Ordo Iuris – źródło strachu lewicy? 13 X zapraszamy na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie

2021-10-06
Ordo Iuris – źródło strachu lewicy? 13 X zapraszamy na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie

Dlaczego w kręgach lewicowo – liberalnych prawnicy z Ordo Iuris budzą tyle emocji? Czego boją się rewolucyjne środowiska, którym Ordo Iuris udowadnia łamanie polskiego prawa? W kim prawnicy skupieni wokół Ordo Iuris mają wsparcie? Zapraszamy Państwa na wyjątkowo emocjonujące spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w środę 13 października w Krakowie.

W środę 13 października warto wybrać się na spotkanie Klubu „Polonia Christiana”, podczas którego będzie można wziąć udział w dyskusji na tematy budzące emocje i obnażające prawdziwe cele przeprowadzanego obecnie w Polsce rewolucyjnego doświadczenia na społeczeństwie.

Środowiska lewackie, lewicowe i liberalne, nie tylko w Polsce, starają się dokonać przewartościowania moralnego, prawnego i językowego pojęć oddających tradycyjny model rodziny i społeczeństwa. Do terminów, których znaczenie chce zmienić nowa lewica, należą m.in. takie pojęcia, jak: dziecko, rodzina, małżeństwo, wolność religijna, własność czy wolności obywatelskie. Te próby nadawania nowych znaczeń wielu słowom mają docelowo przekładać się na nowe zapisy w prawie lub nowe interpretacje aktów prawnych w sądach.

Presja lewicowo – liberalna często rozbija się o twardą postawę środowisk konserwatywnych oraz o reakcję takich organizacji, jak Instytut Ordo Iuris, który już wielokrotnie udowodnił, że jako społeczeństwo na gruncie prawa mamy możliwość obrony tradycyjnych wartości oraz odpierania zapędów rewolucyjnych aktywistów.

W tym kontekście szczególnie interesująco zapowiada się spotkanie Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie, w środę 13 października w Krakowie.

Gośćmi specjalnymi klubowej dyskusji będą:

- prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski,

- reżyser filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” redaktor Łukasz Karpiel (PCh24.pl i PCHTV) oraz

- Janusz Komenda – były pracownik sklepu IKEA, który sam doświadczył, jak ogranicza się wolność religijną w miejscu pracy.

Dyskusja będzie połączona z pokazem filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” w reżyserii Łukasza Karpiela, wyprodukowanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Gospodarzem spotkania będzie red. Tomasz Kolanek.

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Klubu „Polonia Christiana”, które odbędzie się 13 października (w środę) o godz. 17.00 w sali hotelu „Miodosytnia” przy ulicy Świętego Wawrzyńca 6 w Krakowie. Wstęp wolny.

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.