488. rocznica urodzin Kaznodziei Narodu. Idąc drogą wyznaczoną przez ks. Piotra Skargę przetrwamy największe burze

2024-02-02 00:00:00
488. rocznica urodzin Kaznodziei Narodu. Idąc drogą wyznaczoną przez ks. Piotra Skargę przetrwamy największe burze

2 lutego 1536 roku w mazowieckim Grójcu przyszedł na świat Piotr Skarga, który swoimi dziełami oraz działalnością społeczną, edukacyjną i polityczną w pełni zasłużył na tytuł Kaznodziei Narodu. W rocznicę urodzin wielkiego Polaka, jak co roku, delegacja Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi złożyła wieniec pod pomnikiem Patrona, stojącym na placu św. Marii Magdaleny przy Drodze Królewskiej w Krakowie.

 
W składzie naszej delegacji, nawiedzającej w dniu 2 lutego 2024 r. krakowskie miejsca związane z księdzem Piotrem Skargą, znaleźli się: wiceprezesi Stowarzyszenia Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach, redaktorzy PCh24.pl Krystian Kratiuk i Łukasz Karpiel, a także dyrektor Marcin Pałkus. Pod pomnikiem ks. Skargi na Placu Marii Magdaleny złożono wieniec, po czym delegacja udała się do pobliskiego kościoła pw. św. apostołów Piotra i Pawła. Tam, przy sarkofagu naszego Patrona, złożono drugi wieniec oraz odmówiono modlitwy. 

Komu niewygodny?

 

Wspominając rok temu zasługi ks. Piotra Skargi dla budzenia świadomości narodu, w ciężkim i niebezpiecznym okresie historycznym, w jakim przyszło mu głosić prawdę o przyczynach upadku moralnego i politycznego narodu polskiego, tak diagnozowaliśmy powody, dla których o tej wielkiej postaci tak mało dzisiaj wiemy:


Nic dziwnego – półwiecze komunizmu, a później trzy dekady Polski „pookrągłostołowej” uczyniły wiele, by pamięć o wielkim jezuicie najpierw zredukować do wybranych aspektów, a następnie w ogóle zniszczyć. Dziś wszak nawet pośród tych, którzy uświadamiają sobie dziejowe znaczenie Skargi, dla wielu okazuje się on postacią niewygodną. Jego żarliwy patriotyzm nie jest w dzisiejszych czasach postawą docenianą i naśladowaną przez elity społeczne, zwłaszcza polityczne, a niestrudzona walka w obronie katolickiej ortodoksji nie przysparza mu zwolenników nie tylko – co akurat oczywiste – w gronie zaciekłych laicyzatorów i katolewicowych tolerancjonistów, ale również pośród znacznie liczniejszych czcicieli religii „świętego spokoju” w łonie Kościoła.

 

Nauka aktualna także dzisiaj

 

Czy w dzisiejszej Polsce, pełnej niepokojów i konfliktów zaczniemy szukać dróg dojścia do ładu moralnego i porządku społecznego, wracając do wciąż aktualnych myśli, jakie dał nam pięć wieków temu ks. Piotr Skarga?


Niewykorzystaną okazją skorzystania z mądrości Kaznodziei Narodu był niewątpliwie rok 2012, który Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił – dla upamiętnienia 400. rocznicy śmierci królewskiego kaznodziei – Rokiem Księdza Piotra Skargi. W ślad za politycznym aktem parlamentu nie poszły jednak ogólnokrajowe działania edukacyjne ani popularyzujące treści zawarte w przepełnionych miłością do Ojczyzny dziełach patriotycznego kapłana.


Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, działające od czerwca 1999 roku, idzie drogą wyznaczoną przez Kaznodzieję Narodu, który w posłuszeństwie nauce naszego Zbawiciela walczył o narodową odnowę moralną i zachowanie wartości tworzących cywilizację chrześcijańską.


Łącząc w dziele „budzenia sumienia Polaków” tysiące osób oddanych Bogu i Ojczyźnie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi stara się także popularyzować postać swojego Patrona. W przeddzień 400. rocznicy śmierci księdza Piotra Skargi miała miejsce premiera filmu o Kaznodziei Narodu, dostępnego obecnie na stronie stowarzyszenia. Inną inicjatywą honorującą ks. Piotra Skargę było podniesienie rangi organizowanych co roku Kongresów Konserwatywnych poprzez ustanowienie Nagrody im. Ks. Piotra Skargi, przyznawanej właśnie od 2012 roku.

 

Modlitwa za Ojczyznę

 

Teraz z nadzieją czekamy na pomyślne zakończenie ostatniego etapu procesu beatyfikacyjnego Kaznodziei Narodu, któremu zawdzięczamy „Modlitwę za Ojczyznę”, dającą nadzieję na lepszą przyszłość Polski. Zachęcamy do odmawiania tej modlitwy i kierowanie do Pana Boga próśb o błogosławieństwo dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Z tą modlitwą w sercu jako naród przetrwamy największe burze.

 

+++

Modlitwa za Ojczyznę – ks. Piotr Skarga SJ

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wesprzyj nas już teraz!
Amen
Nasz Klub w Jarosławiu, wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Bezpieczna Przyszłość”, organizuje ciekawe wydarzenie! Przywracamy pamięć o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie powraca z kolejnym ciekawym wykładem. Zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Ptaszkiem (KUL), zatytułowane: „Fideizm. Groźne konsekwencje wiary bez rozumu”. Z wybitnym znawcą filozofii, wielokrotnym gościem naszych Klubów i konferencji spotkamy się - w nowej lokalizacji - już w środę 28 lutego.
Nasze środowisko w Szczecinie, po niezwykle udanych zeszłorocznych spotkaniach w ramach „klubowego” cyklu, powraca z nowym zaproszeniem, związanym z pewną nowością wydawniczą na rynku książek katolickich. Szczeciński Klub "Polonia Christiana" zaprasza bowiem na spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem, zatytułowane tak jak jego odkrywcza publikacja: „Arka Noego odnaleziona”.
To niezwykle gorliwy, wierny Bogu i Polsce, patron naszej Ojczyzny. Mimo wielkiego życiorysu i różnych cudownych wydarzeń rozgrywających się już po jego śmierci, Andrzej Bobola dla wielu Polaków wciąż jest postacią nieodgadnioną. Zmieniamy to za sprawą kampanii pobożnościowych, a także ciekawych spotkań tematycznych. Na dwa takie spotkania zapraszamy już w lutym!
- Od października ubiegłego roku w różnych miejscowościach Podkarpacia odbyło się już blisko 20 spotkań poświęconych świętemu Szarbelowi. Zainteresowanie kanonizowanym 9 października 1977 roku Jusufem Antunem Machlufem, czyli świętym Szarbelem, jest naprawdę olbrzymie. Warto poznać historię i dzieła życia tej wyjątkowej postaci. Najbliższe prelekcje odbędą się w Żołyni i w Radomyślu Wielkim – informuje Jacek Kotula, znany na Podkarpaciu działacz na rzecz obrony chrześcijaństwa i życia dzieci nienarodzonych.