Ważne słowa Sławomira Skiby przed kamerami PCh24TV

2020-10-09
Ważne słowa Sławomira Skiby przed kamerami PCh24TV

Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Skiba mówi o kulisach akcji „Stop Komunii Świętej na rękę!” oraz przypomina o rewolucyjnych zmianach, które stały się podstawą do wystąpienia z tą inicjatywą.

 

Podczas wywiadu dla portalu PCh24.pl redaktor Marcin Austyn zadał Wiceprezesowi Sławomirowi Skibie pytania o powody, które skłoniły Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi do rozpoczęcia wspomnianej wyżej akcji informacyjnej. Jego rozmówca odniósł się do sytuacji w polskich kościołach po ogłoszeniu pandemii wirusa Sars-CoV-2 (koronawirusa) oraz po wprowadzeniu wiosną 2020 roku drakońskich ograniczeń w korzystaniu z miejsc kultu. Wyjaśnił, że to, co dzieje się w wielu polskich kościołach wymaga reakcji ze strony świeckich wiernych i postawienia na nowo pytania, która forma przyjmowania Komunii Św. minimalizuje ryzyko profanacji i służy dbałości o każdą cząstkę Hostii.

 

- Od kilku miesięcy obserwowaliśmy z zaniepokojeniem proces, który był w Polsce tamowany przez całe dziesięciolecia. Najpierw forsowane było przyjmowanie Komunii Świętej tylko na rękę – rzekomo ze względów sanitarnych i medycznych. Później stanowiska Episkopatu powstrzymały tego typu wymuszające zachowania, ale ta praktyka powoli utrwala się w kościołach. Widzimy, jak wielu wiernych zaczęło zupełnie bezrefleksyjnie przyjmować Komunię Świętą na rękę, zapominając o podstawowej dla nas prawdzie wiary, że w konsekrowanej Hostii, w każdym najmniejszym Jej kawałku, jest obecny sam Pan Jezus – mówi Wicperezes Sławomir Skiba.

 

Obserwując od dłuższego czasu praktykę podawania Komunii Świętej do rąk widzimy, że wierni nie mają możliwości puryfikacji dłoni i palców, mającej na celu uniknięcie upadku nawet najmniejszego okrucha Hostii.

 

Red. Marcin Austyn podczas rozmowy nawiązał do tła społecznego całej sytuacji, mającej swoje źródło w gigantycznej panice z powodu koronawirusa, także wśród wiernych uczęszczających do kościołów. Zwrócił też uwagę, że często świeccy wierni w nowych, dotąd niecodziennych sytuacjach, takich jak odmowa lub utrudnienie udzielenia Komunii Świętej do ust, nie wiedzieli, jak się zachować. Często czuli się wprost przymuszani do zmiany formy przyjmowania Ciała Chrystusa, co uzasadniano rzekomo większym zagrożeniem epidemicznym.

 

- Ta postawa w obecnej formie nie daje żadnej gwarancji oddawania należnej czci Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. To nie jest jedynie doświadczenie ostatnich miesięcy, choć wtedy w sposób piorunujący zjawisko Komunii Świętej na rękę zaczęło dominować w niektórych wspólnotach i parafiach. Pamiętamy jednak także praktykę co najmniej kilku dekad stosowania Komunii Świętej na rękę w krajach Europy Zachodniej. Widzimy, jak walnie przyczynia się ona do osłabienia czci do Najświętszego Sakramentu oraz wiary w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie – zauważył Sławomir Skiba.

 

Wiceprezes nawiązał także do drugiego, obok billboardów, kluczowego elementu kampanii, którą zainicjowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Jest to dostępna pod adresem https://cialochrystusa.com/ broszura zatytułowana „W tej Hostyi jest Bóg żywy”.

 

 - Ważnym przypomnieniem w naszej broszurze jest opis dwóch cudów eucharystycznych, jakie wydarzyły się w ostatnich latach w Polsce. Pierwszy opis dotyczy cudu w Sokółce, drugi – cudu w Legnicy. To dwa wydarzenia, przez które Opatrzność chciała nam coś powiedzieć. Jestem przekonany, że obydwa cudowne zdarzenia wynikały z niedostatecznej troski o Ciało Pana Jezusa, w związku z nieuszanowaniem Eucharystycznej Postaci Ciała Pana Jezusa. On dał nam sygnał, że jest tam rzeczywiście obecny, gdyż mamy dowody naukowe w postaci badań laboratoryjnych, które wykazały obecność w obu przypadkach żywej tkanki serca mięśniowego osoby konającej.

 

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy, którą zamieściliśmy w dziale PiotrSkargaTV oraz do zapoznania się materiałami zamieszczonymi na stronie CialoChrystusa.com.

 

PiotrSkarga.pl

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zaprasza na długo wyczekiwany XVII Kongres Konserwatywny. W zeszłym roku, z uwagi na rządowe obostrzenia, zmuszeni byliśmy do odwołania stacjonarnego spotkania w podkrakowskich Niepołomicach. Postanowiliśmy jednak dochować tradycji i zorganizować Kongres korzystając z transmisji online.
Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.