Masowe protesty przeciw homozwiązkom nadal trwają!

2005-05-17
Masowe protesty przeciw homozwiązkom nadal trwają!

Już ponad 110 000 listów z protestami przeciwko legalizacji w Polsce związków homoseksualnych otrzymał w tym roku Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz. Informuje o tym Kancelaria Sejmu na swojej stronie internetowej. Do tego dodać należy protesty z ubiegłego roku, które do sejmu wpłynęły w liczbie ponad 17 000. Łączna liczba protestów wynosi więc już ponad 127 000.

Jak potwierdza sejmowe Biuro Listów i Skarg, protesty mają "formę jednobrzmiącej korespondencji na gotowych blankietach, zaadresowanych do Marszałka Sejmu", zaś akcję zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Od początku IV kadencji Sejmu do końca marca 2005 w Biurze Listów i Skarg zarejestrowano 196 436 pisma. Zatem łączna liczba protestów na skutek prowadzonej przez SKCH akcji "Brońmy małżeństwa i rodziny" stanowi ponad 64% całej korespondencji nadesłanej do Sejmu od początku kadencji.

W listach-protestach napływających do Sejmu z całej Polski, a podpisywanych indywidualnie i zbiorowo często przez całe grupy w tym m.in. parafie, można przeczytać m.in.: "Małżeństwo jako związek kobiety z mężczyzną, ze względu na swą niepowtarzalną rolę społeczną, przez tysiąc lat polskiej historii cieszyło się przywilejami i ochroną prawa. Jednak dziś agresywne grupy, czyniące z homoseksualizmu ideologię, dążą do prawnej degradacji małżeństwa i rodziny".

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż projekt ustawy jest niezgodny z polską Konstytucją, która w artykule 18 mówi o szczególnej ochronie i opiece Rzeczypospolitej Polskiej nad instytucją małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.