"Pornografia i przemoc - niedostrzegalne problemy"

maj 2006
"Pornografia i przemoc - niedostrzegalne problemy"

"Pornografia i przemoc - niedostrzegalne problemy"

Przekazaliśmy polskim rodzinom ponad 134 000 broszur pt. "Pornografia i przemoc - niedostrzegalne problemy",  będącej tłumaczeniem publikacji pracowników amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP).

Autorzy w bardzo przystępny sposób informują i ostrzegają przed zdrowotnymi oraz psychicznymi skutkami korzystania z materiałów pornograficznych.
Książeczka uczy też rodziców i opiekunów dzieci, jak chronić je przed szkodliwym wpływem telewizji i innych środków masowego przekazu, które są głównym nośnikiem takich treści. Oprócz broszury, każdy z odbiorców przesyłki otrzymał także trzy kartki z petycją do marszałka sejmu o całkowity zakaz pornografii w naszym kraju.