemczech. Jak mamy rozumieć słowa papieża Franciszka, który na otwarciu procesu synodalnego otwarcie powiedział: Nie potrzebujemy tworzyć nowego Kościoła, potrzebujemy stworzyć odmienny Kościół”? Uczestnicząc w procesie synodalnym i obserwując wydarzenia z nim związane warto poszerzyć swoją wiedzę dzięki lekturze broszury pt. „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?” wydanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.