Warszawa i Gdynia: W klubach „Polonia Christiana” o Ks. Henryku Gulbinowiczu

2021-11-14
Warszawa i Gdynia: W klubach „Polonia Christiana” o Ks. Henryku Gulbinowiczu

„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).

 

- Przytoczone wyżej fakty i oceny uzupełnia niniejsza edycja źródłowa, która przybliża trwający od końca 1969 do października 1985 r. dialog operacyjny ks. Gulbinowicza z funkcjonariuszami Departamentu IV MSW. Początkowo, w latach 1970–1975, był traktowany przez nich jako kandydat na TW, później – incydentalnie określano go jako kontakt operacyjny i raz jako kontakt poufny. Najczęściej jednak określano rozmowy z nim jako rozmowy operacyjne, rozmowy, czy spotkania – co świadczy o traktowaniu tego kontaktu jako dialogu operacyjnego. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w ewidencji operacyjnej w latach 1970–1986 ks. Gulbinowicz pozostawał zarejestrowany jako kTW. Wspomniane kontakty nie zostały dotychczas omówione w literaturze przedmiotu, pominięto także fakt uznawania abp. Gulbinowicza przez funkcjonariuszy SB za kontakt operacyjny, stąd potrzeba ich szczegółowego przedstawienia oraz opatrzenia krytycznym aparatem.”

 

Cytowany powyżej tekst to fragment wstępu zapowiadającego publikację pt. Dialog należy kontynuować…”. Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem 1969-1985. Studium przypadku”, wydaną w ramach centralnego projektu badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Praca o ks. Henryku Gulbinowiczu została napisana przez Rafała Łatkę oraz Filipa Musiała i była wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2020 roku.

 

Rafał Łatka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie historii, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Rafał Łatka to główny specjalista i pracownik naukowy Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Jest również wykładowcą akademickim, zastępcą redaktora naczelnego „Pamięci i Sprawiedliwości” – czasopisma naukowego, poświęconego historii najnowszej wydawanego przez IPN. Wobec tematu spotkań Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie i w Gdyni duże znaczenie ma fakt, że jest koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989”.  

 

Rafał Łatka ma w swoim dorobku wiele publikacji i specjalizuje się w zagadnieniach stosunków Kościoła i państwa w okresie komunizmu. Do publikacji doktora Łatki, odnoszących się do problemu relacji aparatu komunistycznego do Kościoła Katolickiego, należą m.in. takie pozycje, jak: „Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski "ludowej". Studia i szkice” (2020), „Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989” (2019) czy „Komuniści i Kościół w Polsce „ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej” (2016).

 

Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że problem relacji Kościoła Katolickiego i władzy komunistycznej w PRL nadal nie jest do końca zbadany. Dlatego warto skorzystać z okazji i porozmawiać z ekspertem w tej dziedzinie, który wiele lat poświęcił na zgłębianie trudnego okresu polskiej historii.

 

Zapraszamy do udziału i zachęcamy do poinformowania znajomych o dwóch spotkaniach pod tytułem „Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL”.

 

W ramach Klubów „Polonia Christiana” z dr. hab. Rafałem Łatką spotkamy się:

- 18 listopada o godz. 18.00 w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/88;

- 19 listopada o godz. 18.00 w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 (wejście od ul. 3 Maja).

 

Organizatorami spotkań są Kluby „Polonia Christiana” oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im, Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Wstęp na spotkania jest wolny!

Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.