Prezydent Jacek Majchrowski po stronie antychrześcijańskiej rewolty

2020-11-03
Prezydent Jacek Majchrowski po stronie antychrześcijańskiej rewolty

Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski zabrał głos w sprawie tzw. ogólnopolskiego strajku kobiet oraz protestów środowisk radykalnie lewicowych i proaborcyjnych, które od ponad tygodnia odbywają się na ulicach polskich miast, w tym także na ulicach podwawelskiego grodu. Protesty są reakcją wspomnianych środowisk na wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność z konstytucją tzw. aborcji eugenicznej.

Ku zdumieniu mieszkańców Krakowa, prezydent jednoznacznie stanął po stronie antychrześcijańskiej rewolty. Profesor Majchrowski zezwolił wszystkim pracownicom magistratu na uczestnictwo w ogólnopolskim strajku. Jest to skandaliczna decyzja przynajmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim prezydent Krakowa swą decyzją zachęcił pracujące w magistracie kobiety, by przyłączyły się do antychrześcijańskiej awantury, a ponadto dał przyzwolenie na czasowe zawieszenie przez nie swych obowiązków zawodowych. Pokazał tym samym, że nie liczy się z faktem, iż urzędniczki opłacane są z pieniędzy podatników.

To jednak nie wszystko. Prezydent poinformował, że ze względu na pandemię, Straż Miejska Miasta Krakowa na polecenie Wojewody Małopolskiego przeszła do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji, po czym wydał oświadczenie: Muszą Państwo wiedzieć, że zakazałem komendantowi Straży Miejskiej wykonywania zadań, które nie wiążą się bezpośrednio z zagrożeniem epidemicznym. Krakowscy strażnicy mają zakaz ochraniania na polecenie policji obiektów, także tych będących siedzibami partii czy urzędów, obiektów sakralnych oraz uczestniczenia w ochranianiu demonstracji, jeżeli ich tematyka nie jest bezpośrednio związana z pandemią.

Kuriozalne zrównanie „obiektów sakralnych” z „urzędami” czy „siedzibami partii” oraz zakaz ochrony tych pierwszych przez Straż Miejską ukazuje jednoznacznie, po której stronie sporu opowiedział się główny włodarz Krakowa – Miasta, które wydało lub ukształtowało m.in. św. Królową Jadwigę, św. Stanisława Kazimierczyka, św. Jana Kantego, św. Szymona z Lipnicy czy św. Jana Pawła II.

W związku z powyższym warto zapytać urzędującego od 18 lat prof. Majchrowskiego: Panie Prezydencie, kto Panu dał prawo do tego, by traktować królewski Kraków, miasto świętych, jak własny folwark, który pod Pana zarządem odwraca się od swych pięknych katolickich tradycji?

Czy naprawdę uważa Pan, że wspaniałe krakowskie świątynie, przyciągające do naszego Miasta rzesze wiernych, pielgrzymów i turystów, nie zasługują na ochronę przed dewastacją ze strony radykalnych przeciwników Kościoła i wartości chrześcijańskich?


Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na długo wyczekiwany XVII Kongres Konserwatywny. W zeszłym roku, z uwagi na rządowe obostrzenia, zmuszeni byliśmy do odwołania stacjonarnego spotkania w podkrakowskich Niepołomicach. Postanowiliśmy jednak dochować tradycji i zorganizować Kongres korzystając z transmisji online.
Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.