411 rocznica śmierci Patrona naszego stowarzyszenia

2023-09-27 00:00:00
411 rocznica śmierci Patrona naszego stowarzyszenia

W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.

 

Urodzony 2 lutego 1536 roku w Grójcu i zmarły 27 września 1612 roku ksiądz Piotr Skarga całe swoje życie poświęcił Bogu i Polsce. Jego zasługi w krzewieniu wiary i troski o państwo są do dzisiaj doceniane, a pamięć o wybitnym polskim jezuicie, teologu, pisarzu i doskonałym kaznodziei jest dowodem na trwałość Jego nauki. Ksiądz Piotr Skarga zasłużył się jako czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, był też kaznodzieją na dworze króla Zygmunta III Wazy.

Wielkim dorobkiem na rzecz nauki była organizacja nauki na ziemiach polskich – ksiądz Piotr Skarga był m.in. rektorem Kolegium Jezuitów w Wilnie i pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Pełnił też funkcję proboszcza kapituły katedralnej lwowskiej w 1564 roku i kanclerza kapituły katedralnej lwowskiej.

Do dzisiaj chętnie sięgamy do jego dzieł, uczących myślenia i budzących nadzieję w trudnych czasach. Jego „Żywoty świętych”, „Kazania sejmowe” czy „Kazania o siedmiu sakramentach” to dzieła wciąż żywe i wciąż potrzebne nam jako kierunkowskaz w czasach zawirowań moralnych.

Dzisiaj, w 411 rocznicę śmierci wybitnego polskiego duchownego wieńce od członków i sympatyków Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy ołtarzu w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła (w którym spoczywają doczesne szczątki ks. Piotra Skargi) oraz pod pomnikiem tego wielkiego kapłana na placu Marii Magdaleny w Krakowie złożyli przedstawiciele stowarzyszenia: Wiceprezes Zarządu Sławomir Skiba, Członek Zarządu Piotr Doerre oraz Dyrektor Działu Kontaktów Publicznych Piotr Kucharski.

Delegacja Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi odmówiła również modlitwę o jak najszybszą beatyfikację ks. Piotra Skargi, którego proces beatyfikacyjny trwa od 12 czerwca 2013.

 

Zdjęcie: Łukasz Korzeniowski

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na nową prelekcję doskonale znanego czytelnikom PCh24.pl i widzom PCh24TV red. Pawła Chmielewskiego. Wydarzenia w Stolicy Apostolskiej i wokół niej przybierają coraz bardziej gwałtowny obrót. Nasz gość podzieli się nami wiedzą oraz sposobami interpretowania kierunku, w jakim zmierza Kościół Katolicki. Zapraszamy!
Uważny analityk sytuacji w Polsce, Europie i w świecie, autor wielu publikacji poszerzających horyzonty myślenia i spojrzenia na naszą rzeczywistość, prof. Jacek Bartyzel będzie gościem Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu już 1 grudnia. Gdy dzisiaj, pod szyldem demokracji, wprowadza się rozwiązania dalekie od mechanizmów demokratycznych, warto wysłuchać prelekcji pod tytułem „Bożek demokracji”, podczas której poznamy zależności niewidoczne w przekazie mediów głównego nurtu.
Nikt tego nie zrobi za nas, więc idziemy! W obronie normalności i podstawowych praw mieszkańców organizujemy serię protestów w centrum Krakowa – już w najbliższą środę! Tego dnia właśnie radni mają decydować o losach obywatelskiego projektu uchwały likwidującego tzw. strefę czystego transportu w Krakowie. Poniżej zamieszczamy ważne informacje organizacyjne.
Nasza Ojczyzna, wymazana z mapy Europy w czasach zaborów, wyniszczona podczas dwóch wojen światowych i boleśnie doświadczona przez dwa totalitaryzmy – niemiecki hitleryzm i sowiecki komunizm – heroicznym wysiłkiem i ofiarnością całych pokoleń zdołała w XX wieku odzyskać niepodległość i suwerenność.
We wtorek 14 listopada w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” spotkamy się z doktorem Bawerem Aondo-Akaa. Tematem spotkania, które Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi organizuje kilka dni po Narodowym Święcie Niepodległości, będzie „Nacjonalizm czy patriotyzm? Myśl polityczna Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i Gilberta Keith Chestertona”.