Synowska prośba do nieznanego jeszcze Papieża

2005-04-14

Teraz, gdy już zakończyły się uroczystości pogrzebowe Jego Świątobliwości Jana Pawła II, po dniach tak dobitnie manifestowanego żalu i bólu, świat katolicki wchodzi w okres refleksji, modlitwy i nadziei, w oczekiwaniu na nowe Konklawe.

Tłumy, które w tych dniach, bez niczyjego wezwania, gromadziły się w Wiecznym Mieście, aby wyrazić swój szacunek i synowską ufność do Tronu św. Piotra, sprawiły, że w oczach świata rozbłysła nadprzyrodzona nieśmiertelność Świętego Kościoła Katolickiego. Obecność tych milionów wiernych, którzy uznają w Papieżach postaci o kluczowym znaczeniu dla kreślenia losów świata, stanowi triumf Papiestwa.

Wierni ci, podobnie jak wiele milionów na całym świecie, oczekują teraz, aby poznać Tego, kto zostanie wybrany nowym następcą Św. Piotra. To naturalne, że wysuwane są domysły, wyrażane są nadzieje, pragnienia a także, w dzisiejszych pełnych zamętu czasach, niepokoje i obawy.

Zanim jeszcze poznamy nazwisko nowego Papieża, niżej podpisane stowarzyszenia pragną przedłożyć mu następującą prośbę.

Waga tego, o co prosimy wykracza poza osobiste cechy charakteru nowo wybranego, jego narodowość, jego obecną pozycję w Kościele. Dla wysłuchania naszej prośby, wystarczy, aby był on po prostu Papieżem, dlatego też czujemy się uprawnieni złożyć ją na ręce nieznanego jeszcze następcy św. Piotra.

*   *   *

Czcigodny Ojcze Święty,

Mimo, że nie znamy jeszcze imienia Waszej Świątobliwości, pragniemy już teraz złożyć hołd z naszej wierności tronowi Piotrowemu i ofiarować Tobie, Ojcze Święty, nasze modlitwy, aby Boża Opatrzność towarzyszyła Ci w tym tak wzniosłym zadaniu doprowadzenia Okrętu Kościoła do portu.

Natchnieni i zainspirowani życiem i myślą Plinia Correi de Oliveira - żarliwego katolika, niezmordowanego bojownika, niezawodnego obrońcy praw Papiestwa i Świętego Kościoła - my, katolicy świeccy, którzy poświęciliśmy większość naszego życia (niektórzy od ponad pięciu dziesięcioleci) odbudowie cywilizacji chrześcijańskiej, a w szczególności obronie jej fundamentalnych wartości: Tradycji, Rodziny i Własności, przedkładamy Twojej uwadze kilka przemyśleń, które wydają nam się naglące, mając pewność, że Wasza Świątobliwość zechce przychylnie przyjąć tę skromną manifestację sensus fidelium.

1. Głęboka transformacja panoramy psychologicznej świata

Minęło już prawie dwadzieścia siedem lat od konklawe, które dokonało wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II. W ciągu tego ćwierćwiecza miały miejsce wydarzenia o historycznym wymiarze a towarzyszyła im głęboka transformacja panoramy psychologicznej świata.

a) Beztroski optymizm a zagrożenie komunizmem

W owych dniach 1978 r. tlił się jeszcze płomień optymistycznego zachwytu nad nieograniczonym postępem, który cechował zwłaszcza okres bezpośrednio po II wojnie światowej.

W środowiskach katolickich można jeszcze było odnaleźć iskierki tego urzeczenia, radosnego i nieco lekkomyślnego, z jakim liczni ojcowie Soboru skłonni byli do otwarcia Kościoła na nowoczesny świat.
Już ponad 22 tysiące osób za pośrednictwem serwisu Protestuj.pl wyraziło swój sprzeciw wobec słów niektórych polityków, którzy coraz śmielej domagają się usunięcia Krzyża z Sejmu. Podpisani pod petycją „Brońmy Krzyża w Sejmie!” domagają się od parlamentarzystów wycofania się z wszelkich inicjatyw kwestionujących obecność symbolu Męki Jezusa Chrystusa w sali obrad.
W niedzielę 2 lutego w Bazylice pw. Bożego Ciała w Krakowie odbyła się Msza Święta za Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, którzy wsparli nasze kampanie planowane na 2020 rok.
Nie w środę, lecz w czwartek 6 lutego odbędzie się zapowiadane spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do sali konferencyjnej Hotelu Miodosytnia, gdzie prelegent wygłosi wykład pt. „Pierwsza zdrada Zachodu. (Nie)zapomniane oblicze wojny polsko-bolszewickiej”.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza do udziału w drugiej edycji kampanii „Lourdes – lek dla duszy i ciała”. Na każdego uczestnika akcji czeka poświęcony medalik, wydany specjalnie z okazji 160. rocznicy objawień w Lourdes, ciekawa broszura, a także możliwość zapisania swoich podziękowań i próśb do Matki Bożej.
Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na panel dyskusyjny pod tytułem „Rosja Putina fałszywą nadzieją dla chrześcijaństwa”. Spotkanie ma dać odpowiedź na pytanie czy z perspektywy polskiego katolika Rosja może być rzeczywistą alternatywą dla pogrążonego w kryzysie tożsamości i wiary Zachodu? Panel odbędzie się 21 stycznia (wtorek) w godzinach 18.30 – 21.30 w Centrum Prasowym Foksal (Dom Dziennikarza Sala A) przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.