Teoria ewolucji jednak do kosza?! Dr Michał Chaberek OP z przełomowym wykładem w Olsztynie i Elblągu

2023-03-17 00:00:00
Teoria ewolucji jednak do kosza?! Dr Michał Chaberek OP z przełomowym wykładem w Olsztynie i Elblągu
Po niezwykle udanym spotkaniu w Krakowie, podczas którego przybyli widzowie szczelnie wypełnili salę konferencyjną, ojciec dr Michał Chaberek OP odwiedzi Olsztyn i Elbląg, gdzie wygłosi swój wykład pt. „Czy człowiek pochodzi od małpy?”. Nie zabraknie przekonujących dowodów i prowokujących pytań. Zapraszamy na te spotkania.

Od czasu powstania niby naukowej teorii Karola Darwina w części środowisk chrześcijańskich pojawiły się tendencje do zasymilowania teorii ewolucjonizmu z doktryną chrześcijańską. Pod naciskiem propagandy, forsującej ewolucyjną teorię wywodzącą człowieka od małpy, część ludzi deklarujących się jako chrześcijanie szukała sposobu pogodzenia wizji Darwina z chrześcijaństwem.

 

Współczesna nauka także zdaje się nie dostrzegać mankamentów teorii Darwina, którą naukowcy od lat podważają, a która mimo to w szkołach i na uczelniach jest traktowana jako obowiązująca doktryna, tylko dlatego, że zaprzecza religijnemu wytłumaczeniu stworzenia człowieka przez Pana Boga. Czy takie podejście ma jakiekolwiek uzasadnienie?


Odpowiedź na to pytanie szybko znajdziemy, zapoznawszy się choćby z tym krótkim cytatem z niedawnego wywiadu z ojcem Chaberkiem (KOŚCIÓŁ kontra DARWIN! Księga Rodzaju nie ma nic wspólnego z darwinizmem? - rozmowa na kanale PCh24TV, którą przeprowadził red. Paweł Chmielewski), w której relacjonuje on poglądy i tezy Darwina: „Karol Darwin początkowo głosił tezę teologiczną, negując dotychczasowe twierdzenia o pochodzeniu ludzkiego gatunku oraz różnych gatunków zwierząt. Sam głosił szereg rozmaitych poglądów, ale nie mówił ostatecznie, skąd te gatunki miałyby się brać. Finalnie mówił tylko, że nie wiemy, co miałoby odpowiadać za tę przypadkową zmienność i nowości biologiczne. Nie miał pojęcia, jak miałoby powstać oko czy jakiś inny narząd, a jedynie głosił, że.... nie mogło to zostać stworzone”.

Czy na podstawie takich tez można uznać za obowiązujące twierdzenie pogląd, że człowiek pochodzi od małpy? Prelegent naszych najbliższych spotkań w ramach Klubów „Polonia Christiana” wykaże na licznych przykładach, że jest to nieuprawnione.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z ojcem dr. Michałem Chaberkiem OP, zatytułowane „Czy człowiek pochodzi od małpy?”, które organizujemy dla Państwa w Olsztynie i Elblągu. Spotkanie w Olsztynie odbędzie się 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Prostej 38 (sala nr 131 na I piętrze).

 

Z kolei Klub „Polonia Christiana” w Elblągu poświęcony temu właśnie tematowi odbędzie się 29 marca (w środę) o godz. 18:00. Spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia Elbląscy Patrioci, przy ul. Łączności 3. Przypominamy, że na spotkania pod szyldem Klubów PCh wstęp jest wolny.

PiotrSkarga.pl

Gorzów Wielkopolski oraz Szczecin to dwa miasta, w których Kluby „Polonia Christiana” organizują spotkania z pisarzem Stanisławem Srokowskim, poświęcone przypomnieniu tragedii jaką zgotowali ukraińscy nacjonaliści Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej i przypomnienie losów naszych rodaków powinniśmy traktować jako nasz narodowy obowiązek pamiętania o tysiącach pomordowanych.
W środę 22 marca w krakowskim kinie „Kijów” zaprezentowany zostanie film ważmy dla każdego chrześcijanina. „Umrzesz i co dalej?” to przekaz dający wiele nadziei, przygotowujący do ważnego i nieuchronnego wydarzenia w życiu każdego człowieka, które współczesny świat zdaje się pomijać, pozostawiając osobę umierającą i jej najbliższych bez pomocy duchowej.
Ogromne zainteresowanie raportem Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi o zrównoważonym rozwoju i rozwój wydarzeń wokół Stolicy Apostolskiej z ostatnich miesięcy wymagają pogłębienia analizy wpływu zrównoważonego rozwoju na poczynania Kościoła. Nowy wykład na ten temat wygłosi w ramach Klubu „Polonia Christiana” red. Paweł Chmielewski.
W czasie, gdy przeciwnicy tradycyjnych wartości wyśmiewają się z cnót takich, jak czystość, pokora, miłość czy umiarkowanie, naszym obowiązkiem jest przypominanie postaci, które stanowiły w historii Kościoła przykłady godne naśladowania. O Marii Goretti, jej życiu i śmierci opowie o. Wawrzyniec Maria Waszkiewicz podczas krakowskiego spotkania Klubu „Polonia Christiana”.
Już w środę 15 marca 2023 r. warszawskie kino „Luna” pokaże premierowo najnowszą produkcję studia PCh24TV. Pod prowokacyjnym tytułem „Umrzesz. I co dalej?” twórcy dokumentu chcą skłonić katolików do odkrycia rzeczywistości śmierci i jej znaczenia dla każdego człowieka. Zachęcamy do odbioru bezpłatnych wejściówek i przybycia na ten pokaz.