Dar z Polski darem wiary i pokoju dla Sudanu Południowego

2020-12-02
Dar z Polski darem wiary i pokoju dla Sudanu Południowego

Dzięki wsparciu Darczyńców z Polski i zbiórce zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Sudanie Południowym zbudowane zostały dwie kaplice. Wierni z jednego z najbiedniejszych krajów świata, zmęczonego konfliktami wewnętrznymi, mogą teraz w dobrych warunkach modlić się o pokój w swojej ojczyźnie i przemiany duchowe, bez których trudno sobie wyobrazić spokojne i godne życie.

 

Nieść nadzieję


Sudan Południowy to jedno z najmłodszych państw na świecie. Jego powstanie naznaczone jest ofiarami i cierpieniami, jakie przyniosły mieszkańcom Sudanu wojny domowe, których korzenie sięgają jeszcze połowy XX wieku. Podział kraju na Sudan i Sudan Południowy w 2011 roku, który miał zakończyć okres chaosu i walk, nie okazał się skutecznym sposobem na zażegnanie konfliktów. Przykładowo, do dziś oba państwa nie ustaliły podstawowych zasad współpracy gospodarczej, w tym warunków eksploatacji ropy. Skutkiem tych zawirowań Sudan Południowy, w którym większość mieszkańców stanowią chrześcijanie (ok. 60 proc. chrześcijanie, katolicy stanowią ok. 40 proc. obywateli), nadal nie jest obszarem spokojnym. Obok zacofania gospodarczego, kłopoty piętrzą wewnętrzne konflikty i brak stabilizacji politycznej.

 

Napięta sytuacja i animozje w społeczeństwie Sudanu Południowego mogą być załagodzone poprzez przemiany świadomościowe i duchowe. Do takich przemian prowadzą wiara i modlitwa, które uczą szacunku do bliźniego i życia w zgodzie. Dla zmęczonego społeczeństwa nauka Kościoła Katolickiego jest wsparciem w trudnych chwilach i nadzieją na lepsze jutro.

 

Nowe kaplice w Sudanie Południowym oazami dla nabrania sił


W sercu gorącej Afryki brakuje miejsc, gdzie wierni Kościoła powszechnego mogliby się spotykać na wspólnych nabożeństwach i sprawować liturgię, podbudowującą ducha i dającą kontakt z Panem Bogiem. Dla obywateli Sudanu Południowego, którego gospodarka w przeliczeniu na mieszkańca jest ponad 50 razy mniejsza niż w Polsce i ok. 300 razy mniejsza niż w Szwajcarii, zbudowanie upragnionej kaplicy czy kościoła jest właściwie nieosiągalne.


Dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zwróciło się w 2019 roku do swoich Przyjaciół i Sympatyków o udział w zbiórce, której celem było wsparcie budowy dwóch kaplic w Sudanie Południowym. Akcję prowadzono za pośrednictwem strony DlaSudanu.pl, na której w późniejszym czasie uruchomiono także bloga obrazującego etapy wznoszenia budowli.

 

Dzięki otwartemu sercu i hojności Darczyńców naszego Stowarzyszenia, w 2019 roku udało się zebrać aż 200 tys. złotych na pomoc naszym braciom w wierze z Sudanu Południowego. Finansowa pomoc z Polski pozwoliła na szybkie wybudowanie dwóch kaplic w tym kraju – w miejscowościach Piirciok i Kowic. Dzisiaj to wspólne dzieło Darczyńców, Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego oraz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie już służy katolikom w Sudanie Południowym.

 

Modlitwy wdzięczności dla Darczyńców Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi


Kaplice otrzymały nazwy: ta w Kowic – Dobrego Pasterza, a w Piirciok – Chrystusa Króla. Jeszcze w tym roku będą uroczyście poświęcone. Nowe kaplice stają się dla katolików z Sudanu Południowego miejscami, w których będą mogli godnie oddawać cześć Panu Bogu i przystępować do sakramentów, dających siłę w codziennym trudny życiu. Ale to nie wszystko – kaplice bowiem pomogą także w codziennym funkcjonowaniu społeczności. Przykładowo, skorzysta na tym najbliższa szkoła – podczas deszczu dzieci nie muszą już uciekać do domu, ale mogą się schronić w kaplicy, a po ustaniu opadów - kontynuować naukę tak jak do tej pory się to odbywa, czyli pod drzewami.

 

W podziękowaniu za pomoc z Polski, dalekiej geograficznie, ale bliskiej sercom mieszkańców Sudanu Południowego, w tym afrykańskim kraju odprawionych zostało już kilka Mszy Świętych. Pierwsza Msza w intencji Przyjaciół i Darczyńców Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi została odprawiona 10 października 2019 roku w dniu wspomnienia św. Daniela Comboniego, nazywanego ojcem, pasterzem i przyjacielem Afryki.

 

Ofiarność polskich katolików osobiście docenił też posługujący w obu wspomnianych wyżej miejscowościach Sudanu Południowego o. Krzysztof Zębik. – Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi i cała wspólnota polskich dobroczyńców odpowiedziała na naszą inicjatywę bardzo pozytywnie (…) Cała ta inicjatywa była więc pomysłem Polaków i powstała za polskie pieniądze  – mówił w rozmowie z portalem PCh24.pl.

 

Historię zbiórki środków w ramach akcji „Kaplice dla Sudanu” oraz późniejszej budowy dwóch kaplic można odnaleźć na stronie DlaSudanu.pl

 

JB

Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem-Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr. hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie z inicjatywy zarządu SKCh.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, których obchodzenie w tym roku będzie utrudnione przez utrzymywanie ostrego rygoru limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach. Dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przygotowało akcję zgłaszania do premiera próśb o zmniejszenie tego limitu, tak aby nie dochodziło do przykrych sytuacji niewpuszczania wiernych do kościołów. Mimo krótkiego okresu zbierania podpisów petycję poparło już (na dzień 17 grudnia br.) ponad 12 tys. osób.