Kardynał Robert Sarah odchodzi z urzędu prefekta Kongregacji Kultu Bożego. Podziękujmy wspaniałemu kapłanowi za lata posługi

2021-03-06
Kardynał Robert Sarah odchodzi z urzędu prefekta Kongregacji Kultu Bożego. Podziękujmy wspaniałemu kapłanowi za lata posługi

Swoją posługę jako prefekt Kongregacji Kultu Bożego kończy Kardynał Robert Sarah. Złożona na ręce Ojca Świętego Franciszka rezygnacja została przyjęta. Jako wierni doceniający pełne poświęcenia Kardynała Saraha obronie tradycyjnej katolickiej nauki o rodzinie, moralności seksualnej i prawie do życia podziękujmy Kardynałowi, włączając się w akcję Stowarzyszenia „Polonia Christiana” pod hasłem „Merci Eminence!” ("Dziękujemy Eminencjo").

 

Pochodzący z afrykańskiej Gwinei duchowny 13 sierpnia 1979 roku został mianowany przez Papieża Jana Pawła II biskupem diecezji Konakry. Sakry biskupiej udzielał mu Kardynał Giovanni Benelli, a w chwili przyjmowania tej godności Robert Sarah był najmłodszym biskupem (34 letnim) w Kościele Katolickim.

W swojej posłudze Kościołowi pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady Cor Unum (od 7 października 2010 roku), która koordynuje działalność charytatywną Kościoła Katolickiego. Na to stanowisko 7 października 2010 roku mianował Kardynała Saraha Ojciec Święty Benedykt XVI.

W kolejnym miesiącu, podczas konsystorza 20 listopada 2010 roku, Biskup Robert Sarah odebrał biret kardynalski. 24 listopada 2014 roku Papież Franciszek mianował Kardynała Roberta Saraha prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Pełniąc wiele ważnych funkcji w Kościele Kardynał Robert Sarah był znany ze swojej wierności tradycji i staraniom o godne i piękne odprawianie liturgii. Kardynał Sarah dążył do naprawy posoborowego chaosu w kwestii celebracji Mszy Świętej i bronił niezmienności nauki Kościoła Katolickiego.

Otwarcie mówił o działaniu diabła we współczesnym świecie, wskazywał na konieczność zachowania nierozerwalności małżeństwa i podkreślał wagę społecznego nauczania Kościoła.

Za swoją postawę niejednokrotnie był atakowany i stawał się ofiarą upokorzeń, ale to nie wpłynęło na jego niezłomną wierność nauce Kościoła. Kardynał Robert Sarah przez lata posługi dawał wspaniały przykład duchownym i świeckim.

Rezygnacja z funkcji prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest spowodowana ukończeniem 75. roku życia, a watykańskie przepisy mówią o obligatoryjnym złożeniu urzędu po przekroczeniu tego progu wieku. Mimo że wielu z wiernych Kościoła Katolickiego liczyło na dalsze powierzenie przez Papieża Franciszka urzędu Prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Kardynałowi Sarahowi, tak się nie stało.

W uznaniu dla działalności Kardynała Saraha Stowarzyszenie „Polonia Christiana” zorganizowało akcję  "Merci Eminence!" („Dziękujemy Eminencjo!”), w której każdy z nas może podziękować dotychczasowemu prefektowi Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów za pełne poświęcenie i oddanie Kościołowi.

Podziękujmy więc wspólnie Kardynałowi Robertowi Sarahowi za jego posługę i zapewnijmy go o naszej modlitwie w jego intencji.

JBDKP

Papież Benedykt XVI mówił o „klice homoseksualnej w Kościele”, papież Franciszek o „homolobby”. W Polsce mamy ostatnio do czynienia z ujawnianymi aktami pedofilii, których sprawcami są duchowni. Przenikanie do organizmu Kościoła Katolickiego ludzi żyjących w grzechu jest bolesne szczególnie wówczas, gdy są nimi pasterze, od których oczekujemy przeprowadzenia nas przez życie doczesne do zbawienia. Oczyszczeniu Kościoła i obronie naszej wspólnoty przed złem będzie służył film „Lawendowa mafia”, na którego premierowy pokaz zapraszamy w najbliższy wtorek 19 października na godzinę 18.00 do kina „Kijów” w Krakowie. „Lawendowa mafia” ujawnia mechanizmy i grupy lobbingowe, które pedofilię wprowadziły do organizmu Kościoła.
Z napływających do organizatorów „Procesji Różańcowych za Polskę” informacji wynika, że w najbliższą niedzielę odbędą się modlitwy na ulicach kilkudziesięciu miast w kraju. Organizatorami są wspólnota Nieustającego Różańca i inicjatywa Męskiego Różańca. Spotkanie wiernych podczas „Procesji Różańcowych za Polskę” będzie też okazją do zaniesienia próśb o Światło Ducha Świętego dla naszych pasterzy na czas procesu synodalnego, rozpoczynającego się w diecezjach także w niedzielę 17 października.
Dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu do Domu Pana w dniu 3 października 2021 r. kardynała Jorge Mediny Estéveza. Przez dziesiątki lat dał się poznać jako niezłomny głosiciel Prawd Wiary i patron tradycyjnych inicjatyw katolickich. Był gościem konferencji i akademii współtworzonych przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi. Od 2007 roku emerytowany, rok później otrzymał godność kardynała prezbitera. W grudniu obchodziłby swoje 95. urodziny.
Dlaczego w kręgach lewicowo – liberalnych prawnicy z Ordo Iuris budzą tyle emocji? Czego boją się rewolucyjne środowiska, którym Ordo Iuris udowadnia łamanie polskiego prawa? W kim prawnicy skupieni wokół Ordo Iuris mają wsparcie? Zapraszamy Państwa na wyjątkowo emocjonujące spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w środę 13 października w Krakowie.
Wiara w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie musi wiązać się z prawdziwym szacunkiem do Komunii Św., będącej wyrazem ziemskiej obecności naszego Zbawiciela. Jak w XXI wieku rozumiemy tę Tajemnicę, czy szanujemy przyjście do nas Jezusa w Hostii i z czym wiąże się przyjmowanie Komunii Św. na rękę? O naszej wierze i potrzebie zachowania Tradycji będzie można porozmawiać z znawcą Tradycyjnej Liturgii Katolickiej – Ks. Prałatem Dr. Romanem Kneblewskim. Kluby „Polonia Christiana” zapraszają w październiku na spotkania z wyjątkowym duchownym do Olsztyna, Elbląga, Gdańska i Gorzowa Wielkopolskiego.