Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej

2022-12-16 00:00:00
Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej

Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej i ograniczania praw do wyrażania poglądów oraz do dyskusji naukowej poprzez działania korporacji lekarskiej prowadzone wobec dra Zbigniewa Martyki

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez medyczne korporacje działań ograniczania swobody wyrażania poglądów i prowadzenia naukowych dyskusji przez lekarzy, którzy kwestionują narrację narzucaną przez część środowisk medycznych i lobby farmaceutyczne.

Skutkiem ograniczania debaty naukowej jest jawne pogwałcenie zasady „Primum non nocere” – „Po pierwsze nie szkodzić”, uznawanej od wieków przez lekarzy jako drogowskaz etycznego wykonywania zawodu.

 

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że lekarze podejmujący próby dyskusji naukowej, bazującej na wiedzy medycznej i mającej na celu dobro pacjentów, są poddawani presji, a nawet szykanom ze strony struktur korporacyjnych, zrzeszających środowiska medyczne. Coraz częściej spotykamy się z praktyką stawiania przez korporacje jako cel priorytetowy wyłącznie realizację wewnętrznych interesów, których wyrazem jest chociażby jednolita narracja w sprawie Covid-19 oraz towarzyszące jej rażące ograniczenie pola dyskusji.

 

Ofiarą tych korporacyjnych interesów pada każdy, kto – tak jak zasłużony i ceniony przez liczne grono pacjentów lekarz dr Zbigniew Martyka – wyraża publicznie odmienne poglądy od tych lansowanych przez korporację. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi uznaje takie dyskryminujące postępowanie organizacji zawodowych jako nieetyczne i niegodne osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Ofiarami braku rzetelnej debaty o sposobach leczenia oraz o działaniu i skutkach ubocznych stosowanie niektórych leków są zwykli ludzie – pacjenci, którzy z pełną ufnością powierzają swoje zdrowie i życie w ręce pracowników służby zdrowia.

 

Brak otwartości na debatę, niechęć do skutecznego zreformowania służby zdrowia oraz poddawanie się naciskom lobby farmaceutycznego powodują, że w Polsce znacznie skróciła się średnia długość życia, a w latach 2020-2022 liczbę tzw. nadmiarowych zgonów naukowcy szacują na co najmniej 200 tys. osóbNiepokojący jest fakt, że o tych błędach systemowych, w wyniku których tysiące Polaków straciło życie, środowiska korporacji medycznych nie chcą dyskutować i nie wykazują woli ani inicjatywy dokonania poprawy organizacji służby zdrowia.

 

Dziesiątki miliardów złotych, przeznaczane co roku na finansowanie świadczeń medycznych w otwartych i zamkniętych placówkach ochrony zdrowia, nie zapewniają właściwej ochrony zdrowia i życia. W niektórych specjalizacjach poziom usług i okres oczekiwania na objęcie pomocą lub badaniem diagnostycznym doprowadził do faktycznej „prywatyzacji” świadczeń.

Zamiast debaty o niewydolności całego systemu opieki zdrowotnej w kraju, korporacje medyczne wolą jednak zamykać usta lekarzom, którzy mówią o słabościach służby zdrowia, chcą ją zreformować i nie boją się podejmowania tematów pilnych i ważnych dla dobra pacjentów.

 

Przykładem wywierania presji wobec osoby, która stara się dbać o zdrowie i życie pacjentów, jest doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, który na 19 grudnia na godzinę 10.00 został wezwany na rozprawę przed Sądem Lekarskim w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 A. Przyczyną rozprawy przeciwko doktorowi Zbigniewowi Martyce jest tylko fakt kwestionowania przez niego sensowności powszechnego testowania przeciw Covid-19. Kuriozalne jest szczególnie to, że korporacje medyczne jednocześnie nie chcą rozmawiać
o błędach popełnianych w czasie walki z tą chorobą i nie chcą otwartej debaty na temat skutków ekspresowego wprowadzania szczepionek na rynek oraz skutków ubocznych, jakie mogą one wywołać.

 

Korporacje medyczne wolą zamknąć pole dyskusji do spraw wygodnych dla siebie i wolą wszcząć rozprawę wobec zasłużonego lekarza, któremu dzisiaj odbiera się prawo do wyrażania własnych poglądów, odmiennych od tych, które lansuje korporacja. Takie postępowanie korporacji lekarskiej powinno budzić niepokój i skłaniać do zadania pytania – jeżeli lekarz z dużym dorobkiem naukowym nie ma prawa wyrażać swoich poglądów, to kogo chcą słuchać środowiska medyczne – czy mają to być producenci leków, szczepionek i parafarmaceutyków?

 

Historia naszej cywilizacji wielokrotnie dowiodła, że zamykanie ust ludziom mądrym, z dużym dorobkiem zawodowym i postępującym etycznie otwiera drzwi dla hochsztaplerów i graczy, którzy nie dbają o dobro zwykłych ludzi, w tym także o dobro pacjentów. Dlatego apelujemy do korporacji zrzeszających pracowników służby zdrowia o zaprzestanie szykanowania uczciwych lekarzy i odważne podejmowanie dyskusji na gruncie naukowym, dla dobra społecznego i podnoszenia poziomu świadczenia usług zdrowotnych w naszej Ojczyźnie.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Kraków, 15 grudnia A.D. 2022

25 czerwca ulicami Krakowa przejdzie „Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny”. Radosny pochód obrońców rodziny i życia ruszy z Placu Matejki o godzinie 12:00. Hasło tegorocznego marszu brzmi: „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”. Obrona dzieci to zarazem obrona rodziny i zasad, które budują nasz naród od ponad tysiąca lat.
– Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć – tymi słowami zwrócił się do swoich kozackich oprawców Andrzej Bobola, wiedząc, że za odmowę przejścia na prawosławie może spotkać go najokrutniejsza kaźń. Dzisiaj obchodzimy 366. rocznicę męczeńskiej śmierci jednego z katolickich patronów Polski, który w Janowie Poleskim odszedł z świata doczesnego poćwiartowany przez barbarzyńskich żołdaków kozackich 16 maja 1657 roku.
Dojrzeć w wierze i w miłości, doświadczyć nawrócenia i dawać przykład bliźnim… Życie Giovanniego Francesco di Pietro di Bernardone, czyli Franciszka z Asyżu, mimo upływu wieków, zmian cywilizacyjnych oraz społecznych wciąż jest przykładem tego, jak można zmienić swoje życie i podarować bliźnim to, co najwartościowsze – ofiarę z dobra i miłosierdzia. O nawróceniu św. Franciszka z Asyżu i odniesieniu do czasów współczesnych opowie 25 maja w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” o. Andrzej Zając OFMConv.
Coroczna procesja z Wawelu do sanktuarium w na Skałce, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św., były aktem czci św. Stanisława ze Szczepanowa. – Podczas Eucharystii – za przyczyną św. Stanisława Biskupa i Męczennika – będziemy prosili Dobrego Ojca, który jest w niebie, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Polski, o budowanie przez nią swego życia społecznego i narodowego na niewzruszalnych fundamentach Dekalogu i obydwóch przykazań miłości, a w szczególności na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu – tymi słowami rozpoczął liturgię abp Marek Jędraszewski.
Rybnicki Klub „Polonia Christiana” powraca! Zapraszamy na spotkanie z red. Arkadiuszem Stelmachem (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi) połączone z prezentacją zyskującego ogromną popularność raportu „Zrównoważony rozwój: zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia”. Podczas spotkania będzie możliwość otrzymania egzemplarza tej książki.