W obronie Kościoła i cywilizacji łacińskiej

2006-09-01
W obronie Kościoła i cywilizacji łacińskiej

Po raz szósty już odbył się Letni Uniwersytet Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), który zgromadził młodych katolików z całego niemal świata w północnobawarskim Zamku Lőwenstein w Kleinheubach, należącym do księcia Alojzego Konstantego von Lőwenstein. Motywem przewodnim tegorocznych spotkań były: "Wyzwania dla walczących katolików w neopogańskim świecie".

Uczestnikom letnich spotkań towarzyszyła Najświętsza Maryja Panna w cudownej figurze fatimskiej. Gośćmi specjalnymi byli JE Ks. Bp Juan Rodolfo Laise OFMCap, JCiKW Książe Luiz Orleans e Bragança, prawnuk ostatniego cesarza Brazylii i JKW Książe Paul-Wladimir von Oldenburg, potomek cesarza Wilhelma II. Do północnej Bawarii przyjechali przedstawiciele 13 krajów w tym: z Polski, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Niemiec, Austrii, Francji, USA, Australii, Brazylii, Chile, Paragwaju, Argentyny i Włoch.

- Bardzo ważnym jest, abyśmy pamiętali o nieustannej walce jaką musimy toczyć przeciwko naszym złym skłonnościom. Nikt nie jest zwolnionym z tej walki, w której można zwyciężać i stać twardo na gruncie Bożych przykazań, jedynie z pomocą łaski Bożej, tak jak pisze o tym prof. Plinio Correa de Oliveira w książce "Rewolucja i Kontrrewolucja" - mówił do zgromadzonych młodych katolików JE Ks. Rodolfo Lais i dodawał - Człowiek, który stale walczy w sposób heroiczny o to, aby porządek Boski zatriumfował w jego sercu, będzie mógł zwalczyć rewolucyjne mrzonki, zmysłowość i utopię egalitaryzmu. Prośmy o światło Ducha Świętego, abyśmy nie zostali zwiedzeni przez pokusę samowystarczalności ludzkiej pychy. Jedyną Prawdą, która czyni człowieka wolnym, jest Chrystus i Jego Ewangelia.

Komentując obecną sytuację na świecie w trakcie wykładu inaugurującego Letni Uniwersytet dr Caio Xavier da Silveira z Francji powiedział m. in.: - Niczym zraniony drapieżnik Rewolucja kontynuuje swój desperacki marsz do przodu, w kierunku większego egalitaryzmu i libertynizmu, łudząc się, że w ten sposób przeżyje kolejną młodość, nie troszcząc się zbytnio o to, że swoim przesadnym stylem wzbudza głęboki opór w znacznej części społeczeństwa, a w szczególności wśród młodych ludzi, podczas gdy bezwolna większość przygląda się tym przygnębiającym scenom kończącego się święta, nie wykazując zbytniej chęci uczestniczenia w nim. Media, jak przystało na doskonałych uczniów Rewolucji i ojców kłamstwa, maskują tę rzeczywistość i ciągle trąbią na cztery strony świata: "Wszystko w porządku, pani markizo". Tak naprawdę media publikują i głoszą to, co chcą uznawać za rzeczywistość. Te miliony ton papieru gazetowego wypluwają każdego dnia ich wishfull thinkings. Wśród rewolucyjnych nurtów i zagrożeń jakie stale niszczą cywilizację łacińską, prelegent wymienił laicyzm, zmierzający do wykluczenia Religii Katolickiej z życia publicznego. Ten wrogi Kościołowi nurt mający aspiracje do bycia nową ateistyczną religią, jako jedno ze swych pierwszych przykazań umieścił zasadę "niedyskryminacji". - Nie można już głosić, nawet podczas kazań, prawdy o małżeństwie, o odmiennych rolach mężczyzny i kobiety w rodzinie, o naturalnym korzystaniu z seksualności - prawd zbudowanych przecież na skale - nie ryzykując karą więzienia za "seksizm" lub "homofobię" - mówił dr Caio.

Pośród prelegentów obecny był prof. Roberto de Mattei, który mówił o teologii historii i wskazywał na liczne analogie pomiędzy upadkiem Cesarstwa Rzymskiego a obecną sytuacją cywilizacji zachodniej. - Pod naciskiem napływających z Azji Hunów, Wandale, a za nimi Alanowie i Swebowie, tłumnie docierają na brzeg Renu. Jest grudzień 406 roku, panuje wyjątkowo mroźna zima, więc Ren jest całkowicie zamarznięty. 31 grudnia przez ten lodowy most przechodzą, w pobliżu Moguncji, barbarzyńcy, pustosząc ogniem i mieczem wszystkie miasta, które napotykają na swojej drodze. Pierwszym z tych miast był Trewir. Jeden ze świadków wydarzeń, Salviano, opowiada, że członkowie senatu Trewiru "bawili się na bankiecie, podczas gdy barbarzyńcy zajmowali miasto, i nie potrafili się zdecydować na przerwanie uczty". W takiej dekadencji moralnej pogrążony był wówczas Zachód. Rzym był symbolem porządku i bezpieczeństwa cywilizowanego świata. Cesarstwo Rzymskie zamykało w sobie, podobnie jak dziś Europa, całą historię kultury - mówił prof. de Matei z Włoch.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.
Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła we wtorek 24 maja 2022 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opinii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wdrożenie zapisów dokumentu, w którym pod pretekstem walki z różnego rodzaju formami dyskryminacji przywołuje się przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie zagraża wprowadzeniem do polityk i programów krajowych szkodliwych praktyk forsowania niebezpiecznych przepisów, deregulujących obecny stan prawny w Polsce.
Targany kolejnymi kryzysami i krytyką stanowiska wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, Kościół Powszechny realizuje nakreślony przez papieża program Synodu o synodalności. W cieniu wielkich wydarzeń rozgrywa się rywalizacja o model przebudowy Kościoła po obecnym Synodzie. Czy w Polsce czeka nas protestantyzacja na wzór niemiecki? O możliwych scenariuszach i obecnej sytuacji w Watykanie rozmawiać będą dwaj znakomici prelegenci...
Abp Fulton J. Sheen – myśliciel, uważny obserwator życia społecznego i religijnego, postać znacząca dzięki swojej wyrazistości poglądów i konsekwencji w ich głoszeniu. Osobę tego wyjątkowego duchownego przybliży nam Jan J. Franczak podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w sali konferencyjnej krakowskiej „Miodosytni” w czwartek 23 czerwca.
- Miłosierdzie Boga przypomniane przez św. Faustynę nie jest nowością Ewangelii. To centralna prawda dobrej Nowiny, która głosi, że Bóg jest miłością – pisał na portalu Archidiecezji Krakowskiej ks. Wojciech Węgrzyniak. Jak dzisiaj pojmujemy Boże Miłosierdzie? Dlaczego nie można zapominać o realności kary piekła za grzechy popełnione w doczesnym świecie i instrumentalnie traktować Miłosierdzia? Na te i inne pytania łatwiej będzie uzyskać odpowiedź po obejrzeniu filmu pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu”, którego kinowa premiera odbędzie się 21 czerwca w Warszawie.