Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi uczciło swojego patrona [zobacz zdjęcia]

2021-09-27
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi uczciło swojego patrona [zobacz zdjęcia]
W poniedziałek 27 września 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyli kwiaty pod pomnikiem Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi na Placu św. Marii Magdaleny w Krakowie. W ten sposób uczczono 409. rocznicę narodzin dla Nieba królewskiego kaznodziei. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nawiedzili również kościół pw. św. Piotra i Pawła, w którym złożone są doczesne szczątki patrona naszej organizacji.

W świątyni odmówiono modlitwy w intencji Ojczyzny, Darczyńców Stowarzyszenia i rychłej beatyfikacji księdza Piotra Skargi. Na miejscu obecni byli wiceprezesi Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi: Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach.

Warto przypomnieć, iż trwa proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Piotra Skargi, zainicjowany 402 lata po jego śmierci. Całość dokumentacji zgromadzonej w ramach diecezjalnego etapu procesu jest obecnie w Watykanie i oczekuje na dalsze postępowanie. To właśnie w krakowskim kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w czerwcu 2016 r. uroczystą sesją i Mszą Świętą zamknięto etap diecezjalny procesu. W oczekiwaniu na decyzję o wyniesieniu na ołtarze naszego patrona, zachęcamy wszystkich naszych Darczyńców, Przyjaciół i Korespondentów do polecania w osobistych modlitwach wstawiennictwa Sługi Bożego ks. Piotra Skargi.

Od wielu lat nasze Stowarzyszenie kultywuje kolejne rocznice narodzin dla Nieba ks. Piotra Skargi. Dla idei propagowania jego niezwykłego życia i spuścizny duchowej podjęto m.in. takie inicjatywy jak produkcja filmu "Skarga" w reżyserii Jarosława Mańki (premiera odbyła się w 2012 r.), czy też wydanie albumu "Kaznodzieja Narodu" (pierwsza edycja w 2014 r.).

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonej powyżej galerii zdjęć z uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Sługi Bożego ks. Piotra Skargi w Krakowie.

PiotrSkarga.pl
Szanowny Panie Prezydencie, w związku z publikacjami prasowymi, dotyczącymi zamiaru likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi, umieszczonego w 2001 roku na Placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie, przekazujemy Panu Prezydentowi stanowisko naszego Stowarzyszenia wobec bulwersującej i niczym nieuzasadnionej decyzji, której autorstwo jest przypisywane podległym Panu Prezydentowi urzędnikom. Dla Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, noszącego imię wielkiego Polaka i Kaznodziei Narodu, powrócenie do odrzuconej trzynaście lat temu koncepcji likwidacji pomnika jest wielkim zaskoczeniem i napawa nas smutkiem.
Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informacje, iż w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty i Patrona naszego Stowarzyszenia. Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym.
Do Wrocławia zapraszamy na środę 27 października, na pokaz filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Natomiast na czwartek 28 października warto zarezerwować czas na spotkanie z dr. Mariuszem Błochowiakiem z „Ordo Medicus” w Poznaniu, gdzie będzie można wiele dowiedzieć się o przemilczanych w mass mediach informacjach o tzw. pandemii koronawirusa. Gospodarzami obydwu spotkań będą miejscowe Kluby „Polonia Christiana”.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz niedawno osobiście przekonał się, że trend ograniczenia wolności – przed którym często ostrzegał – dotknął także jego – został zatrzymany za poglądy na londyńskim lotnisku Heathrow odwożąc córkę na studia w Anglii. Znany pisarz i publicysta właśnie wydał książkę pt. „Strollowana rewolucja”, która trafia na rynek w rewolucyjnym dla świata okresie. Znany z ciętych ripost i figur retorycznych redaktor będzie na pewno ciekawym prelegentem i dyskutantem na poniedziałkowym (25 października, godz. 17.00) spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie.
Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, infiltracja lewicowej myśli do hierarchów i duchownych Kościoła Rzymskiego i jego protestantyzacja (szczególnie na Zachodzie), odchodzenie od moralności chrześcijańskiej i otwarcie się na grzech – tak wiele tematów zawartych w kilkudziesięciominutowym filmie, którego powstanie będzie służyć stanięciu w prawdzie i obronie wspólnoty katolickiej, nie tylko w Polsce. Film ten powstał dzięki Przyjaciołom i Darczyńcom Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, pragnącym mieć swój wkład w obronę i odnowę Kościoła.