O starych herezjach we współczesnych szatach - zapraszamy na spotkania w Radomiu, Krakowie i Warszawie

2023-06-05 00:00:00
O starych herezjach we współczesnych szatach - zapraszamy na spotkania w Radomiu, Krakowie i Warszawie

W dniach 7, 15 i 22 czerwca w zapraszamy do Klubów „Polonia Christiana” na prelekcje red. Pawła Chmielewskiego. Będzie to autorski przegląd znanych z historii herezji oraz ich skutków w odniesieniu do dnia dzisiejszego Kościoła. Co łączy herezję z grzechem i celowym rozbijaniem Kościoła, oddalającą Jego członków od zbawienia? Jakie kłamstwa budują współczesną herezję? O tym będzie można podyskutować z redaktorem znanym z publikacji książkowych oraz z portalu PCh24.pl i z kanału telewizyjnego PCh24TV.

Grzech, schizma, herezja, niezgoda

 

O znaczeniu jedności w Kościele oraz o zagrożeniu herezją i schizmą tak czytamy w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”: „Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę.”

Ważąc znaczenie tych słów powinniśmy lepiej poznawać przyczyny i sprawców procesu niszczenia Kościoła. Mimo upływu czasu i warunków społecznych mają oni bowiem wspólny mianownik – walkę z Kościołem jako Ciałem Chrystusa. Bibliografia poświęcona zagadnieniom herezji właśnie wzbogaciła się o nowy tytuł „Hejterzy. Stare Herezje w nowych szatach”, autorstwa redaktora Pawła Chmielewskiego, wydany przez wydawnictwo „Fronda”.

 

Cenna publikacja, znany autor

 

O samej książce tak można przeczytać w krótkim opisie od wydawcy: „Żadna heretycka idea nie ginie. Stare herezje przebierają się tylko w nowe szaty. Trzeba przyznać, że ten ponawiany przez wieki żmudny wysiłek, musi budzić zadumę nad wytrwałością i celowością działań wrogów Chrystusa. Zastanawia, jak zgodnie współpracują skrajnie różni od siebie innowatorzy.”

Porzucenie doktryny Kościoła, wiążące się z negacją jego nauki, miało różne formy w ponaddwutysiącletniej historii. Kościół Rzymski, mimo wielokrotnie ponawianych ataków, nie tylko przetrwał, ale rozwijał się na nowe kraje, nowe kontynenty.

Wśród ruchów rewolty wewnątrzkościelnej i antykościelnej, opisywanej w pracy „Hejterzy. Stare Herezje w nowych szatach”, wymienić należy: protestantyzm, arianizm, milenaryzm, apokatastazę, pelagianizm, gnozę i gnostycyzm, modernizm.

Warto przypomnieć, że red. Paweł Chemielewski bardzo analitycznie bada zjawiska zachodzące w Kościele i w otoczeniu Kościoła, mocno opierając na faktach i źródłach własne opinie i tezy. Jego wcześniejsze publikacje zawsze powodowały duży rezonans, często nazywane były kontrowersyjnymi m.in. dlatego, że pisał wprost o sprawach trudnych i bolesnych dla wspólnoty wiernych. Do takich głośnych publikacji należą m.in. „Papież Franciszek i mafia z Sankt Gallen” (wydawnictwo 3DOM) oraz „Nowe moce Antychrysta” (wydawnictwo AA).

 

Zabłądzenie

 

Wiemy, że wszystkie te przejawy odejścia od Kościoła Powszechnego, to nie tylko droga donikąd, ale także wprost herezja, apostazja albo schizma, przed którymi tak przestrzega „Katechizm Kościoła Katolickiego”: „Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. "Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą - odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo".

Naszą rolą, rolą katolików, na których ciąży zadanie prowadzenia pracy apostolskiej, jest mądre okazanie miłosierdzia błądzącym… Szczególnie tym, którzy akceptując herezje i godząc się na schizmy niszczą jedność Kościoła, często z Niego wychodząc i walcząc z Nim zacieklej niż osoby nie związane nigdy z Kościołem. Tak działa szatan, gubiąc kolejne owieczki na wieki.

 

Nakaz miłosierdzia

 

Jak czytaliśmy w artykule pt. „Miłosierdzie wymaga, by Kościół potępiał herezje” na portalu PCh24.pl w styczniu 2019 roku: „Ochrona niezmiennego Boskiego objawienia koniecznie wymaga potępienia wszelkich herezji. Jak przepowiedział Chrystus i apostołowie, heretycy nie przestaną ponawiać prób wtargnięcia do Kościoła. Co stałoby się z chrześcijańskim objawieniem, gdyby Kościół nie potępił arianizmu, pelagianizmu, nestorianizmu i doktryny albigensów? Co stałoby się, gdyby tolerowano te herezje? Co przywiodło kardynała Newmana do Kościoła – choć przyszedł on doń z ciężkim sercem z powodu drogich sobie przyjaciół-anglikanów – jeśli nie intuicja, że Kościół zawsze bronił prawdy przed wszelką herezją i że doktryna Kościoła pozostaje nieskalana i wspaniale niezmienna, mimo że rozwija się ku coraz większej wyraźności? Klątwa przeciwko wszelkim błędom, które są zasadniczo niezgodne z Chrystusowym objawieniem, jest nie tylko świętą misją, wyrazem wierności Mu, lecz również uczynkiem miłości Kościoła.”

 

Przyjdź na spotkania Klubów!

 

Temat starych herezji i nowych zagrożeń z nich wynikających to obszar duchowej odpowiedzialności nas wszystkich. Dlatego warto będzie skorzystać z wykładów i rozmów z red. Pawłem Chmielewskim, doskonale opisującym i opowiadającym o nowych wyzwaniach, które będzie nam łatwiej podjąć znając historię walki z Kościołem.

Pamiętajmy! Kluby „Polonia Christiana” zapraszają na spotkania z red. Pawłem Chmielewskim w Radomiu, Krakowie i w Warszawie w następujących terminach:

  • w Radomiu w środę 7 czerwca 2023 r. o godzinie 18:15 do Sali Domu Parafialnego Katedry Radomskiej przy ul. Sienkiewicza 13; to spotkanie współorganizuje Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu;
  • w Krakowie w czwartek 15 czerwca o godzinie 18:00 do sali konferencyjnej hotelu „Miodosytnia” (ul. św. Wawrzyńca 6, poziom -1, wejście obok recepcji). Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej to Plac Wolnica od ul. Krakowskiej oraz Św. Wawrzyńca od ul. Starowiślnej;
  • w Warszawie w czwartek 22 czerwca o godzinie 18:00 do Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.


Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny!


PiotrSkarga.pl

Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.
Jak często praktykujący katolik zastanawia się nad losem dusz, które trafiły do czyśćca? Co możemy zrobić, by dusze bliskich trafiły do nieba? W jaki sposób o czyśćcu mówili święci i mistycy? Na te i inne pytania będzie można otrzymać odpowiedź podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie, 28 września w czwartek, o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6. Spotkanie z udziałem Grzegorza Felsa, autora niedawno wydanej książki pod tytułem „Ratujcie nas! Znaki z zaświatów. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych”, będzie wyjątkową okazją do refleksji nad związkiem życia doczesnego i życia wiecznego.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem - prof. Jackiem Janowskim, ekspertem ds. informatyki prawniczej oraz nowych technologii gromadzenia danych i śledzenia. O architekturze procesu znanego jako Wielki Reset wysłuchają Państwo już w środę 27 września 2023 r.
Klub „Polonia Christiana” w Krakowie zaprasza na spotkanie podejmujące temat niezwykle ważny, a ostatnio także, za sprawą filmu „Sound of freedom”, nośny społecznie. Haniebny proceder handlu ludźmi odbywa się na masową skalę także w krajach afrykańskich. Opowie o tym wieloletnie ekspert i działacz na rzecz walki z handlem ludźmi dr Radosław Malinowski.
Już w sobotę 16 września w Elblągu odbędą się obchody 81. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. W bogatym programie uroczystości nie zabraknie ciekawych wydarzeń – całość zacznie się już o godz. 9 rano, a zakończy późną wieczorową porą. Nasze Stowarzyszenie jest partnerem obchodów.