Postacie, które zmieniają świat. Spotkanie z o. Wawrzyńcem Waszkiewiczem w Krakowie

2023-03-09 00:00:00
Postacie, które zmieniają świat. Spotkanie z o. Wawrzyńcem Waszkiewiczem w Krakowie

W czasie, gdy przeciwnicy tradycyjnych wartości wyśmiewają się z cnót takich, jak czystość, pokora, miłość czy umiarkowanie, naszym obowiązkiem jest przypominanie postaci, które stanowiły w historii Kościoła przykłady godne naśladowania. O Marii Goretti, jej życiu i śmierci opowie o. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w czwartek 16 marca w Krakowie.

 

Maria Goretti

 

„On, zdemoralizowany wyrostek, chciał sięgnąć po to, do czego nie miał prawa. Ona, niespełna dwunastoletnia dziewczynka, nie uległa. Ją, z kilkunastoma głębokimi ranami kłutymi, pochowano w grobie; jego – z wyrokiem trzydziestu lat – w lochu. Wydawałoby się: historia, jakich wiele. Wydawałoby się: z tragicznym zakończeniem. Tragedia i śmierć okazały się jednak nie być końcem, ale początkiem. Życie Marii Goretti właściwie można by opisać w jednym krótkim akapicie – a jednak po upływie stu dwudziestu lat nadal pozostaje ono inspiracją.” – czytamy w zapowiedzi książki pt. „Maria Goretti i jej morderca”, napisanej przez o. Wawrzyńca Marię Waszkiewicza.

 

O młodej dziewczynce, która nie poddała się grzechowi i przemocy oraz o przesłaniu, które płynie z jej śmierci będzie można dowiedzieć się podczas prelekcji, jaką w krakowskiej „Miodosytni” wygłosi ks. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz już w czwartek 16 marca o godzinie 18.00.

Temat tego spotkania klubowego każdy z nas może powiązać z innymi postaciami kobiet, które swoją ufnością wobec Pana Boga i pełnym oddaniem swoich losów w Jego ręce są do dzisiaj (a może szczególnie we współczesnych nam czasach zakłamania i zepsucia) inspiracją i wzorami do naśladowania.

 

Przykłady na trudne czasy

 

Urodzony w 1985 roku we Wrocławiu ks. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz jest absolwentem bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia seminaryjne odbył we Włoszech i należy do żyjącej regułą franciszkańską Rodziny Niepokalanej Pośredniczki wszystkich łask i świętego Franciszka. W jego dorobku autorskim jest m.in. cenna biografia włoskiej matematyczki i mistyczki Marii Gaetany Agnesi pt. „Piękna dusza” (2018).

O Marii Gaetanie Agnesi tak pisano w największym katolickim dwumiesięczniku „Przymierze z Maryją” (wydawanym przez nasze Stowarzyszenie) w numerze 104 z 2019 roku: „W książce „Piękna dusza” narysowano obraz niezwykłej i szlachetnej dziewczyny, Marii Gaetany Agnesi. Już w bardzo młodym wieku mówiła biegle w kilku językach, a w swoim późniejszym życiu osiągnęła światowy, naukowy rozgłos. Dostąpiła wielu zaszczytów, była podziwiana przez Stolicę Apostolską, ale też doceniana przez władców. Napisała pierwszy w historii podręcznik rachunku całkowego. Jako jedna z pierwszych kobiet otrzymała katedrę uniwersytecką. Co warte podkreślenia – w tamtych czasach funkcje i stanowiska uniwersyteckie powierzane były głównie mężczyznom. Maria Gaetana Agnesi przeszła przez krótkie życie dobrze czyniąc i usługując najuboższym. W chwili, kiedy odchodziła do wieczności, wzrastała popularność jednego z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej mrocznych władców Francji, cesarza Napoleona Bonaparte. Rządził twardą ręką, jego rządy zbierały krwawe żniwo, a „matematyczka Pana Boga” pokorą i służbą zdobywała serca oraz dusze cierpiących nędzarzy. To przykład autentycznej świętości. Cenniejszej niż cesarskie bogactwa i zaszczyty!”

 

Odnosząc się do tragicznych, ale zarazem chwalebnych historii kobiet, dających przykład prawdziwej wierności Dekalogowi, w dziejach Polski możemy odwołać się chociażby do postaci Karoliny Kózkówny, którą podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił błogosławioną.

„Karolina szczególnie umiłowała cnotę czystości. Ci, którzy ją znali, twierdzili zgodnie: by zachować czystość, czuwała nad sobą. Często się spowiadała. Przyjmowała Komunię Świętą, odmawiała codziennie różaniec i inne modlitwy, byle tylko zachować niewinność. Dzięki temu, mając niecałe 17 lat, pozostała nietkniętą. Nie złamał jej nawet uzbrojony rosyjski żołdak. Karolina uzbrojona w trzy cnoty Boskie – Wiarę, Nadzieję i Miłość, wytrwała. I zwyciężyła. Dziś odbiera wieczną nagrodę o jakiej ucho nie słyszało ani oko nie widziało.” – tak opisywano tę postać na portalu PCh24.pl.

 

Warte upowszechniania

 

Wspomniane wyżej postacie i ich życie warto upowszechniać, dając odpowiedź tym wszystkim, którzy lekceważą Boże Przykazania. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w czwartek 16 marca 2023 r. w Krakowie. Zapraszamy do Krakowa, do sali konferencyjnej „Miodosytni” przy ul. Św. Wawrzyńca 6 (obok kościoła pw. Bożego Ciała na Kazimierzu). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp wolny!

 

 

Klub „Polonia Christiana” w Krakowie

 
Klub Polonia Christiana Kraków

Zamęt społeczny, manipulacje ludzkimi umysłami i przedkładanie obcych interesów ponad dobro Ojczyzny, połączone z eskalacją napięcia wewnątrz narodu, zawsze prowadzą do tragedii i upadków. W trudnych czasach trzeciej dekady XXI wieku odwołajmy się do św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. O tym wyjątkowym duchownym opowie Dorota Niedźwiecka na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Gorzowie Wielkopolskim...
Doceniony przez Kościół i wyniesiony na ołtarze św. Szarbel to przykład duchownego żyjącego w całkowitej zgodzie z Panem Bogiem, w pełni powierzającego Stwórcy swoją pracę i modlitwę. O życiu i cudach dokonywanych do dzisiaj przez św. Szarbela opowie w trzech miejscowościach Podkarpacia znany działacz katolicki Jacek Kotula. Spotkania organizowane w ramach Klubów „Polonia Christiana”, w obecności relikwii św. Szarbela, będą dobrą okazją do pogłębienia wiedzy o XIX-wiecznym duchownym, określanym jako „święty Bogiem upojony”.
To będzie prelekcja niezwykle ciekawa, dotykająca najważniejszego wydarzenia politycznego najbliższych tygodni - wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym gościem w warszawskim „Klubie” będzie dr hab. prof. KUL Mieczysław Ryba. Temat spotkania to „Wybory do Parlamentu Europejskiego: podległość czy suwerenność Polski?". Wstęp wolny!
Od antypedagogiki do antyedukacji - czy w tym kierunku musi zmierzać polski system edukacyjny? Jakie są alternatywy? To pytania ważne nie tylko dla tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym. To dyskusja pokoleniowa, traktująca o przyszłości naszego kraju - bo, jak prawił kanclerz Zamoyski, „takie będą rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Do tej dyskusji zapraszamy w ramach najbliższego spotkania naszego „Klubu” w Opolu.
W niedzielę 12 maja w dwóch miejscowościach obwodu lwowskiego – w Pnikucie i w Krukienicach – będzie można wysłuchać prelekcji o św. Szarbelu i ucałować relikwie maronickiego zakonnika, którego kanonizacji dokonał 9 października 1977 roku papież Paweł VI. O libańskim duchownym i świętym opowie działacz pro life i obrońca wartości katolickich Jacek Kotula z Podkarpacia. Niedzielne prelekcje to pierwsze spotkania przygotowane przez Klub „Polonia Christiana” na Ukrainie.