Transhumanizm i jego źródła - wyjątkowy gość w warszawskim Klubie „Polonia Christiana”

2022-10-03 00:00:00
Transhumanizm i jego źródła - wyjątkowy gość w warszawskim Klubie „Polonia Christiana”
Jakie są źródła technocentrycznej ideologii transhumanizmu? Dlaczego tak wielki kapitał kierowany jest na rozwój technologii mających wytworzyć inteligentną alternatywę dla człowieka? I przede wszystkim - czym grozi dalszy rozwój sztucznej inteligencji i jakie ryzyka się z nim wiążą - o tych sprawach będzie mówił gość najbliższego spotkania warszawskiego Klubu „Polonia Christiana” - o. dr Michał Ziółkowski MI.

Wydawać by się mogło, że mówiąc "transhumanizm" lub nawet "sztuczna inteligencja", myślimy o zjawisku zupełnie świeckim, pozbawionym pierwiastka nadprzyrodzonego. Niemniej jednak, badacze ideologii transhumanizmu coraz częściej dostrzegają, iż nie jest to wizja wprost ateistyczna, ale raczej coś w rodzaju quasi-religii z całym zestawem przypisanych jej dogmatów. Czy w ten sposób uwidaczniają się zamiary apologetów zastępowania pracy człowieka sztuczną inteligencją, by wraz z rozwojem technologicznym wyrugować z przestrzeni społecznej Boże prawa? 

Prelegent najbliższego spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie - o. dr Michał Ziółkowski MI - to kapłan Zakonu Posługujących Chorym, zwanego Kamilianami. Stopień doktora nauk filozoficznych uzyskał w 2020 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Immortalistyczna koncepcja człowieka Mikołaja Fiodorowa a stanowisko antropologiczne współczesnego transhumanizmu". Na jej podstawie wydawnictwo Von Borowiecky przygotowało i opublikowało książkę pt. Pokonać śmierć czy zmienić człowieka. Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa. 

Ojciec dr Ziółkowski jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, a także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej. Interesują go problemy bioetyczne, etyka sztucznej inteligencji, ewolucja idei antychrysta w tekstach biblijnych oraz jej współczesne wcielenia w przestrzeni "religii techniki", a także koncepcje myślicieli rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego.

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza na spotkanie z o. dr. Michałem Ziółkowskim zatytułowane „Transumanizm. Źródła technocentrycznej ideologii”, które odbędzie się w czwartek 13 października 2022 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w sali konferencyjnej Domu Literatury (piętro 1), przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Na spotkanie wstęp wolny!

PiotrSkarga.pl

o dr michał ziółkowski
- Różnimy się dzisiaj od współczesnego świata zachodniego wyłącznie tym, że pozostaliśmy wierni wielu zasadom cywilizacji chrześcijańskiej, której tam już po prostu nie ma – stwierdził podczas dwudniowej konferencji środowisk konserwatywnych „Zderzenie Kulturowe w UE 2022” Krystian Kratiuk, redaktor naczelny portalu PCh24.pl. Dokąd zmierza Europa i dlaczego ma w niej nie być miejsca dla wartości chrześcijańskich – takie pytania nasuwają się po spotkaniu środowisk konserwatywnych, które odbyło się 26 i 27 listopada w Warszawie.
W sobotę 3 grudnia 2022 r. w Krakowie rozpoczyna się peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej, która zainaugurowana będzie Mszą świętą w kościele pw. Św. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi jako jeden z podmiotów wspierających wędrówkę Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Krakowie, zaprasza do udziału w tym wydarzeniu.
„Wielki kapitał a sprawa polska” - pod takim tytułem już w piątek 2 grudnia 2022 r. odbędzie się spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu. Naszym prelegentem będzie znany m.in. z wyróżniających się publikacji w piśmie „Polonia Christiana” dr Jakub Wozinski. Zapowiada się niezwykle ciekawy wykład i dyskusja, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
„Adwent w Tradycji Kościoła” – to temat spotkania z ks. Marcinem Kostką FSSP, jakie organizuje Klub „Polonia Christiana” w Krakowie w czwartek 1 grudnia w sali konferencyjnej hotelu „Miodosytnia”. Zachęcamy do skorzystania z możliwości wgłębienia się w znaczenie Adwentu i wykorzystania tego okresu ważnego w kalendarzu Kościoła Katolickiego w sposób godny i odbudowujący naszą duchowość.
Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie zaprasza na dwa spotkania z wybitnym kapłanem – rekolekcjonistą, kaznodzieją i kierownikiem duchowym ojcem Piotrem Idziakiem SJ. Ich tematem będzie medytacja ignacjańska w teorii i praktyce. Warto zapamiętać te dwie daty – 1 grudnia i 8 grudnia – i skorzystać z tego wyjątkowego zaproszenia.