Schyłek Cywilizacji Zachodniej - nadzieje na przyszłość”

2005-02-17
Schyłek Cywilizacji Zachodniej - nadzieje na przyszłość”

- pod takim tytułem w pierwszej połowie lutego odbyło się w malowniczo położonej Szczawie, u podnóża Gorców, seminarium poświęcone kryzysowi w jakim pogrążają się obecnie społeczeństwa Zachodu. W tym kilkudniowym spotkaniu, na którym swoje wykłady prezentowali goście z kraju i zza granicy, uczestniczyli młodzi katolicy z Polski oraz delegacja katolickich monarchistów z Białorusi.

Jednym z wykładowców był prof. Jacek Bartyzel, prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi, znany publicysta i historyk idei, który mówił o liberalizmie i jego wpływie na Cywilizację Zachodnią. Na temat katolickiej teologii historii swój wykład zaprezentował Emeterio Ferrez z portugalskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), zaś znaczenie klasycznej filozofii w uformowaniu się Cywilizacji Zachodniej przypomniał Arkadiusz Robaczewski dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Ks. prof. Tadeusz Ślipko, który znany jest z odważnej i bezkompromisowej postawy w obronie etyki i moralności katolickiej, mówił do uczestników o pladze naszych dni, jaką jest ideologiczny homoseksualizm uderzający w same podstawy społeczeństwa.

Piotr Doerre, przewodniczący Klubu Radnych Ligi Polskich Rodzin w krakowskiej Radzie Miasta zastanawiał się nad meandrami demokracji i zagrożeniami jakimi dzisiaj ona niesie, zaś zagadkowe metamorfozy komunizmu były tematem prelekcji Bogusława Bajora członka SKCh im. Ks. Piotra Skargi.

Gościem jednego z wieczorów sympozjum był prezes Ligi Polskich Rodzin, poseł Marek Kotlinowski, który zaprezentował obecną sytuację na polskiej scenie parlamentarnej i wskazał na szanse i zagrożenia związane z obecną sytuacją w kontekście niebezpieczeństwa przyjęcia przez kraje w Unii Europejskiej tzw. konstytucji europejskiej.
Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.