Bożek i złoty cielec demokracji. Spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu z prof. Bartyzelem

2023-11-23 00:00:00
Bożek i złoty cielec demokracji. Spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu z prof. Bartyzelem

Uważny analityk sytuacji w Polsce, Europie i w świecie, autor wielu publikacji poszerzających horyzonty myślenia i spojrzenia na naszą rzeczywistość, prof. Jacek Bartyzel będzie gościem Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu już 1 grudnia. Gdy dzisiaj, pod szyldem demokracji, wprowadza się rozwiązania dalekie od mechanizmów demokratycznych, warto wysłuchać prelekcji pod tytułem „Bożek demokracji”, podczas której poznamy zależności niewidoczne w przekazie mediów głównego nurtu.

 

Z bogatym dorobkiem naukowym

 

Profesor Jacek Bartyzel urodził się 16 stycznia 1956 w Łodzi, jest znanym publicystą, działaczem społecznym i nauczycielem akademickim. W swoich pracach naukowych i publikacjach popularyzujących wiedzę społeczną i historyczną pokazuje świat z innej perspektywy niż mamy ją przedstawianą w mediach „poprawnych politycznie”, chętnie kupujących narrację prowadzoną w tym samym języku wśród elit politycznych i kręgów decydenckich od Stanów Zjednoczonych po Ural.

 

Profesor Bartyzel jest autorem licznych prac naukowych, artykułów prasowych i popularyzatorskich publikacji, które kształtowały wiedzę już kilku pokoleń w Polsce. Jeszcze w drugim obiegu, w czasach komunistycznych ukazała się praca pt. >>„Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej<<, wydana w 1979 roku.


Później do kanonu „niezbędnika” osób interesujących się mechanizmami politycznymi w Polsce i w świecie trafiły takie tytuły, jak: „Katechizm prawicowca”, „Katolicyzm a liberalizm”, „Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku”, „Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach”, „„Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie”, „Demokracja”, „Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii”, „Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne” czy „Zboże polskiego myślenia”.

 

Władza, wpływ, decyzje

 

Przykładem niestandardowego przedstawiania współczesnych mechanizmów politycznych przez prof. Jacka Bartyzela może być fragment z publikacji wydanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Neokonserwatyzm amerykański: Jego geneza, rozwój i wpływ na politykę USA”. Ze względu na rolę, jaką odgrywają neokonserwatyści amerykańscy w kształtowaniu polityki zagranicznej supermocarstwa obecnego politycznie, ekonomicznie i militarnie na wszystkich kontynentach warto sięgnąć do tej publikacji.

Jak wskazuje prof. Jacek Bartyzel, E. A. Cohen ogłosił, że walka przeciwko „wojującemu islamowi” stanowi początek IV wojny światowej, a M. A. Ledeen wskazał listę państw, które należy zniszczyć:

„Najpierw i przede wszystkim musimy obalić terrorystyczne reżimy, poczynając od Wielkiej Trójki, czyli Iranu, Iraku i Syrii. Następnie zabierzemy się za Arabię Saudyjską. Po usunięciu tyranów nie wycofamy się (…). Musimy dopilnować realizacji celów demokratycznej rewolucji (...). Stabilizowanie sytuacji jest zadaniem nieprzynoszącym Ameryce żadnych korzyści i mylną koncepcją, którą trzeba odrzucić. Nie chcemy stabilizacji w Iranie, Iraku, Syrii, Libanie ani Arabii Saudyjskiej. Chcemy zmian. Rzeczywisty problem nie polega na tym «czy», ale «jak» zdestabilizować”. Jeszcze dalej szedł Bill Bennett, który jako cel ataku wymienił też Chiny. Samoświadomość neocons wyraził w słynnym już przeciwstawieniu postaw Amerykanów i Europejczyków R. Kagan, który oznajmił, że w przeciwieństwie do wychodzącej poza logikę siły Europy, wkraczającej do „raju «końca historii», będącego urzeczywistnieniem kantowskiego «wiecznego pokoju» – do świata, w którym panuje spokój i względny dobrobyt”, USA „nadal tkwią w historii, w anarchicznym hobbesowskim świecie, w którym nie można liczyć na międzynarodowe prawa i reguły, a prawdziwe bezpieczeństwo oraz obrona i szerzenie liberalnego porządku wymagają posiadania i stosowania zbrojnej siły”, czyli – pomijając retorykę liberalną – gotowości prowadzenia wiecznej wojny dla wiecznego pokoju.”

 

Zapraszamy do Wrocławia

 

Jak można się przekonać, autor wyżej zacytowanego fragmentu publikacji naukowej dość przenikliwie i analitycznie przedstawia przyczyny i mechanizmy tego, co dzieje się wokół nas. Tym bardziej więc zachęcamy do Państwa do udziału w spotkaniu, które niewątpliwie poszerzy naszą wiedzę i krytyczne spojrzenie na świat.

Prosimy o zapamiętanie i przekazanie znajomym zaproszenia na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w piątek 1 grudnia br. o godz. 18.00. Spotkanie z prof. Jackiem Bartyzelem pod tytułem „Bożek demokracji” odbędzie się w sali 208 (I piętro) w „Domu Technika” NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu o godz. 18.00.

Spotkanie połączone jest z promocją nowego wydania książki „Demokracja” autorstwa prof. Jacka Bartyzela. Współorganizatorem spotkania Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w piątek 1 grudnia br. jest wydawnictwo Prohibita. Wstęp wolny!

 

piotrskarga.pl

Nasz Klub w Jarosławiu, wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Bezpieczna Przyszłość”, organizuje ciekawe wydarzenie! Przywracamy pamięć o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie powraca z kolejnym ciekawym wykładem. Zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Ptaszkiem (KUL), zatytułowane: „Fideizm. Groźne konsekwencje wiary bez rozumu”. Z wybitnym znawcą filozofii, wielokrotnym gościem naszych Klubów i konferencji spotkamy się - w nowej lokalizacji - już w środę 28 lutego.
Nasze środowisko w Szczecinie, po niezwykle udanych zeszłorocznych spotkaniach w ramach „klubowego” cyklu, powraca z nowym zaproszeniem, związanym z pewną nowością wydawniczą na rynku książek katolickich. Szczeciński Klub "Polonia Christiana" zaprasza bowiem na spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem, zatytułowane tak jak jego odkrywcza publikacja: „Arka Noego odnaleziona”.
To niezwykle gorliwy, wierny Bogu i Polsce, patron naszej Ojczyzny. Mimo wielkiego życiorysu i różnych cudownych wydarzeń rozgrywających się już po jego śmierci, Andrzej Bobola dla wielu Polaków wciąż jest postacią nieodgadnioną. Zmieniamy to za sprawą kampanii pobożnościowych, a także ciekawych spotkań tematycznych. Na dwa takie spotkania zapraszamy już w lutym!
- Od października ubiegłego roku w różnych miejscowościach Podkarpacia odbyło się już blisko 20 spotkań poświęconych świętemu Szarbelowi. Zainteresowanie kanonizowanym 9 października 1977 roku Jusufem Antunem Machlufem, czyli świętym Szarbelem, jest naprawdę olbrzymie. Warto poznać historię i dzieła życia tej wyjątkowej postaci. Najbliższe prelekcje odbędą się w Żołyni i w Radomyślu Wielkim – informuje Jacek Kotula, znany na Podkarpaciu działacz na rzecz obrony chrześcijaństwa i życia dzieci nienarodzonych.