"Maryja Królową Rodziny"

wrzesień 2001
"Maryja Królową Rodziny"

"Maryja Królową Rodziny"

W 2001 roku Instytut im. Ks. Piotra Skargi zainaugurował akcję "Maryja Królową Rodziny". Polega ona na rozpowszechnianiu wizerunku Matki Bożej Fatimskiej wśród Polaków. Do końca roku 2002 rozprowadziliśmy 230 tys. obrazów Fatimskiej Pani, wykonanych z wykorzystaniem fotografii figury, która przed laty, podczas wizyty w Nowym Orleanie, w cudowny sposób zapłakała.

Uczestnicy kampanii zostali zachęceni przez Prezesa Sławomira Olejniczaka do odmówienia "Aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi" według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, a podpisane potwierdzenie ofiarowania się odsyłali na adres Stowarzyszenia. Następnie wszystkie potwierdzenia zostały dostarczone do Fatimy, miejsca objaiweń Matki Bożej.

Do 2019 roku, organizując na przestrzeni lat różne kampanie, udało się rozprowadzić w Polsce 974 200 wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.