Apel do Papieża Franciszka o poświęcenie Rosji Matce Bożej. Posłuchajmy głosu z Fatimy

marzec 2022
Apel do Papieża Franciszka o poświęcenie Rosji Matce Bożej. Posłuchajmy głosu z Fatimy

Apel do Papieża Franciszka o poświęcenie Rosji Matce Bożej. Posłuchajmy głosu z Fatimy

Tragedia mieszkańców Ukrainy i obawy o przyszłość Europy oraz świata powinny poruszyć umysły i serca nas wszystkich. Wiernym Kościoła Rzymskiego powinniśmy przypominać o niespełnionym od tej pory żądaniu Matki Bożej z Fatimy, która jeszcze w ubiegłym wieku wskazała, jak można zapobiec apokalipsie. Dlatego gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję promocji APELU do Papieża Franciszka, by ten – zgodnie z błaganiem ukraińskich biskupów – jak najszybciej dokonał aktu zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.

Błędy Rosji

Nieszczęścia, jakie przynoszą Europie pchani zaborczą ideologią żołnierze, nadciągający ze Wschodu, to skutek odcięcia się najpierw radzieckich a teraz rosyjskich elit władzy i społeczeństwa od wartości chrześcijańskich.

 

Wojujący ateizm, przeplatający się z materializmem zasiadających na Kremlu władców o totalnych zapędach, stoi na przeciwnym biegunie do fundamentów cywilizacji życia. Rewolucja bolszewicka, komunistyczne podboje, terror stosowany jako narzędzie władzy wobec własnego społeczeństwa i wobec opanowywanych krajów pełnią destrukcyjną rolę i spychają narody Rosji w otchłań niebezpieczną nie tylko dla samej Rosji, ale i dla jej sąsiadów.

„zatryumfuje moje Niepokalane Serce”

O tym, jak temu można było zapobiec i czego żądała Matka Boża w Fatimie, można przeczytać w artykule Andrzeja Grajewskiego pt. „Fatima a Rosja. Między mistyką a historią” na portalu Instytutu Pamięci Narodowej:

Orędzie maryjne zawierało apokaliptyczną wizję klęsk, jakie miały spaść na świat, zapowiedź wojen, głodu, prześladowania Kościoła i Ojca Świętego.

„Aby temu zapobiec, zażądam poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, rozsieje swoje błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał dużo przecierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych. W końcu zatryumfuje moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która nawróci się, i zostanie dany światu jakiś czas pokoju”.

Nawet człowiek niewierzący nie może przejść obojętnie obok słów ujawnionych przez dziecko z głębokiej portugalskiej prowincji, niemające żadnej wiedzy o Rosji i arkanach światowej polityki. Łucja 13 czerwca 1929 r. zapisała, że papież miał dokonać poświęcenia Rosji „w łączności z wszystkimi biskupami całego świata”.

Apel do Papieża Franciszka

Tragiczne wieści, docierające na cały świat z obszaru objętego wojną Rosji przeciw Ukrainie, nakazują nam podjąć starania, aby wola Matki Bożej z Fatimy została w końcu wypełniona; aby Papież dokonał tego, czego oczekiwała Matka Boża, a co do tej pory nie zostało uczynione. Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, w jak krytycznym momencie, za przyczyną agresywnych działań Rosji, stoi Ukraina, Europa i cały świat. Gdy wczytamy się w przesłanie fatimskie powinniśmy przemyśleć, dlaczego ludzkość wciąż nie wypełniła prośby Matki Bożej z Fatimy, dlaczego ludzkość nie dokonała poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu?

Apelujmy więc do Papieża Franciszka, by poświęcił Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ogarnie nas refleksja nad przesłaniem fatimskim i zachęci do wypełnienia woli Matki Bożej. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem "Polonia Christiana".