Judaszowe oblicze ”Gazety Wyborczej”

2006-04-20

Przed kilkoma dniami w dodatku do GW "Duży Format" ukazał się apokryf pt. "Ewangelia Judasza". Długo oczekiwany moment kiedy sztandarowy tytuł Agory otwarcie ujawni swoje antykatolickie oblicze w końcu nadszedł.

Tekst apokryfu, który powstał w gnostyckiej sekcie kainitów bardzo dobrze wpisuje się w ideowy profil "Gazety Wyborczej", która słynie z promocji wszelkich moralnych aberracji i błędnowierstwa.

Kainici oddawali cześć nie tylko Kainowi, od którego pochodzi ich nazwa, ale również Chamowi, sodomitom, Ezawowi i innym potępionym w Starym Testamencie oraz ewangelicznemu zdrajcy Judaszowi Iskariocie.

Ponadto według poglądów kainitów człowiek, aby dojść do pełnego poznania (gnozy) i zbawienia, musi przejść wszystkie stopnie zepsucia, a każdy występek ma swego osobnego anioła, którego należy wzywać przy spełnianiu niecnego czynu.

"Gazeta Wyborcza" jest więc godną kontynuatorką tej gnostyckiej sekty, gdy na swych łamach promuje grzechy sodomii czy dzieciobójstwa w łonach matek. Dział "Arka Noego" z kolei aż roi się od błędnowierczych tekstów, które mają siać zamęt w duszach czytelników. Gazeta od lat publicznie i uparcie sprzeciwia się uznanym prawdom katolickim, co jak wiadomo jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, który to grzech ani w tym, ani w przyszłym życiu nie będzie odpuszczony (por. Mt 12,32).

Stąd nie dziwi fakt, że redaktor Jan Turnau wespół z ks. Wacławem Hryniewiczem tak zaciekle zwalczają katolicką naukę o wieczności piekła i liczą na miłosierdzie dla szatana i potępieńców, gdyż jakoś trzeba usprawiedliwić swoją zatwardziałość w błędnych doktrynach.

Przy tej okazji nasuwa się też jeszcze jedna refleksja, że opublikowanie "Ewangelii Judasza" współbrzmi dobrze ze sprzeciwem GW wobec lustracji i jej dążeniami do moralnego usprawiedliwiania współpracy z reżimem komunistycznym.

Chwała Bogu, że Judaszowe oblicze "Gazety Wyborczej" staje się coraz bardziej wyraźne i odstrasza coraz więcej tych, którzy mogliby paść ofiarą jej zwodniczej propagandy.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.