„Czy człowiek pochodzi od małpy?”. Klub „Polonia Christiana” w Krakowie zaprasza

2023-02-07 00:00:00
„Czy człowiek pochodzi od małpy?”. Klub „Polonia Christiana” w Krakowie zaprasza

Zapraszając Państwa na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” 16 lutego w Krakowie, chcemy zacytować jedną z wypowiedzi naszego prelegenta ojca Michała Chaberka OP, która warta jest rozważenia w sercu każdego katolika. - Trzeba zatem uznać, że po ukazaniu się i rozpowszechnieniu teorii ewolucyjnych w połowie XIX wieku Kościół zareagował jednoznacznym odrzuceniem tych teorii zarówno w wersji teistycznej, jak i ateistycznej – pisał na portalu „Contra Gentiles”.

Michał Chaberek OP urodził się w 1980 roku w Gdańsku. W wieku 20 lat wstąpił do Zakonu Dominikanów, a w 2007 roku w Krakowie przyjął święcenia z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012-2013 był na stypendium naukowym w Discovery Institute w Seattle, później pełnił posługę w duszpasterstwie akademickim w Thomas Aquinas College w Kalifornii, był także wikarym w Parafii Św. Dominika w Los Angeles. Pracuje w Fundacji En Arche zajmującej się promocją teorii inteligentnego projektu. Jest autorem wielu publikacji poruszających m.in. kwestie pochodzenia człowieka, co ma szczególne znaczenie dla znajomości tematu spotkania w krakowskim Klubie „Polonia Christiana”.

 

Od czasu powstania niby naukowej teorii Karola Darwina w części środowisk chrześcijańskich pojawiły się tendencje do zasymilowania teorii ewolucjonizmu z doktryną chrześcijańską. Pod naciskiem propagandy, forsującej ewolucyjną teorię wywodzącą człowieka od małpy, część ludzi deklarujących się jako chrześcijanie szukała sposobu pogodzenia wizji Darwina z chrześcijaństwem.

 

Współczesna nauka także zdaje się nie dostrzegać mankamentów teorii Darwina, którą naukowcy od lat podważają, a która mimo to w szkołach i na uczelniach jest traktowana jako obowiązująca doktryna, tylko dlatego, że zaprzecza religijnemu wytłumaczeniu stworzenia człowieka przez Pana Boga. Dobrze więc byłoby przypomnieć, co o pochodzeniu człowieka i teorii ewolucji powinien wiedzieć każdy Katolik.

 

- Możemy zatem zauważyć, że nowożytna koncepcja ewolucyjna stoi w sprzeczności z tradycyjną kosmogonią chrześcijańską, tak jak była ona od początku odczytywana w Piśmie Świętym przez chrześcijan oraz głoszona przez największe autorytety kościelne, między innymi ojców i doktorów Kościoła. Tradycja ta znalazła odzwierciedlenie w co najmniej dwóch dokumentach doktrynalnych. W połowie VI wieku papież Pelagiusz I uroczyście ogłosił wśród prawd wiary wyznawanych przez Kościół, że „Adam i jego żona […] nie narodzili się z innych rodziców, ale zostali stworzeni: jedno z prochu ziemi, a drugie z boku mężczyzny”. Z tego bardzo krótkiego wyjaśnienia powstania człowieka wynikają dwie prawdy wprost przeczące teorii ewolucyjnej. Po pierwsze, człowiek nie ma naturalnego przodka, rodzica, zatem nie mógł powstać na zasadzie zrodzenia z innego zwierzęcia. Po drugie, papież przeciwstawił sobie zrodzenie, czyli naturalny sposób powstawania jednostek każdego gatunku, stworzeniu, które w tradycji katolickiej jest działaniem wyłącznie Boskim, bez udziału przyczyn wtórnych – wyjaśniał o. Michał Chaberek w cytowanym wcześniej artykule pt. „Kościół Katolicki a teoria ewolucji” na portalu „Contra Gentiles”.

 

Z fragmentów tylko jednej z wielu publikacji o. dra Michała Chaberka widzimy, że prelekcja w Klubie „Polonia Christiana” będzie niezwykle ciekawa i wzbogacająca intelektualnie. Zapraszamy do Krakowa, do sali konferencyjnej „Miodosytni” przy ul. Św. Wawrzyńca 6 (obok kościoła pw. Bożego Ciała na Kazimierzu). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w czwartek 16 lutego 2023 r. Wstęp wolny!

 

Klub „Polonia Christiana” w Krakowie

Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.
Jak często praktykujący katolik zastanawia się nad losem dusz, które trafiły do czyśćca? Co możemy zrobić, by dusze bliskich trafiły do nieba? W jaki sposób o czyśćcu mówili święci i mistycy? Na te i inne pytania będzie można otrzymać odpowiedź podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie, 28 września w czwartek, o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6. Spotkanie z udziałem Grzegorza Felsa, autora niedawno wydanej książki pod tytułem „Ratujcie nas! Znaki z zaświatów. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych”, będzie wyjątkową okazją do refleksji nad związkiem życia doczesnego i życia wiecznego.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem - prof. Jackiem Janowskim, ekspertem ds. informatyki prawniczej oraz nowych technologii gromadzenia danych i śledzenia. O architekturze procesu znanego jako Wielki Reset wysłuchają Państwo już w środę 27 września 2023 r.
Klub „Polonia Christiana” w Krakowie zaprasza na spotkanie podejmujące temat niezwykle ważny, a ostatnio także, za sprawą filmu „Sound of freedom”, nośny społecznie. Haniebny proceder handlu ludźmi odbywa się na masową skalę także w krajach afrykańskich. Opowie o tym wieloletnie ekspert i działacz na rzecz walki z handlem ludźmi dr Radosław Malinowski.
Już w sobotę 16 września w Elblągu odbędą się obchody 81. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W bogatym programie uroczystości nie zabraknie ciekawych wydarzeń – całość zacznie się już o godz. 9 rano, a zakończy późną wieczorową porą. Nasze Stowarzyszenie jest partnerem obchodów.