92. numer Przymierza z Maryją

styczeń/luty 2017

Drodzy Przyjaciele,

 

Wkroczyliśmy niedawno w 2017 rok. Będzie on szczególny dla wszystkich czcicieli Maryi. 100 lat temu, w portugalskiej wiosce Fatima, trojgu małym pastuszkom ukazała się Matka Najświętsza. Objawienie to stanowiło wyraz troski Maryi o los ludzkości. Za pośrednictwem Łucji, Hiacynty i Franciszka Matka Najświętsza ostrzegła ludzi przed grożącą im karą za odwrócenie się od Boga.

 

Jak uczy Katechizm, człowiek został stworzony, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne. Niestety, wystarczy rozejrzeć się wokół, by dojść do wniosku, że ostrzeżenie Fatimskiej Pani jest lekceważone, a ludzkość – mimo próśb Matki Zbawiciela – wcale się nie nawróciła. Wręcz przeciwnie, coraz mniej ludzi żyje Bogiem, modli się, przystępuje do sakramentów. Rośnie zatem liczba osób odrzucających cel wyznaczony im przez Stwórcę. A przecież Pan Jezus ostrzegał, że sól, która straci smak, nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie (Mt 5,13).

 

Skoro więc Orędzie Fatimskie nie straciło na swej aktualności, w roku jubileuszowym będziemy je analizować z nadzieją, że nie tylko pomoże nam samym wzrastać w wierze, ale także wskaże metody skutecznego apostołowania w środowiskach, w których żyjemy na co dzień.

 

Ten namysł nad Orędziem Fatimskim rozpoczynamy już w tym numerze od artykułu redaktora naczelnego „Przymierza z Maryją” Bogusława Bajora, który wprowadza nas w tematykę jubileuszową. Zamieszczamy także wywiad z katolickim pisarzem Antonio Borellim. Autor znanego chyba wszystkim naszym Czytelnikom best­selleru Fatima – Orędzie tragedii czy nadziei?, podkreśla zasadniczą rolę kary w przesłaniu powierzonym przez Bogurodzicę trójce dzieci oraz wskazuje historyczne uwarunkowania współczesnego kryzysu. Jest on wynikiem destrukcyjnego procesu rewolucji niszczącego chrześcijańską cywilizację od czasów Marcina Lutra. Nota bene, 500. rocznica buntu niemieckiego herezjarchy przypada również w tym roku. Przypominamy ponadto 10 faktów związanych z Objawieniami Fatimskimi, na które nie zawsze zwracamy uwagę, a są niezwykle ważne dla pełnego zrozumienia przesłania z Nieba. Co więcej, niektóre w sposób bezpośredni potwierdzają dogmaty i umacniają nas w wyznawaniu Świętej Wiary Katolickiej.

 

Niech Objawienia Fatimskiej Pani będą dla nas wszystkich natchnieniem do pracy nad sobą i powodem do radości, że wbrew różnym mędrkom, nie jesteśmy sami na tym łez padole. Czuwa nad nami Boża Opatrzność i Matka Najświętsza.

 

W Jezusie i Maryi

 

Adam Kowalik

 

z‑ca redaktora naczelnego

 

 

 

Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!