409 rocznica śmierci Księdza Piotra Skargi – Patrona naszego Stowarzyszenia

2021-09-26
409 rocznica śmierci Księdza Piotra Skargi – Patrona naszego Stowarzyszenia

27 września 1612 roku w Krakowie zmarł Ksiądz Piotr Skarga – Patron naszego Stowarzyszenia, wielki patriota i duchowny, zaangażowany w kontrreformacyjne działania na ziemiach tworzących I Rzeczpospolitą. Proces beatyfikacyjny tego zasłużonego Kaznodziei Narodu rozpoczął się 12 czerwca 2013 roku.

 

Ksiądz Piotr Skarga herbu Pawęża urodził się 2 lutego 1536 roku w Grójcu. Był teologiem, pisarzem i kaznodzieją na dworze króla Zygmunta III Wazy, proboszczem kapituły katedralnej w Lwowie oraz kanclerzem kapituły Należał do zakonu jezuitów.

Wielkie zasługi Ksiądz Piotr Skarga położył na polu edukacji – był m.in. rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie, rektorem kolegium jezuickiego w Połocku, oraz pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Dla szerzenia oświaty na wschodnich terenach Rzeczpospolitej inicjował powoływanie kolegiów swojego zakonu także w Rydze, Dorpacie (obecnie uniwersyteckie miasto Tartu w Estonii) i w Lublinie.

 

Z licznych dzieł Jego autorstwa przebijała troska o religijność narodu oraz o przyszłość Ojczyzny. Do kanonu lektur o religijnym i patriotycznym wydźwięku należy wiele publikacji Księdza Piotra Skargi, a najbardziej znanymi są „Żywoty świętych” i „Kazania sejmowe”.

Jako uważny obserwator życia i zmian w sytuacji politycznej w kraju i w otoczeniu, postulował ograniczenie władzy Sejmu i wzmocnienie władzy monarchy. Mając na uwadze dalekosiężne skutki niektórych decyzji politycznych i uwarunkowań wewnętrznych otwarcie krytykował wady szlachty polskiej i wskazywał na negatywne konsekwencje przejęcia przez króla Zygmunta III Wazę korony Szwecji.

 

Patron naszego Stowarzyszenia był także współtwórcą unii brzeskiej w 1596 roku, dzięki której doszło w Rzeczpospolitej Obojga Narodów do połączenia Cerkwi prawosławnej z Kościołem Katolickim.

 

Pracowite i pełne poświęcenia życie, oddane dla Boga i Ojczyzny, Ksiądz Piotr Skarga zakończył 27 września 1612 roku w Krakowie, gdzie spoczywa w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, a jego płyta grobowa znajduje się przed wielkim ołtarzem.

 

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z publikacjami prasowymi, dotyczącymi zamiaru likwidacji pomnika Księdza Piotra Skargi, umieszczonego w 2001 roku na Placu Świętej Marii Magdaleny w Krakowie, przekazujemy Panu Prezydentowi stanowisko naszego Stowarzyszenia wobec bulwersującej i niczym nieuzasadnionej decyzji, której autorstwo jest przypisywane podległym Panu Prezydentowi urzędnikom. Dla Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, noszącego imię wielkiego Polaka i Kaznodziei Narodu, powrócenie do odrzuconej trzynaście lat temu koncepcji likwidacji pomnika jest wielkim zaskoczeniem i napawa nas smutkiem.
Z wielkim niepokojem i oburzeniem przyjęliśmy informacje, iż w krakowskim magistracie podjęto decyzję o usunięciu z przestrzeni publicznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa pomnika Księdza Piotra Skargi – Sługi Bożego, Kaznodziei Narodu, zasłużonego dla Ojczyzny Patrioty i Patrona naszego Stowarzyszenia. Ewentualna realizacja przez władze miasta tej skandalicznej decyzji tworzy sytuację niepotrzebnego konfliktu i podziałów w wymiarach społecznym, religijnym i kulturowym.
Do Wrocławia zapraszamy na środę 27 października, na pokaz filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Natomiast na czwartek 28 października warto zarezerwować czas na spotkanie z dr. Mariuszem Błochowiakiem z „Ordo Medicus” w Poznaniu, gdzie będzie można wiele dowiedzieć się o przemilczanych w mass mediach informacjach o tzw. pandemii koronawirusa. Gospodarzami obydwu spotkań będą miejscowe Kluby „Polonia Christiana”.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz niedawno osobiście przekonał się, że trend ograniczenia wolności – przed którym często ostrzegał – dotknął także jego – został zatrzymany za poglądy na londyńskim lotnisku Heathrow odwożąc córkę na studia w Anglii. Znany pisarz i publicysta właśnie wydał książkę pt. „Strollowana rewolucja”, która trafia na rynek w rewolucyjnym dla świata okresie. Znany z ciętych ripost i figur retorycznych redaktor będzie na pewno ciekawym prelegentem i dyskutantem na poniedziałkowym (25 października, godz. 17.00) spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie.
Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, infiltracja lewicowej myśli do hierarchów i duchownych Kościoła Rzymskiego i jego protestantyzacja (szczególnie na Zachodzie), odchodzenie od moralności chrześcijańskiej i otwarcie się na grzech – tak wiele tematów zawartych w kilkudziesięciominutowym filmie, którego powstanie będzie służyć stanięciu w prawdzie i obronie wspólnoty katolickiej, nie tylko w Polsce. Film ten powstał dzięki Przyjaciołom i Darczyńcom Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, pragnącym mieć swój wkład w obronę i odnowę Kościoła.