Centrum Szkoleniowe w Zawoi

lipiec 2017
Centrum Szkoleniowe w Zawoi

Centrum Szkoleniowe w Zawoi

W 2017 roku Instytut Ks. Piotra Skargi zwrócił się do swoich Przyjaciół i Dobrodziejów z apelem o wsparcie nowej inicjatywy – budowy Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego im. Ks. Piotra Skargi w Zawoi. Dzięki dużej mobilizacji Darczyńców budowa została ukończona i w malowniczej wsi Zawoja u stóp Babiej Góry rozpoczęło swoją działalność Centrum, którego patronem został Sługa Boży, Ksiądz Piotr Skarga. Wybór patrona nie był przypadkowy, ponieważ to właśnie Ks. Skarga poświęcił życie, by uczyć Polaków miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

 

Centrum zostało uroczyście otwarte w 2017 roku przy udziale ks. bp. Atanazego Schneidera, biskupa pomocniczego Archidiecezji w Astanie, który dokonał poświęcenia obiektu.

 

Ośrodek służy przekazywaniu wiedzy i doświadczenia zdobytego przez Instytut aktywistom katolickim z innych krajów, kształceniu polskich elit katolickich oraz poszerzaniu wiedzy młodzieży polskiej na tematy związane z wiarą katolicką i wartościami chrześcijańskimi, które pomija szkoła. Jest także miejscem szkolenia kadr Instytutu i jego wolontariuszy.

 

Centrum jest użyteczne także dla młodzieży zgromadzonej przy Instytucie Ks. Piotra Skargi w organizacji Krucjata Młodych, której uczestnicy biorą udział w seminariach, dyskusjach i wykładach. Sami również prowadzą działalność w obronie wartości katolickich – organizują publiczne Różańce wynagradzające, zbierają podpisy pod petycjami do władz Polski w sprawie zakazu aborcji czy ochrony tradycyjnej rodziny. Mają swoje czasopismo, uczą się organizowania kampanii społecznych zmieniających naszą Ojczyznę. Gromadzą się na Letnich Akademiach, wymieniając doświadczenia z przyjaciółmi z całego świata i mają swój doroczny Kongres.

 

Ponadto w ośrodku odbywają się szkolenia dla obrońców wiary chrześcijańskiej, którzy działają zagranicą. Instytut inicjuje i wspiera funkcjonowanie organizacji w Estonii, na Słowacji, Litwie, w Holandii, Austrii, Chorwacji a nawet w Australii. Dzielimy się z nimi naszą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem – w ten sposób ewangelizujemy i bronimy cywilizacji chrześcijańskiej na całym świecie.

 

Warto podkreślić, że budowę Centrum Szkoleniowego w Zawoi zechciało hojnie wesprzeć wielu Przyjaciół Instytutu. Nazwiska wszystkich Darczyńców zostały spisane na pamiątkowym zwoju, który został umieszczony w postumencie figury Matki Bożej Fatimskiej stojącej w kaplicy Centrum Szkoleniowego. Szczególnych Dobrodziejów uhonorowano poprzez umieszczenie na trzech tablicach znajdujących się w holu obiektu, stosownie do wysokości wsparcia. Ponadto każdy, kto przeznaczył na budowę tego ośrodka 1000 zł, otrzymał w podziękowaniu specjalną edycję różańca wydanego w 2017 roku z okazji Jubileuszu 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, wykonanego ze srebra we Włoszech.