Zapomniane Prawdy i Wartości
 
Bez wiary nie ma cywilizacji

Z orędzia skierowanego przez Przenajświętsze Serce Jezusa do świata w latach 1920-1923, przekazanego przez siostrę Józefę Menéndez, zakonnicę koadiutorkę ze Zgromadzenia Najświętszego Serca.


Jeśli świat i społeczeństwa są przepełnione nienawiścią i walczą nieustannie, lud przeciwko ludowi, naród przeciwko narodowi, jednostka przeciwko jednostce, to dlatego, że niemal zanikły wielkie fundamenty wiary. Należy uzdrowić wiarę, a powróci pokój i królować będzie miłosierdzie! Wiara nie szkodzi cywilizacji i nie przeciwstawia się postępowi. Wręcz przeciwnie, im bardziej zakorzenia się ona w jednostkach i narodach, tym bardziej wzrasta w nich mądrość i wiedza, bo Bóg jest nieskończoną Mądrością i Wiedzą. Lecz tam, gdzie wiary już nie ma, znika pokój, a wraz z nim cywilizacja i prawdziwy postęp... bowiem na wojnie Boga nie ma. Nie istnieje już nic innego jak tylko nienawiść między narodami, walka przeciwstawnych opinii, powstają przeciwko sobie różne klasy społeczne, a w samym człowieku narasta bunt namiętności przeciwko powinnościom.

 

Zanika zatem wszystko to, co stanowi o szlachetności człowieka: pozostaje rewolta, nieposłuszeństwo, wojna! ... Och, pozwólcie przekonać się do wiary, a będziecie wielcy! Pozwólcie, aby wiara was oświeciła, a nie umrzecie na wieki!

 

Słowa wypowiedziane 19 czerwca 1923 w klasztorze w Feuillants, w Poitiers, [w:] Apel Miłości, Orędzie Boskiego Serca Jezusowego dla świata, siostra Józefa Menéndez, wyd. 3, Wydawnictwo Rio - Sao Paulo, Rio de Janeiro, str. 524.