Msza Święta w intencji uczestników naszych akcji fatimskich

2022-05-25
Msza Święta w intencji uczestników naszych akcji fatimskich

W miejscu wyjątkowym dla kultu Maryjnego, w portugalskiej Fatimie, w wigilię rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej w 1917 roku, została odprawiona Msza Święta w intencji darczyńców Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi oraz uczestników akcji fatimskich, a także za dusze zmarłych uczestników tych akcji.

 

Msza Święta w Rycie Trydenckim została odprawiona w wigilię rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej, czyli 12 maja 2022 r., w fatimskiej kaplicy Ojców Franciszkanów Niepokalanej. Tegoroczna Eucharystia została odprawiona w intencjach osób, które otrzymały obrazek z Matką Bożą oraz zamówiły książkę o Fatimie i przesłały swoje prośby i podziękowania do Matki Bożej Fatimskiej oraz w intencjach osób, które zapaliły wirtualną świecę modlitewną oraz przesłały świece w ramach akcji "Twoje Światło w Fatimie" i w intencji zmarłych przedstawionych w ramach akcji „Światło Twojej modlitwy za dusze bliskich w Fatimie”.

 

Duchowa łączność z miejscem objawień, które odcisnęło i nadal odciska swój znak na życiu nie tylko chrześcijan w XX i XXI wieku, ma wielkie znaczenie dla rozwoju naszej religijności i budowania poczucia więzi osób związanych z dziełami Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. Dzięki staraniom naszego stowarzyszenia do Fatimy dotarły także paczki z intencjami zebranymi wśród darczyńców i osób włączających się w świecki apostolat wiernych Kościoła Powszechnego. Złożenie intencji w Kaplicy Objawień w Fatimskim Sanktuarium odbyło się kilka dni później, w czwartek 19 maja.

 

Złożenie paczek z intencjami przekazanymi Stowarzyszeniu Ks. Piotra Skargi przez Polaków w tak niespokojnym dla Europy i świata czasie podkreśla związek dzisiejszej walki ze złem z czasami, gdy Matka Boża objawiła trojgu dzieciom swoje przesłanie w 1917 roku.

 

Podobnie jak dzisiaj, były to czasy zagrożenia wiary i przyszłości świata. To wówczas rozszerzały się światopoglądy zaprzeczające istnieniu Boga, zarówno w sferze naukowej, jak i w ideologicznej. Początek XX wieku to Karol Darwin, Zygmunt Freud, Fryderyk Nietzche z jednej strony, a drugiej strony twórcy zgubnych doktryn politycznych - Włodzimierz Lenin, Józef Stalin, Lew Trocki.

 

O klimacie tamtych lat mówił dla PChTV wiceprezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi Arkadiusz Stelmach: Widać zatem, że był to okres takiego intelektualnego fermentu rewolucyjnego. Na dodatek w 1917 roku trwa I wojna światowa, która dla świata zachodniego była ogromnym wstrząsem. Była to pierwsza wojna w tej skali, która dotknęła tak wiele narodów, krajów, zaangażowało tak wielu ludzi i pochłonęła tak wiele ofiar. Jak zauważył wiceprezes Stelmach, wspólnym mianownikiem owego fermentu był bunt przeciwko Bogu.

 

Tamto wołanie Matki Bożej do fatimskich dzieci o opamiętanie się świata i zapobieżenie zagładzie objawione 105 lat temu powoduje, że o Fatimie, jako o miejscu wyjątkowym dla świata, powinniśmy pamiętać szczególnie dzisiaj. Tym większa jest nasza radość z odprawienia Mszy Świętej zamówionej przez nasze Stowarzyszenie w wymienionej powyżej intencji.


PiotrSkarga.pl

Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.