Udana premiera filmu o „Ordo Iuris”. Zagubienie lewackich środowisk

2021-08-27
Udana premiera filmu o „Ordo Iuris”. Zagubienie lewackich środowisk

Bardzo ciepło został przyjęty przez widzów na pokazie premierowym film pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Film zrealizowany przez Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi powstał dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli. Na warszawskiej premierze dokumentu filmowego doszło też do nieudanej prowokacji środowisk LGBT. Od dzisiaj film o Ordo Iuris, który demaskuje kłamstwa lewicy o tej wyjątkowej w skali europejskiej organizacji prawników, walczących o prawa człowieka i ochronę tradycyjnych wartości, jest dostępny na naszym kanale internetowej TV.

Mitów o Instytucie Ordo Iuris, stworzonych przez środowiska lewackie i lewicowe, krąży wiele, ponieważ wiele jest tytułów prasowych i mediów elektronicznych, zwalczających religię, tradycyjny model rodziny i postawy patriotyczne. Wyprodukowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi film pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” obala nieprawdziwe tezy i obiektywnie ukazuje rolę, jaką w zachowaniu porządku prawnego w Polsce i na poziomie struktur Unii Europejskiej już odegrał Instytut Ordo Iuris.

Reżyser filmu, redaktor PCh24.pl i PCHTV Łukasz Karpiel, dotarł do wielu osób, które skorzystały z pomocy Ordo Iuris w obronie swoich praw i swoich rodzin. Interesująco przedstawiony został także wątek aktywności Ordo Iuris wobec międzynarodowych instytucji w Europie oraz na forum ONZ, dzięki którym udało się zablokować niezdrowe inicjatywy uderzające w porządek prawny zbudowany na fundamencie cywilizacji europejskiej.

Nic dziwnego, że każdy przekaz wyciągający na światło dzienne ciężką pracę Ordo Iuris i obnażający prawdziwe intencje środowisk lewicowych, proaborcyjnych i antypaństwowych budzi strach w gronie osób i organizacji od lat próbujących dokonywać rewolucyjnych zmian społecznych i moralnych.

Premiera filmowego dokumentu w reżyserii Łukasza Karpiela przyciągnęła liczne grono widzów oraz przedstawicieli producenta filmu, redakcji i osób wspierających inicjatywy służące obronie wartości chrześcijańskich. Do warszawskiego kina „Luna” przybyli m.in.: prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski wraz ze współpracownikami, wiceprezesi Stowarzyszenia Księdza Piotra Skargi Sławomir Skiba oraz Arkadiusz Stelmach, reżyser filmu red. Łukasz Karpiel, redaktor naczelny portalu PCh24.pl Krystian Kratiuk oraz dziennikarze mediów o profilu konserwatywnym. Wśród nich byli m.in. redaktorzy: Paweł Lisicki, Łukasz Warzecha, Marcin Rola, Jakub Maciejewski. Na filmowej premierze „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” obecne były też osoby reprezentowane w sporach prawnych przez Ordo Iuris, w tym zwolniony z jednej z sieci handlowych Pan Janusz, który nie godził się na afirmowanie ideologii LGBT w swoim miejscu pracy.

Na premierę filmu „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?” udało się środowiskom LGBT zmobilizować grupkę młodych ludzi, którzy w towarzystwie Bartosza Kramka (autora instrukcji "Niech państwo stanie: wyłączmy rząd") głośno reagowali na niewygodne treści w filmie. Po zakończeniu emisji filmu zwolennicy ruchu LGBT rozwinęli kawałki materiału w kolorach tęczy i prezentowali hasła eksponowane podczas tzw. strajku kobiet, ale zostali zaskoczeni pobłażliwym potraktowaniem przez widzów wychodzących z sali kinowej.

„Tęczowi” aktywiści sprawiali wrażenie zagubionych i skonsternowanych nieudaną próba zakłócenia pokazu premierowego filmu o organizacji, którą podczas ulicznych demonstracji obrzucano obelgami i wulgaryzmami. Na mocno zdzwionych wyglądali także w chwili, gdy prezes Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski, podszedł do nich i starał się podjąć z nimi merytoryczną rozmowę. Zagubionym aktywistom pozostało więc tylko zrobienie sobie pamiątkowych „selfi” na tle ścianki portalu „PCh24.pl” i magazynu „Polonia Christiana”.

Wszystkich, którzy chcą poznać dokładniej dorobek i obszary aktywności Instytutu Ordo Iuris, zachęcamy do oglądnięcia filmu na naszym kanale internetowym PCH24.TV.

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.