Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2020

2020-12-24
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia 2020
"Daj jeńcom odkupienie,
przywróć wzrok ślepym,
udziel grzesznikom przebaczenia,
albowiem przyszedłeś nas zbawić."
(Liturgia galijska, fragment)


Bożonarodzeniowy okres to okazja do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem. To także szansa na uwolnienie się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.

Niech nowonarodzony Syn Boży ześle na swój Kościół pełnię łask, przez ręce swojej Najświętszej Matki.

Niech w tych czasach niepokoju, strachu i zamętu napełni serca wiarą i miłością, dając wszystkim ludziom nadzieję na życie w Bożym pokoju. 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkich potrzebnych łask za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny w nadchodzącym Roku Pańskim 2020 życzy prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Olejniczak.


PiotrSkarga.pl
Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, których obchodzenie w tym roku będzie utrudnione przez utrzymywanie ostrego rygoru limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach. Dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przygotowało akcję zgłaszania do premiera próśb o zmniejszenie tego limitu, tak aby nie dochodziło do przykrych sytuacji niewpuszczania wiernych do kościołów. Mimo krótkiego okresu zbierania podpisów petycję poparło już (na dzień 17 grudnia br.) ponad 12 tys. osób.
Debata o młodzieży pokazała to dobitnie. Jeśli leży nam na sercu przyszłość młodego pokolenia i naszej Ojczyzny to już ostatnia chwila, by bić na alarm. Najwyższy czas, by dać odpór demoralizacji oraz przejmowaniu umysłów dzieci i młodzieży przez środowiska bazujące na antywartościach i nihilizmie moralnym.