Rewolucja obyczajowa a kryzys rodziny

2005-12-11

1. Wprowadzenie

Pragnę serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi za zaproszenie do udziału w niniejszej konferencji. Ponieważ imponująca praca tej organizacji jest mi dobrze znana, możliwość zabrania głosu na konferencji poczytuję sobie za wielki zaszczyt. Zamierzam przedstawić kilka aspektów kryzysu rodziny w Niemczech, poruszając temat będący aktualnie przedmiotem intensywnych debat z uwagi na niskie wskaźniki urodzeń w Niemczech. Skoncentruję się zwłaszcza na niektórych ideologicznych korzeniach tego kryzysu.

2. Kryzys rodziny

W zajmującej ważne miejsce w debatach prowadzonych w poszczególnych krajach zachodnich dyskusji publicznej na temat kryzysu rodziny i spadku liczby urodzeń, poruszana jest niemal wyłącznie kwestia materialnych przyczyn tego kryzysu. Są one niewątpliwie ważne i należy znaleźć rozwiązania w celu wyeliminowania nad wyraz trudnych warunków materialnych wielu rodzin. Jednakże najważniejszą przyczyną upadku rodziny jest kryzys moralny świata zachodniego: pornografia, aborcja, wrogość wobec religii, bluźnierstwa, "małżeństwa homoseksualne", niemoralność w niemal wszystkich środkach masowego przekazu, niszczące uczucie wstydu wychowanie seksualne w szkole, pobudzająca erotycznie reklama, niemoralny przykład życia znanych osób itd.

Od kilku dziesięcioleci młode pokolenia bombardowane są pornografią. Niektóre czasopisma, określające się mianem czasopism dla młodzieży, a będące w istocie gazetkami erotycznymi, niszczą poprzez publikowanie licznych zdjęć erotycznych młodych ludzi. Prezentowane obrazy i teksty mają na celu tylko i wyłącznie wprawienie dzieci i młodzież w stan odurzenia erotycznego.

Wszechobecna pornografia niszczy w człowieku nie tylko uczucie wstydu, lecz także wszelkie poczucie godności i honoru. Reklama erotyczna i prezentowana stale w telewizji erotyka motywują młodych ludzi do jak najszybszego "wypróbowania wszystkiego" samemu, w wyniku czego wielu z nich traci poczucie sensu i znaczenia energii płciowej. Dla wielu z nich energia ta ma służyć wyłącznie zabawie, a kontakty z płcią odmienną to właśnie możliwość takiej zabawy.

Liberalizacja aborcji prowadzi każdego roku do śmierci milionów istnień ludzkich w skali świata. Jakie stosunki mogą zaistnieć między dzieckiem a kobietą, która już kilkakrotnie poddała się aborcji? Czy taka kobieta, zmuszona nieustannie dźwigać brzemię urazu po aborcji, będzie w stanie normalnie wychowywać dzieci? Również aborcja to jeden ze skutków rewolucji seksualnej 1968 roku.

Telewizja i internet przedstawiają najbardziej perwersyjne praktyki seksualne jako coś oczywistego a nawet eleganckiego. Młody człowiek żyjący w środowisku ignorującym w znacznej mierze wartości chrześcijańskie bierze to wszystko za dobrą monetę, ulega tym wpływom i dąży w miarę możliwości do "wypróbowania" tego wszystkiego samemu.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.