Uroczystości w Rzymie

2005-10-14
Uroczystości w Rzymie

8 października w Rzymie odbyły się uroczystości związane z 10. rocznicą śmierci prof. Plinia Correi de Oliveira, założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - TFP, autora słynnej Rewolucji i Kontrrewolucji. Uroczystą Mszę Świętą w kościele Ducha Świętego nieopodal Placu św. Piotra odprawił JE Ks. Juan Rodolfo Laise OFMCap.

W kazaniu ks. bp Laise przypomniał zasługi i ducha walki Ecclesiae Militans jakim przez całe życie kierował się ten prawdziwy katolik - kontrrewolucjonista z Brazylii. Przypomniał, że obowiązkiem katolika jest zachowywanie dzisiaj tej postawy prof. Oliveiry i obrona Świętego Kościoła Katolickiego przed atakami Rewolucji. W uroczystościach wziął udział książę Paul Oldenburg z Niemiec. Wspaniałą oprawę muzyczną tej podniosłej uroczystości zapewnił Chór Kaplicy Sykstyńskiej.

Tego samego dnia w przylegającym do kościoła Ducha Świętego najstarszym na świecie budynku szpitala średniowiecznego odbył się kongres, podczas którego włoscy profesorowie: Roberto de Mattei - założyciel i prezes Centrum Kulturalnego Lepanto, Giovanni Cantoni - założyciel i przewodniczący zarządu stowarzyszenia Alleanza Cattolica i Massimo de Leonardis - profesor historii stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Katolickim Najświętszego Serca w Mediolanie przypominali postać i myśl prof. Plinia Correi de Oliveira.

Podczas kongresu zaprezentowana została również książka zatytułowana Plinio Correa de Oliveira 1908-1995. Dziesięć lat później.... W publikacji wydanej w języku portugalskim swoje artykuły na temat założyciela TFP opublikowało dziewiętnastu autorów, w tym m.in. ks. bp Juan Rodolfo Laise, książę Dom Luiz de Orleans e Bragança, ks. Dawid Francisquini, Morton C. Blackwell (USA) - członek zarządu Partii Republikańskiej i prezes Leadership Institute, prof. Giovanni Cantoni, prof. Roberto de Matei, z Polski prof. Jacek Bartyzel - prezes Klubu Konserwatywnego w Łodzi, monarchista, historyk myśli konserwatywnej i Antanas Račas z Litwy - jeden z sygnatariuszy deklaracji niepodległości Litwy w 1990 r.

W rzymskich uroczystościach obok delegacji z różnych krajów obecna była też polska grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.