Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

styczeń 2019
Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

Wyrzućmy konwencję gender z Polski - petycja do władz

Niebezpieczna dla polskich rodzin i szkodliwa dla porządku prawnego konwencja stambulska obowiązuje w Polsce niezmiennie od 2015 roku. Za jej przyjęcie odpowiadają politycy PO-PSL, a ratyfikacji dokumentu dokonał jeszcze prezydent Bronisław Komorowski. Pomimo wielu publicznie składanych obietnic w sprawie wypowiedzenia traktatu, politycy PiS nie podjęli dotąd żadnej inicjatywy w tej sprawie. Nasza akcja to apel o przerwanie bierności wobec tego narastającego zagrożenia.

 

Petycję kierujemy do premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa rządzącego ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego. Domagamy się w niej spełnienia obietnicy złożonej milionom wyborców w sprawie genderowej konwencji stambulskiej - konwencji, której wdrażania w polskich szkołach pilnują obecnie instytucje międzynarodowe.

 

Biorąc pod uwagę, iż polskie władze mają wszystkie polityczne środki do tego, by sprawnie wypowiedzieć konwencję, do tej pory nie uczyniono nawet pierwszego kroku w sprawie. Tymczasem, coraz powszechniejszą praktyką stają się organizowane w publicznych szkołach "tęczowe piątki" oraz lekcje z tzw. "mowy nienawiści", które pod niewinnie brzmiącymi nazwami służą deprawowaniu dzieci i młodzieży na modłę skrajnie lewicowych ideologii. Oficjalna nazwa konwencji stambulskiej - poprzez odniesienie do problematyki przeciwdziałania przemocy - także wywołuje dezorientację i dezinformację wśród obywateli. Jednakże to właśnie temat "ochrony praw kobiet", bardzo zdecydowanie zabezpieczonych w polskim ustawodawstwie - stał się kamuflażem dla implementacji w Polsce elementów ideologii gender i postulatów radykalnej lewicy feministycznej.

 

W tym kontekście inicjatywa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi urasta do rangi kluczowej sprawy - dotyczącej przyszłości polskich dzieci i naszego narodu. W naszej petycji apelujemy o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wypowiedzenie szkodliwej konwencji, a więc przesłanie przez rząd stosownego wniosku do parlamentu, a następnie przekazanie sprawy do prezydenta Andrzeja Dudy, który również krytykuje ów traktat. 

 

Petycję można wciąż podpisać na stronie ZatrzymajGender.pl. Do końca stycznia 2019 roku uczyniło tak 25 tysięcy osób.