Czas stanąć w obronie wiary! „Obrona Kościoła” z nowym serwisem

2023-05-10 00:00:00
Czas stanąć w obronie wiary! „Obrona Kościoła” z nowym serwisem

Według Alessandro Monteduro, dyrektora włoskiego oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 400 mln chrześcijan żyje obecnie w obszarach, gdzie są zagrożeni prześladowaniami, również utratą życia. Agresja wobec katolików i miejsc kultu religijnego nasila się także w Polsce. Dlatego też powstała świecka inicjatywa „Obrona Kościoła”, dzięki której powstało kilka petycji w pilnych sprawach. Teraz zaprezentowano nowy portal pod adresem ObronaKosciola.pl.

– Nasza inicjatywa jest narzędziem dla wiernych, chcących wyrazić sprzeciw wobec podsycanej przez mainstreamowe media antykatolickiej fali nienawiści. Ten projekt, realizowany przez katolików z całej Polski, jest niezwykle ważny i potrzebny w czasie wzmożonych ataków na chrześcijan – zapraszają inicjatorzy powołania nowej platformy internetowej, mającej na celu obronę Kościoła i ludzi wierzących.

 

Obrona konieczna

 

„Wspólnie bronimy tego, co święte” – takie motto przewodnie pojawia się na banerze głównym nowego portalu pod nazwą „Obrona Kościoła”, który prezentuje nie tylko przykłady prześladowania Kościoła i jego członków, ale także daje możliwość włączania się w akcje petycyjne i szeroko pojmowaną obronę tego, co dla nas święte.

 

Aby przeciwstawić się narastającej fali zła i agresji antychrześcijańskiej (w szczególności antykatolickiej nagonki w Polsce) wierni nauce Chrystusa muszą łączyć swoje siły i pokazywać jedność oraz przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Dzisiaj bowiem w Polsce do wyśmiewania i profanowania świątyń, symboli religijnych i samej nauki Kościoła dochodzi w skali jeszcze kilka lat temu niewyobrażalnej.

 

Ataki na świątynie podczas tzw. strajku kobiet, dewastacje miejsc związanych z postaciami związanymi z Kościołem, dokonywane nawet przez małoletnich, czy wszechobecny w mediach trend poniżania wiary i ludzi wierzących nie mogą pozostawać bez naszej odpowiedzi. Obrona kościołów, kapłanów, wiernych i wspólnoty Kościoła to dzisiaj konieczność.

 

 – W czasie wzrastających ataków na świątynie i katolickich kapłanów, jako wierni jednoczymy się, aby w zorganizowany sposób bronić duchowego bogactwa wiary chrześcijańskiej i jej zasad – wyjaśniają cel powołania „Obrony Kościoła” jej inicjatorzy.

 

Agresja słowna i fizyczna

 

Ataki na Kościół w Polsce to część ogólnoświatowej tendencji medialnego i fizycznego unicestwiania religii chrześcijańskiej. Badania organizacji pozarządowej Open Doors, która od 30 lat podaje państwa, gdzie mniej lub bardziej otwarcie walczy się z religią, wskazują, że w Światowym Indeksie Prześladowań mieści się 50 krajów, w których chrześcijanie są prześladowani z powodu wiary w Chrystusa. W tym smutnym rankingu mówi się, że „siła prześladowań (w 2022 roku – przyp. red.) pozostaje ekstremalnie wysoka w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie zmieniły się znacząco szacunki dot. liczby prześladowanych chrześcijan na świecie - nadal jest to ponad 360 milionów chrześcijan. Około 312 mln chrześcijan z 744 mln chrześcijan zamieszkujących kraje ŚIP poddanych jest prześladowaniom na bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim poziomie”.

 

Obrona Kościoła - ruch ogólnopolskiego sprzeciwu

 

Jak pokazują ostatnie lata, przyspieszenie społecznych procesów rewolucyjnych objawia się nie tylko upadkiem moralności, ale również agresją fizyczną wobec katolików i co najmniej milczącym przyzwoleniem na nią. Do ataków na kościoły i kapłanów zachęca też bezkarność tych, którzy dopuszczają się aktów wandalizmu i zwykłego chuligaństwa. Wyroki sądowe tłumaczące antyreligijne profanacje pseudoartystycznymi wizjami tzw. ludzi sztuki i medialny chłam niskich lotów, obrażający naszą wiarę, nie służą kształtowaniu się kultury lecz niszczą dorobek dziedzictwa narodowego, mocno powiązanego z szacunkiem dla religii i oparciem się o moralne zasady Dekalogu.

 

Sami twórcy potrzebnej i odważnej inicjatywy „Obrona Kościoła” określają projekt realizowany przez katolików z całej Polski jako „niezwykle ważny i potrzebny w czasie wzmożonych ataków na chrześcijan. Poprzez petycje, protesty i informowanie o kolejnych aktach agresji, upominamy się o konstytucyjne prawa katolików do wyznawania wiary. Chcemy w ten sposób prowadzić zorganizowaną walkę ze złem, zapuszczającym coraz głębiej korzenie w naszej drogiej Ojczyźnie.”

 

„Obrona Kościoła” to nasza wspólna chrześcijańska odpowiedź na nawałnicę agresji i zła, którym nie możemy się poddawać. Dlatego zachęcamy do regularnych odwiedzin na portalu ObronaKosciola.pl oraz do wspierania na różne sposoby tego pożytecznego dzieła.

 

PiotrSkarga.pl

25 czerwca ulicami Krakowa przejdzie „Krakowski Marsz dla Życia i Rodziny”. Radosny pochód obrońców rodziny i życia ruszy z Placu Matejki o godzinie 12:00. Hasło tegorocznego marszu brzmi: „Polsko! Walcz o swoje dzieci!”. Obrona dzieci to zarazem obrona rodziny i zasad, które budują nasz naród od ponad tysiąca lat.
– Jestem katolickim kapłanem. W tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć – tymi słowami zwrócił się do swoich kozackich oprawców Andrzej Bobola, wiedząc, że za odmowę przejścia na prawosławie może spotkać go najokrutniejsza kaźń. Dzisiaj obchodzimy 366. rocznicę męczeńskiej śmierci jednego z katolickich patronów Polski, który w Janowie Poleskim odszedł z świata doczesnego poćwiartowany przez barbarzyńskich żołdaków kozackich 16 maja 1657 roku.
Dojrzeć w wierze i w miłości, doświadczyć nawrócenia i dawać przykład bliźnim… Życie Giovanniego Francesco di Pietro di Bernardone, czyli Franciszka z Asyżu, mimo upływu wieków, zmian cywilizacyjnych oraz społecznych wciąż jest przykładem tego, jak można zmienić swoje życie i podarować bliźnim to, co najwartościowsze – ofiarę z dobra i miłosierdzia. O nawróceniu św. Franciszka z Asyżu i odniesieniu do czasów współczesnych opowie 25 maja w krakowskim Klubie „Polonia Christiana” o. Andrzej Zając OFMConv.
Coroczna procesja z Wawelu do sanktuarium w na Skałce, gdzie odprawiona została uroczysta Msza św., były aktem czci św. Stanisława ze Szczepanowa. – Podczas Eucharystii – za przyczyną św. Stanisława Biskupa i Męczennika – będziemy prosili Dobrego Ojca, który jest w niebie, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Polski, o budowanie przez nią swego życia społecznego i narodowego na niewzruszalnych fundamentach Dekalogu i obydwóch przykazań miłości, a w szczególności na prawdzie i wzajemnym poszanowaniu – tymi słowami rozpoczął liturgię abp Marek Jędraszewski.
Rybnicki Klub „Polonia Christiana” powraca! Zapraszamy na spotkanie z red. Arkadiuszem Stelmachem (Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi) połączone z prezentacją zyskującego ogromną popularność raportu „Zrównoważony rozwój: zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia”. Podczas spotkania będzie możliwość otrzymania egzemplarza tej książki.