Pomóżmy „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej i osobom starszym z Grodzieńszczyzny

2021-12-21
Pomóżmy „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej i osobom starszym z Grodzieńszczyzny

„Caritas” Diecezji Grodzieńskiej na Białorusi chce dokończyć budowę Dom Spokojnej Starości w Spoćkiniach. W takim ośrodku będzie mogło znaleźć spokojne miejsce na „złotą jesień życia” co najmniej 50 seniorów. Białoruś, w tym także licznie zamieszkana przez Polaków Grodzieńszczyzna, boryka się z problemami wyludniania się kraju, ucieczki z niego ludzi młodych i braku opieki nad samotnymi osobami starszymi. Każdy z nas może włączyć się w zbiórkę pieniędzy dla Katolików z Białorusi, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, którymi wesprzemy powstanie w Domu Spokojnej Starości kaplicy Św. Jana Pawła II.

 

Białoruś, w tym także licznie zamieszkana przez Polaków Grodzieńszczyzna, boryka się z problemami wyludniania się kraju, ucieczki z niego ludzi młodych i braku opieki nad samotnymi osobami starszymi. Sopoćkinie to miejscowość określana jako osiedle typu miejskiego, oddalona tylko 26 kilometrów od położonej w centrum Grodna katedry rzymskokatolickiej pw. św. Franciszka Ksawerego. Z Sopoćkini jest niedaleko Kanału Augustowskiego, z wytyczonym przejściem turystycznym na stronę polską.

Pamiętajmy o seniorach

Przed zaostrzeniem relacji polsko – białoruskich po wyborach prezydenckich (w sierpniu 2020 roku) rozwijał się na tym odcinku pogranicza bezwizowy ruch turystyczny, a Polacy z dwóch stron granicy mogli się bez przeszkód spotykać. Dla naszych rodaków z obwodu grodzieńskiego, gdzie tylko według oficjalnych statystyk co czwarty mieszkaniec to Polak, takie kontakty miały duże znaczenie ekonomiczne i kulturowe.

Obecna sytuacja wymaga od nas – zwłaszcza teraz – każdej z możliwych form pomocy osobom, które borykają się z problemami egzystencjalnymi. Emigracja wielu osób młodych i samotność osób starszych to problemy dotykające tysięcy seniorów na Białorusi.

Dzieła „Caritas”

O sytuacji za naszą wschodnią granicą tak mówił dwa lata temu w wywiadzie dla portalu Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi „PCh24.pl” Ks. Roman Raczko, dyrektor Caritas Diecezji Grodzieńskiej: W czasach Związku Sowieckiego także byli ludzie biedni, a w momencie jego upadku ujawniły się nowe problemy, które z czasem przestały być tematem tabu. Gdy państwo sowieckie chyliło się ku upadkowi, a ruchy odśrodkowe dotarły także na Białoruś, ktoś musiał zająć się nie polityką, lecz pomocą ludziom w codziennym życiu. W Grodnie Caritas działał już od 1990 roku, jeszcze przed ogłoszeniem niepodległości przez Białoruś w 1991 roku. W ciągu czterech lat swoją obecność zaznaczył we wszystkich parafiach archidiecezji i od początku staramy się wspierać przede wszystkim ludzi biednych, sieroty, osoby samotne oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach.

 

Jedną z inicjatyw Caritas Diecezji Grodzieńskiej, służących wspomożeniu osób samotnych, jest czekający na ukończenie Dom Spokojnej Starości, na temat którego dwa lata temu Ks. Roman Raczko udzielał informacji naszemu portalowi mówiąc: Przy wielkiej skali problemu osób samotnych, biednych i nie mających najbliższych koło siebie to konieczne, aby zapewnić im godne warunki jesieni życia. W końcowym etapie prac budowlanych jest dom dla osób starszych. Obecnie kończymy stan surowy otwarty, a naszym zamiarem jest otwarcie go w 2020 roku. W tym obiekcie, poza pokojami mieszkalnymi z pełnymi węzłami sanitarnymi, będzie stołówka, kaplica, taras widokowy, sale dla spotkań i wspólnego spędzania czasu. Posiłki będziemy przygotowywać w kuchni sąsiedniego domu rekolekcyjno – modlitewnego, do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jozafata Kuncewicza jest stąd 4 minuty spaceru. Chcemy też dać seniorom możliwość wypoczynku – na tarasie widokowym w budynku oraz wokół samego obiektu, gdzie mamy sporą działkę, schodzącą malowniczo do brzegu jeziora. Wiemy, że tego typu obiekt zapewni samotnym starszym osobom godne warunki i opiekę w jesieni życia. Skończenie całości w przyszłym roku nie będzie łatwe, ale z Bożą pomocą i przychylnością dobrych ludzi powinno się to udać.

Czekają na nowy dom

Dla osób w starszym wieku możliwość codziennej modlitwy w miejscu zamieszkania jest szczególnie ważna, dlatego też Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi podjęło się pomocy w zebraniu pieniędzy na dokończenie i wyposażenie kaplicy Św. Jana Pawła II w Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach.

Jak podaje Ks. Roman Raczko, dotychczasowe koszty remontu wyniosły już ponad 2.5 miliona złotych. „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej obecnie finansuje prace budowlane, w tym np. ocieplanie dachu i montaż kaloryferów. Aby do końca 2022 roku zakończyć wszystkie prace i przyjąć najbardziej potrzebujących, potrzeba jeszcze wiele – na pokrycie kosztów remontu, ukończenie kaplicy i jej utrzymanie potrzebna jest kwota ok. 300 tysięcy złotych.

Każdy z nas może mieć swój udział w pomocy Katolikom z sąsiedniej Białorusi, wśród których jest wielu rodaków, mieszkających na Grodzieńszczyźnie od pokoleń. Jeżeli chcą Państwo mieć swój udział w pomocy w zdobyciu przez osoby starsze z Diecezji Grodzieńskiej godnego miejsca do życia prosimy o włączenie się do zbiórki i pomoc w rozpropagowaniu dzieła wsparcia bliźnich z Białorusi.

Zdjęcia:

  • Widok Domu Spokojnej Starości w trakcie budowy w 2019 roku
  • Ksiądz Roman Raczko, Dyrektor „Caritas” Diecezji Grodzieńskiej
  • Widok miejscowości SopoćkiniePierwsze tegoroczne spotkanie w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w piątek 21 stycznia w Opolu. Jego temat – „Utopie, dystopie, teorie spiskowe” – pobudza wyobraźnię i inspiruje do zadawania sobie pytań na temat procesów zachodzących we współczesnym świecie, wiodących czasami do abstrakcyjnych i nienormalnych sytuacji.
Jeśli są takie miejsca, w których pamięć o Piotrze Skardze powinna być szczególnie kultywowana, to jest to właśnie Kraków oraz Wilno. Rezygnacja z tego pomnika lub jego przesunięcie w inne miejsce oznaczałyby odwrócenie się władz miejskich od staropolskiej kultury i tradycji, których Kraków powinien być strażnikiem. - pisze dr hab. prof. UJ Zenon Piech w liście poparcia dla akcji petycyjnej "Skarga zostaje", którą prowadzi nasze Stowarzyszenie. Publikujemy dla Państwa ten list w całości.
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pan Ireneusza Kratiuka, taty red. Krystiana Kratiuka (redaktora naczelnego portalu PCh24.pl). Składamy szczere kondolencje synowi oraz całej pogrążonej w smutku rodzinie.
Władze Krakowa od dłuższego czasu starają się spełnić oczekiwania "postępowców", którym przeszkadza tradycja i dziedzictwo kultury chrześcijańskiej. Teraz na celowniku ideologicznym znalazła się postać księdza Piotra Skargi, zasłużonego dla Polski patrioty i duchownego. W obronie pomnika stanęło Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, które zbiera podpisy pod petycją o porzucenie ideologicznie motywowanego i kosztownego pomysłu usunięcia pomnika z placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. Likwidacja pomnika może kosztować podatników miliony, podczas gdy miasto ma przed sobą wiele poważniejszych wydatków.
Bezprecedensowy w dziejach Kościoła Katolickiego proces synodalny to działanie, które grozi wieloma zmianami, mogącymi sprowadzić wspólnotę wiernych na niebezpieczną drogę budowaną na błędach, w jakie wpadł Kościół w Niemczech. Jak mamy rozumieć słowa papieża Franciszka, który na otwarciu procesu synodalnego otwarcie powiedział: Nie potrzebujemy tworzyć nowego Kościoła, potrzebujemy stworzyć odmienny Kościół”? Uczestnicząc w procesie synodalnym i obserwując wydarzenia z nim związane warto poszerzyć swoją wiedzę dzięki lekturze broszury pt. „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy?” wydanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi.