2 września gościem Klubu „Polonia Christiana” będzie prof. Andrzej Nowak

2021-08-29
2 września gościem Klubu „Polonia Christiana” będzie prof. Andrzej Nowak

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem w sali konferencyjnej Hotelu Miodosytnia na godzinę 18.00 w czwartek 2 września br. Dyskusja w ramach Klubu Polonia Christiana, poprzedzona prelekcją znanego naukowca, toczyć się będzie wokół jakże aktualnego tematu „Putin – źródło imperialnej agresji”.

 

Od czasu powstania silnego państwa rosyjskiego, później sowieckiego, a obecnie Federacji Rosyjskiej, przyznającej się do spuścizny zarówno komunistycznego Kraju Rad, jak i carskiej, imperialnej Rosji, wschodnie rubieże Rzeczpospolitej i współczesne granice Polski były i są zagrożone. Słabe państwo polskie zawsze padało ofiarą zapędów władz w Petersburgu czy Moskwie, tworzących ideologiczne podstawy do kolejnych podbojów. Nie inaczej przedstawia się współczesna sytuacji naszego kraju.

 

Niezależna w swoich decyzjach, silna politycznie i gospodarczo Polska była, jest i będzie przeszkodą dla realizacji rosyjskich politycznych ambicji. Dlatego w swoich planach władze na Kremlu, układając własną wizję przyszłości Europy, widzą w Polsce element trudny do opanowania i niweczący imperialne sentymenty rosyjskich władców.

 

Analizując dzisiejsze stosunki polsko – rosyjskie trudno pominąć rolę, jaką dla napięcia na linii Moskwa – Warszawa odgrywa postawa państw europejskich. I tych, które (jak np. Niemcy) za wszelką cenę chcą robić interesy z Rosją, i tych, które (jak np. Rumunia i republiki nadbałtyckie) zdają sobie sprawę z realności ponownego wdrożenia w życie imperialnych ambicji kolejnych władców Rosji.

 

Władimir Putin, już ponad dwie dekady kierujący Federacją Rosyjską, sprawujący funkcje premiera (pierwszy raz w 1999 roku) i prezydenta, jest przykładem szefa państwa, który stara się odbudowywać znaczenie Rosji w Europie i w świecie, nie mając oporów z zastosowaniem każdej formy nacisku i propagandy czy bezpośredniej interwencji militarnej.

 

Spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Nowakiem, wybitnym historykiem i znawcą stosunków polsko – rosyjskich, będzie doskonałą okazją do poszerzenia własnej wiedzy i uzyskania aktualnych komentarzy do wydarzeń, które dzieją się wokół nas.

 

„Putin – źródło imperialnej agresji” to temat prelekcji ważnej dla zrozumienia także możliwych scenariuszy politycznych działań sąsiada, na którego poczynania trzeba patrzeć z wyjątkową uwagą i ostrożnością. Spotkanie pt. „Putin – źródło imperialnej agresji” poprowadzi red. Tomasz Kolanek z portalu PCh24.pl.

 

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” zaprasza na czwartek 2 września 2021 r. na godzinę 18:00 do sali konferencyjnej Hotelu Miodosytnia (poziom -1). Wstęp na spotkania organizowane w ramach Klubów „Polonia Christiana” jest wolny, ale liczba miejsc ograniczona.

 

Foto: Wikipedia

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.