Dzięki Darczyńcom kalendarz „365 dni z Maryją” trafił do rodaków z Wileńszczyzny

styczeń 2023
Dzięki Darczyńcom kalendarz „365 dni z Maryją” trafił do rodaków z Wileńszczyzny

Dzięki Darczyńcom kalendarz „365 dni z Maryją” trafił do rodaków z Wileńszczyzny

Dla Polaków mieszkających od pokoleń na terenie dzisiejszej Litwy każdy kontakt z narodowym dziedzictwem kulturowym jest ważny. Dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi stara się od lat docierać do setek tysięcy naszych rodaków poza granicami kraju z materiałami patriotycznymi, religijnymi i poszerzającymi wiedzę o dawnej oraz współczesnej Polsce. Taką inicjatywą jest także dystrybucja wśród polskiej mniejszości narodowej na Litwie najpopularniejszego w Polsce chrześcijańskiego kalendarza ściennego - „365 dni z Maryją”.

Zawsze z Maryją

Pod koniec 2022 roku otrzymaliśmy prośbę z polskich środowisk na Litwie o to, aby część tegorocznego nakładu pięknego kalendarza „365 dni z Maryją” podarować Polakom mieszkającym na Wileńszczyźnie. Tadeusz Romanowski, Przewodniczący Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach pod Wilnem, napisał do nas: Nasza społeczność boryka się z ograniczonym dostępem do materiałów w języku polskim. Młodzi jeżdżą na zakupy do Polski, ale starsi ludzie z małych wiosek nie mają takiej możliwości...

Odpowiadając na ten apel Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zorganizowało transport ponad 9 tys. egzemplarzy kalendarza, którego wydawanie już od 22 lat jest możliwe dzięki wsparciu naszych Darczyńców i Przyjaciół. Od 2002 roku do odbiorców tego niezwykłego terminarza w Polsce i za granicą trafiło już ponad 10 milionów egzemplarzy wydanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.

Rodakom na Litwie

Do Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz części duchownych na Wileńszczyźnie po świętach Bożego Narodzenia, w grudniu 2022 roku, trafił kalendarz wydany na 2023 rok. Jego dalsza dystrybucja odbyła się w końcu 2022 roku i na początku 2023 roku.

Piękny kalendarz, oddający cześć Maryi i dający nadzieję na ostateczne zwycięstwo uczniów Chrystusa, w każdym domu jest przywołaniem normalności, ładu moralnego i spokoju. We współczesnym świecie, pełnym niepokojów, walki z moralnością i tragedii wojennych, dokonujących się w sąsiedztwie Polski i Litwy, kalendarz „365 dni z Maryją” przypomina o cudownej obecności i interwencji Matki Bożej, wyciągającej pomocną dłoń do tych, którzy Jej zawierzyli swoje losy.

Matka Boża w chwilach przełomu

W tym wydaniu kalendarza „365 dni z Maryją” ukazana została figura Matki Bożej Fatimskiej na tle pięknych pejzaży i zabytków z całej Polski, co jest doskonałym przypomnieniem o więziach rodaków z Litwy z Rzeczpospolitą. W kalendarzu zaznaczone są uroczystości i święta kościelne, co jest również ważne dla Polaków z Wileńszczyzny, w zdecydowanej większości wiernych Kościoła Rzymskiego.

W opisie kalendarza na 2023 rok, który trafił do polskich domów na Litwie, czytamy m.in.: Szczególną opieką Niepokalana otacza w dziejach te narody, które Jej się poświęcają i dotrzymują danego przyrzeczenia, o czym przekonała się nasza Rzeczpospolita. Dlatego w 2023 roku na kartach tego kalendarza przyjrzymy się 12 historycznym wydarzeniom, w których możemy dostrzec to, jak bardzo Matka Boża troszczy się o losy świata – od Zwiastowania i przyjęcia do swego łona Syna Bożego aż po współczesne Objawienia Maryi, których celem jest prowadzenie w trudnych czasach Jej dzieci do Jezusa Chrystusa.

Wspólne dzieło tysięcy rodaków

Tegoroczny kalendarz „365 dni z Maryją” nawiązuje do dat szczególnie istotnych dla chrześcijan – np. do powstrzymania muzułmańskiej inwazji na Europę we wczesnym średniowieczu, obdarowania świata skarbem różańca, zwycięstwa pod Lepanto. Nie zabrakło też odniesienia do bitwy, która ocaliła Europę przed hordami bolszewików – Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.

- W czasie licznych spotkań i rozmów z naszymi rodakami w Wilnie, rejonie wileńskim i rejonie solecznickim sprawy wiary i patriotyzmu są niezwykle ważne. Przynależność do Kościoła Katolickiego ma wielki wpływ na kształtowanie się postaw kolejnych pokoleń Polaków, żyjących nie z własnej woli poza granicami Polski. Dar, jaki im niesiemy w postaci kalendarzy, to dar płynący z serc osób wspierających działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. To wspólne dzieło i dowód pamięci o jedności ducha Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania – mówi Przemysław Kołtun z Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

 

PiotrSkarga.pl