Kampania antypornograficzna

2006-03-10
Kampania antypornograficzna

Na początku marca 2006 r. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Forum Kobiet Polskich, Sekcją Rodzin warszawskiego KIK-u i Redakcją Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga" rozpoczęło ogólnopolską akcję, której celem jest wprowadzenie ustawowego zakazu produkcji i rozpowszechniania materiałów pornograficznych w nowelizowanym kodeksie karnym oraz podjęcie ponownych prac nad inicjatywą o zakazie promowania przemocy w mediach.

Oficjalne rozpoczęcie antypornograficznej kampanii odbyło się 8 marca w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie, gdzie inicjatorzy akcji zorganizowali konferencję prasową pod hasłem: "O godność kobiet - stop pornografii". Podczas spotkania zaprezentowano dziennikarzom tekst apelu przeciw pornografii skierowany do Marszałka Sejmu RP (apel w całości dostępny jest na naszej stronie internetowej), pod którym zbierane będą podpisy. Akcja zbierania podpisów będzie trwała trzy miesiące i zakończy się przed wakacjami, czyli w czasie na który zaplanowano początek prac nad nowelizacją kodeksu karnego.

Konferencja prasowa była także okazją do zaprezentowania opinii publicznej negatywnych skutków pornografii a szczególnie jej zgubnego wpływu na psychikę dzieci i młodzieży. Piotr Kucharski z SKCh przypomniał zebranym nauczanie Kościoła Katolickiego na temat grzechu pornografii, cytując min. zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi, że pornografia "narusza poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, oglądający), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem wulgarnej przyjemności i niedozwolonego zarobku (...). Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych". (KKK 2354)

Na zakończenie konferencji inicjatorzy akcji wyrazili nadzieję na zebranie takiej ilość podpisów pod apelem, że głos sprzeciwu wzięty zostanie pod uwagę podczas prac nad nowelizacją kodeksu karnego i uda się wprowadzić zapis bezwzględnego zakazu produkcji oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych.

Apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP - wersja do pobrania

Apel do parlamentarzystów można znaleźć także na stronach internetowych:
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.