Cenzura poprawności politycznej jest już trwałym elementem naszej rzeczywistości

2021-08-15
Cenzura poprawności politycznej jest już trwałym elementem naszej rzeczywistości

Lewica nie lubi mieć dobrze przygotowanych przeciwników. Dla osłabienia pozycji swoich ideologicznych wrogów chętnie sięga po kłamstwa, uprawia propagandę zamiast polemiki opartej na faktach. Tam gdzie widzi miałkość swoich argumentów sięga po narzędzia walki totalnej, z zastraszaniem włącznie. Dlatego tak ważne jest dotarcie z prawdą do opinii publicznej, mamionej przez media lewicowo – liberalne. Głosem prawdy o Ordo Iuris jest film w reżyserii Łukasza Karpiela pt. "Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?"

Niewątpliwie groźnym dla lewaków przeciwnikiem jest Instytut Ordo Iuris, celnie i merytorycznie punktujący absurdy, na których opiera swoją działalność lewica. Ruchy i środowiska lewicowe (wbrew swoim ojcom – założycielom w XIX i XX wieku) dzisiaj chętnie sięgają po wsparcie finansowe wielkiego światowego kapitału, rzucając do walki ideologicznej swoje zasoby w mass mediach.

Tym większa jest więc potrzeba ukazania prawdy o Instytucie Ordo Iuris, będącym częstym celem ataków krajowych i europejskich ruchów i środowisk lewicowych. Taką rolę spełnia film zrealizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, wyreżyserowany przed redaktora Łukasza Karpiela.

Doświadczony dziennikarz portalu PCh24.pl, kanału telewizyjnego PCH24.TV, publikujący również w magazynie „Polonia Christiana” przygotował solidny materiał dokumentujący działania Ordo Iuris i ukazujący prawdziwe oblicze tej niezwykle ważnej dla naszego kraju organizacji.

W sposób otwarty i rzetelny film odpowiada na zarzuty podnoszone przez przeciwników Ordo Iuris, wyjaśniając źródła finansowania i obszary pomocy prawnej, w jakich wyspecjalizowała się ta organizacja.

Film jest już dostępny w sieci – od 30 lipca mogą oglądać go darczyńcy, którzy pomogli finansowo w produkcji dokumentu. Przy okazji zaplanowanej na 26 sierpnia publicznej premierze już doszło do zderzenia z nową rzeczywistością naszego kraju. Z emisji filmu wycofało się bowiem – wbrew wcześniejszym ustaleniom – krakowskie kino „Agrafka”.

Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia „Polonia Christiana”, powodem takiej decyzji jest niezgadzanie się przez właściciela kina z tym, co robi Instytut Ordo Iuris.

Takie postępowanie współczesnych cenzorów jeszcze bardziej przekonuje do potrzeby docierania z prawdą do szerokich rzesz społeczeństwa.

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.