Dwa spotkania Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie

2021-09-16
Dwa spotkania Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie

„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.

 

Wiedza o relacjach z sąsiadami Polski oraz o postaciach, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się postaw religijnych i patriotycznych w czasach nocy komunistycznej jest przydatna szczególnie w czasach przełomowych. Taki charakter czasom nam współczesnym nadają niewątpliwie aktualne wydarzenia, podczas których możemy obserwować rewolucyjne zmiany społeczne i polityczne w Polsce i w Europie.

Na ile na te zmiany starają się wpływać sąsiedzi, forsujący swoją politykę wobec Polski i na ile jesteśmy zjednoczeni wokół idei i wartości, dzięki którym przez wieki zachowaliśmy własną tożsamość narodową i kulturową – te pytania warto zadać sobie korzystając z wiedzy, jaką podzielą się z nami goście spotkań Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie.

W poniedziałek 20 września tematykę o historycznym podłożu stosunków Polski z sąsiadem zza Odry przedstawi profesor Grzegorz Kucharczyk. Naukowiec o wielkim dorobku, umiejący w przystępny sposób zainteresować słuchacza sprawami istotnymi dla naszej ojczyzny, będzie w czasie spotkania Klubu „Polonia Christiana” omawiał problem relacji polsko – pruskich, których pokłosiem jest odmienne spojrzenie dwóch narodów na wiele zagadnień etycznych, religijnych i politycznych.

Wykładu profesora Grzegorza Kucharczyka pod tytułem „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” będzie można wysłuchać w poniedziałek 20 września o godz. 18.00 w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

W kontekście beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dużego zainteresowania Jego życiem i działalnością niezwykle ciekawie zapowiada się drugie warszawskie spotkanie Klubu „Polonia Christiana”, zaplanowane na czwartek 23 września o godzinie 18.00 także w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Tytuł spotkania – „Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – wskazuje na ważny element działalności Prymasa Tysiąclecia, któremu przyszło zmierzyć się z atakiem ideologicznym i polityką niszczenia tożsamości kulturowej przez komunistów. Prelegentem, który przybliży nam ważny temat i dokonania Kardynała Wyszyńskiego, będzie dr hab. Rafał Łatka, historyk i politolog, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944 – 1989”.

 

Zapraszamy na spotkania w Warszawie:

- Klub „Polonia Christiana” w Warszawie z udziałem prof. G. Kucharczyka: „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos”. Data: 20 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 18:00. Miejsce: Sala konferencyjna – Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

- Klub „Polonia Christiana” w Warszawie z udziałem dr. hab. Rafała Łatki: „Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL”. Data: 23 września 2021 r. (czwartek), godz. 18:00. Miejsce: Sala konferencyjna – Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

Organizatorami Klubów „Polonia Christiana” są Stowarzyszenie „Polonia Christiana” oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Na oba spotkania wstęp wolny.

Serdeczne zapraszamy!

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z publikacjami prasowymi, dotyczącymi zamiaru likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi, umieszczonego w 2001 roku na Placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie, przekazujemy Panu Prezydentowi stanowisko naszego Stowarzyszenia wobec bulwersującej i niczym nieuzasadnionej decyzji, której autorstwo jest przypisywane podległym Panu Prezydentowi urzędnikom. Dla Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, noszącego imię wielkiego Polaka i Kaznodziei Narodu, powrócenie do odrzuconej trzynaście lat temu koncepcji likwidacji pomnika jest wielkim zaskoczeniem i napawa nas smutkiem.
Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informacje, iż w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty i Patrona naszego Stowarzyszenia. Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym.
Do Wrocławia zapraszamy na środę 27 października, na pokaz filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Natomiast na czwartek 28 października warto zarezerwować czas na spotkanie z dr. Mariuszem Błochowiakiem z „Ordo Medicus” w Poznaniu, gdzie będzie można wiele dowiedzieć się o przemilczanych w mass mediach informacjach o tzw. pandemii koronawirusa. Gospodarzami obydwu spotkań będą miejscowe Kluby „Polonia Christiana”.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz niedawno osobiście przekonał się, że trend ograniczenia wolności – przed którym często ostrzegał – dotknął także jego – został zatrzymany za poglądy na londyńskim lotnisku Heathrow odwożąc córkę na studia w Anglii. Znany pisarz i publicysta właśnie wydał książkę pt. „Strollowana rewolucja”, która trafia na rynek w rewolucyjnym dla świata okresie. Znany z ciętych ripost i figur retorycznych redaktor będzie na pewno ciekawym prelegentem i dyskutantem na poniedziałkowym (25 października, godz. 17.00) spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie.
Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, infiltracja lewicowej myśli do hierarchów i duchownych Kościoła Rzymskiego i jego protestantyzacja (szczególnie na Zachodzie), odchodzenie od moralności chrześcijańskiej i otwarcie się na grzech – tak wiele tematów zawartych w kilkudziesięciominutowym filmie, którego powstanie będzie służyć stanięciu w prawdzie i obronie wspólnoty katolickiej, nie tylko w Polsce. Film ten powstał dzięki Przyjaciołom i Darczyńcom Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, pragnącym mieć swój wkład w obronę i odnowę Kościoła.