Postacie, które zmieniają świat. Spotkanie z o. Wawrzyńcem Waszkiewiczem w Krakowie

2023-03-09 00:00:00
Postacie, które zmieniają świat. Spotkanie z o. Wawrzyńcem Waszkiewiczem w Krakowie

W czasie, gdy przeciwnicy tradycyjnych wartości wyśmiewają się z cnót takich, jak czystość, pokora, miłość czy umiarkowanie, naszym obowiązkiem jest przypominanie postaci, które stanowiły w historii Kościoła przykłady godne naśladowania. O Marii Goretti, jej życiu i śmierci opowie o. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w czwartek 16 marca w Krakowie.

 

Maria Goretti

 

„On, zdemoralizowany wyrostek, chciał sięgnąć po to, do czego nie miał prawa. Ona, niespełna dwunastoletnia dziewczynka, nie uległa. Ją, z kilkunastoma głębokimi ranami kłutymi, pochowano w grobie; jego – z wyrokiem trzydziestu lat – w lochu. Wydawałoby się: historia, jakich wiele. Wydawałoby się: z tragicznym zakończeniem. Tragedia i śmierć okazały się jednak nie być końcem, ale początkiem. Życie Marii Goretti właściwie można by opisać w jednym krótkim akapicie – a jednak po upływie stu dwudziestu lat nadal pozostaje ono inspiracją.” – czytamy w zapowiedzi książki pt. „Maria Goretti i jej morderca”, napisanej przez o. Wawrzyńca Marię Waszkiewicza.

 

O młodej dziewczynce, która nie poddała się grzechowi i przemocy oraz o przesłaniu, które płynie z jej śmierci będzie można dowiedzieć się podczas prelekcji, jaką w krakowskiej „Miodosytni” wygłosi ks. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz już w czwartek 16 marca o godzinie 18.00.

Temat tego spotkania klubowego każdy z nas może powiązać z innymi postaciami kobiet, które swoją ufnością wobec Pana Boga i pełnym oddaniem swoich losów w Jego ręce są do dzisiaj (a może szczególnie we współczesnych nam czasach zakłamania i zepsucia) inspiracją i wzorami do naśladowania.

 

Przykłady na trudne czasy

 

Urodzony w 1985 roku we Wrocławiu ks. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz jest absolwentem bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia seminaryjne odbył we Włoszech i należy do żyjącej regułą franciszkańską Rodziny Niepokalanej Pośredniczki wszystkich łask i świętego Franciszka. W jego dorobku autorskim jest m.in. cenna biografia włoskiej matematyczki i mistyczki Marii Gaetany Agnesi pt. „Piękna dusza” (2018).

O Marii Gaetanie Agnesi tak pisano w największym katolickim dwumiesięczniku „Przymierze z Maryją” (wydawanym przez nasze Stowarzyszenie) w numerze 104 z 2019 roku: „W książce „Piękna dusza” narysowano obraz niezwykłej i szlachetnej dziewczyny, Marii Gaetany Agnesi. Już w bardzo młodym wieku mówiła biegle w kilku językach, a w swoim późniejszym życiu osiągnęła światowy, naukowy rozgłos. Dostąpiła wielu zaszczytów, była podziwiana przez Stolicę Apostolską, ale też doceniana przez władców. Napisała pierwszy w historii podręcznik rachunku całkowego. Jako jedna z pierwszych kobiet otrzymała katedrę uniwersytecką. Co warte podkreślenia – w tamtych czasach funkcje i stanowiska uniwersyteckie powierzane były głównie mężczyznom. Maria Gaetana Agnesi przeszła przez krótkie życie dobrze czyniąc i usługując najuboższym. W chwili, kiedy odchodziła do wieczności, wzrastała popularność jednego z najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej mrocznych władców Francji, cesarza Napoleona Bonaparte. Rządził twardą ręką, jego rządy zbierały krwawe żniwo, a „matematyczka Pana Boga” pokorą i służbą zdobywała serca oraz dusze cierpiących nędzarzy. To przykład autentycznej świętości. Cenniejszej niż cesarskie bogactwa i zaszczyty!”

 

Odnosząc się do tragicznych, ale zarazem chwalebnych historii kobiet, dających przykład prawdziwej wierności Dekalogowi, w dziejach Polski możemy odwołać się chociażby do postaci Karoliny Kózkówny, którą podczas pielgrzymki do Polski w 1987 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił błogosławioną.

„Karolina szczególnie umiłowała cnotę czystości. Ci, którzy ją znali, twierdzili zgodnie: by zachować czystość, czuwała nad sobą. Często się spowiadała. Przyjmowała Komunię Świętą, odmawiała codziennie różaniec i inne modlitwy, byle tylko zachować niewinność. Dzięki temu, mając niecałe 17 lat, pozostała nietkniętą. Nie złamał jej nawet uzbrojony rosyjski żołdak. Karolina uzbrojona w trzy cnoty Boskie – Wiarę, Nadzieję i Miłość, wytrwała. I zwyciężyła. Dziś odbiera wieczną nagrodę o jakiej ucho nie słyszało ani oko nie widziało.” – tak opisywano tę postać na portalu PCh24.pl.

 

Warte upowszechniania

 

Wspomniane wyżej postacie i ich życie warto upowszechniać, dając odpowiedź tym wszystkim, którzy lekceważą Boże Przykazania. Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w czwartek 16 marca 2023 r. w Krakowie. Zapraszamy do Krakowa, do sali konferencyjnej „Miodosytni” przy ul. Św. Wawrzyńca 6 (obok kościoła pw. Bożego Ciała na Kazimierzu). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp wolny!

 

 

Klub „Polonia Christiana” w Krakowie

 
Klub Polonia Christiana Kraków

25 czerwca ulicami Krakowa przejdzie „Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny”. Radosny pochód obrońców rodziny i życia ruszy z Placu Matejki o godzinie 12:00. Hasło tegorocznego marszu brzmi: „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”. Obrona dzieci to zarazem obrona rodziny i zasad, które budują nasz naród od ponad tysiąca lat.
– Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć – tymi słowami zwrócił się do swoich kozackich oprawców Andrzej Bobola, wiedząc, że za odmowę przejścia na prawosławie może spotkać go najokrutniejsza kaźń. Dzisiaj obchodzimy 366. rocznicę męczeńskiej śmierci jednego z katolickich patronów Polski, który w Janowie Poleskim odszedł z świata doczesnego poćwiartowany przez barbarzyńskich żołdaków kozackich 16 maja 1657 roku.
Dojrzeć w wierze i w miłości, doświadczyć nawrócenia i dawać przykład bliźnim… Życie Giovanniego Francesco di Pietro di Bernardone, czyli Franciszka z Asyżu, mimo upływu wieków, zmian cywilizacyjnych oraz społecznych wciąż jest przykładem tego, jak można zmienić swoje życie i podarować bliźnim to, co najwartościowsze – ofiarę z dobra i miłosierdzia. O nawróceniu św. Franciszka z Asyżu i odniesieniu do czasów współczesnych opowie 25 maja w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” o. Andrzej Zając OFMConv.
Coroczna procesja z Wawelu do sanktuarium w na Skałce, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św., były aktem czci św. Stanisława ze Szczepanowa. – Podczas Eucharystii – za przyczyną św. Stanisława Biskupa i Męczennika – będziemy prosili Dobrego Ojca, który jest w niebie, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Polski, o budowanie przez nią swego życia społecznego i narodowego na niewzruszalnych fundamentach Dekalogu i obydwóch przykazań miłości, a w szczególności na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu – tymi słowami rozpoczął liturgię abp Marek Jędraszewski.
Rybnicki Klub „Polonia Christiana” powraca! Zapraszamy na spotkanie z red. Arkadiuszem Stelmachem (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi) połączone z prezentacją zyskującego ogromną popularność raportu „Zrównoważony rozwój: zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia”. Podczas spotkania będzie możliwość otrzymania egzemplarza tej książki.