Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej

2022-12-16 00:00:00
Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej

Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie łamania zasad etyki lekarskiej i ograniczania praw do wyrażania poglądów oraz do dyskusji naukowej poprzez działania korporacji lekarskiej prowadzone wobec dra Zbigniewa Martyki

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowanych przez medyczne korporacje działań ograniczania swobody wyrażania poglądów i prowadzenia naukowych dyskusji przez lekarzy, którzy kwestionują narrację narzucaną przez część środowisk medycznych i lobby farmaceutyczne.

Skutkiem ograniczania debaty naukowej jest jawne pogwałcenie zasady „Primum non nocere” – „Po pierwsze nie szkodzić”, uznawanej od wieków przez lekarzy jako drogowskaz etycznego wykonywania zawodu.

 

Praktyka ostatnich lat dowodzi, że lekarze podejmujący próby dyskusji naukowej, bazującej na wiedzy medycznej i mającej na celu dobro pacjentów, są poddawani presji, a nawet szykanom ze strony struktur korporacyjnych, zrzeszających środowiska medyczne. Coraz częściej spotykamy się z praktyką stawiania przez korporacje jako cel priorytetowy wyłącznie realizację wewnętrznych interesów, których wyrazem jest chociażby jednolita narracja w sprawie Covid-19 oraz towarzyszące jej rażące ograniczenie pola dyskusji.

 

Ofiarą tych korporacyjnych interesów pada każdy, kto – tak jak zasłużony i ceniony przez liczne grono pacjentów lekarz dr Zbigniew Martyka – wyraża publicznie odmienne poglądy od tych lansowanych przez korporację. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi uznaje takie dyskryminujące postępowanie organizacji zawodowych jako nieetyczne i niegodne osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Ofiarami braku rzetelnej debaty o sposobach leczenia oraz o działaniu i skutkach ubocznych stosowanie niektórych leków są zwykli ludzie – pacjenci, którzy z pełną ufnością powierzają swoje zdrowie i życie w ręce pracowników służby zdrowia.

 

Brak otwartości na debatę, niechęć do skutecznego zreformowania służby zdrowia oraz poddawanie się naciskom lobby farmaceutycznego powodują, że w Polsce znacznie skróciła się średnia długość życia, a w latach 2020-2022 liczbę tzw. nadmiarowych zgonów naukowcy szacują na co najmniej 200 tys. osóbNiepokojący jest fakt, że o tych błędach systemowych, w wyniku których tysiące Polaków straciło życie, środowiska korporacji medycznych nie chcą dyskutować i nie wykazują woli ani inicjatywy dokonania poprawy organizacji służby zdrowia.

 

Dziesiątki miliardów złotych, przeznaczane co roku na finansowanie świadczeń medycznych w otwartych i zamkniętych placówkach ochrony zdrowia, nie zapewniają właściwej ochrony zdrowia i życia. W niektórych specjalizacjach poziom usług i okres oczekiwania na objęcie pomocą lub badaniem diagnostycznym doprowadził do faktycznej „prywatyzacji” świadczeń.

Zamiast debaty o niewydolności całego systemu opieki zdrowotnej w kraju, korporacje medyczne wolą jednak zamykać usta lekarzom, którzy mówią o słabościach służby zdrowia, chcą ją zreformować i nie boją się podejmowania tematów pilnych i ważnych dla dobra pacjentów.

 

Przykładem wywierania presji wobec osoby, która stara się dbać o zdrowie i życie pacjentów, jest doktor nauk medycznych Zbigniew Martyka, który na 19 grudnia na godzinę 10.00 został wezwany na rozprawę przed Sądem Lekarskim w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 A. Przyczyną rozprawy przeciwko doktorowi Zbigniewowi Martyce jest tylko fakt kwestionowania przez niego sensowności powszechnego testowania przeciw Covid-19. Kuriozalne jest szczególnie to, że korporacje medyczne jednocześnie nie chcą rozmawiać
o błędach popełnianych w czasie walki z tą chorobą i nie chcą otwartej debaty na temat skutków ekspresowego wprowadzania szczepionek na rynek oraz skutków ubocznych, jakie mogą one wywołać.

 

Korporacje medyczne wolą zamknąć pole dyskusji do spraw wygodnych dla siebie i wolą wszcząć rozprawę wobec zasłużonego lekarza, któremu dzisiaj odbiera się prawo do wyrażania własnych poglądów, odmiennych od tych, które lansuje korporacja. Takie postępowanie korporacji lekarskiej powinno budzić niepokój i skłaniać do zadania pytania – jeżeli lekarz z dużym dorobkiem naukowym nie ma prawa wyrażać swoich poglądów, to kogo chcą słuchać środowiska medyczne – czy mają to być producenci leków, szczepionek i parafarmaceutyków?

 

Historia naszej cywilizacji wielokrotnie dowiodła, że zamykanie ust ludziom mądrym, z dużym dorobkiem zawodowym i postępującym etycznie otwiera drzwi dla hochsztaplerów i graczy, którzy nie dbają o dobro zwykłych ludzi, w tym także o dobro pacjentów. Dlatego apelujemy do korporacji zrzeszających pracowników służby zdrowia o zaprzestanie szykanowania uczciwych lekarzy i odważne podejmowanie dyskusji na gruncie naukowym, dla dobra społecznego i podnoszenia poziomu świadczenia usług zdrowotnych w naszej Ojczyźnie.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Kraków, 15 grudnia A.D. 2022

Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie zapraszają na dwa spotkania z red. Pawłem Chmielewskim, na których podjęty zostanie intrygujący temat „III Sobór Watykański? Na placu budowy Kościoła Inkluzji”. O tym, czym ma być „Kościół Inkluzji” prelegent Klubów „Polonia Christiana”, Paweł Chmielewski, pisał niejednokrotnie, komentując wewnętrzną rewolucję przetaczającą się przez Kościół Powszechny. Spotkania z red. P. Chmielewskim będą dobrą okazją do wyrobienia sobie własnej opinii na temat zagrożeń, jakich jeszcze być może nie dostrzegamy. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.
Czy i jaką przyszłość mają relacje polsko-ukraińskie? Co z milionami Ukraińców w Polsce? Czy są szanse na zawieszenie broni za naszą wschodnią granicą i jak rzutuje to na bezpieczeństwo Polski? Zapraszamy Państwa na kontynuację zapoczątkowanego w Krakowie cyklu spotkań „Polska - Ukraina. Jakie sąsiedztwo?”. Kolejne spotkania organizujemy w Olsztynie i Elblągu.
Nasze Kluby w Pilźnie i Rakszawie organizują spotkania w ramach cyklu mającego na celu przywrócenie pamięci o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
We wtorek 16 kwietnia br. prof. Marek Czachorowski w Klubie „Polonia Christiana” wygłosi wykład pt. „Spór o etykę św. Tomasza z Akwinu”. Mimo dużego upływu czasu nauka, jaką pozostawił on Kościołowi jest wciąż żywa i warta osobistego odkrywania. Zapraszamy więc do Warszawy na spotkanie z prof. Czachorowskim i rozważania o schedzie naukowej oraz religijnej, formującej od wieków wiernych Kościoła Rzymskiego.
Już w czwartek 11 kwietnia spotykamy się w Warszawie, by zaprotestować przeciwko zbrodniczej polityce tzw. „koalicji 13 grudnia”. Mowa o czterech nieludzkich i łamiących konstytucję projektach ustaw, pozwalających na zabijanie poczętych dzieci. Polacy nie mogą milczeć, gdy politycy próbują legalizować zabijanie bezbronnych ludzi. Prosimy o przybycie na wyznaczone miejsce zbiórki oraz poinformowanie znajomych.